Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Наказ, Про координацію діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Віце-прем'єр-міністром України

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
Н А К А З
03.10.2011 N 399

Про координацію діяльності
центральних органів виконавчої влади,
діяльність яких спрямовується та координується
Віце-прем'єр-міністром України - Міністром
інфраструктури України у сфері
зовнішніх зносин

Відповідно до Законів України "Про міжнародні договори
України", "Про державну таємницю", Указів
Президента України від 28.08.93 N 357/93 "Про службові
відрядження за кордон посадових осіб органів державної виконавчої
влади" та від 18.09.96 N 841 "Про заходи щодо
вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у
сфері зовнішніх зносин", постанов Кабінету Міністрів України від
11.12.92 N 698 "Про вдосконалення порядку здійснення
службових відряджень за кордон", від 27.11.98 N 1873
"Про затвердження Порядку оформлення, видачі, повернення,
зберігання і знищення дипломатичних та службових паспортів
України" та від 13.09.2002 N 1371 "Про порядок
участі центральних органів виконавчої влади у діяльності
міжнародних організацій, членом яких є Україна" Н А К А З У Ю:

1. Керівникам та працівникам Державної авіаційної служби
України, Державного агентства автомобільних доріг України,
Державного агентства з туризму та курортів України, Державної
інспекції України з безпеки на наземному транспорті, Державної
інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті,
Національного агентства з питань підготовки та проведення в
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та
реалізації інфраструктурних проектів (далі - центральні органи
виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується
Віце-прем'єр-міністром України - Міністром інфраструктури
України):

1.1. Службові контакти, які пов'язані з участю керівників та
працівників у заходах міжнародного характеру, незалежно від місця
їх проведення та джерел фінансування, зокрема, у міжнародних
консультаціях та переговорах, у тому числі з дипломатичними
представництвами іноземних держав та представництвами міжнародних
організацій, акредитованими в Україні, міжнародних конференціях,
семінарах, сесіях органів міжнародних організацій, засіданнях
спільних міжурядових комісій з питань співробітництва та у
заходах, пов'язаних з підготовкою до укладення міжнародних
договорів України, здійснювати відповідно до Указу Президента
України від 18.09.96 N 841 "Про заходи щодо
вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у
сфері зовнішніх зносин" за дозволом керівника органу з погодженням
з Департаментом міжнародного співробітництва Мінінфраструктури
України.

1.2. Погоджувати з Міністерством закордонних справ України:
службові закордонні відрядження;
ініціювання закордонних візитів керівників органів виконавчої
влади України чи запрошення іноземних офіційних делегацій;
виступи, офіційні заяви та ініціативи міжнародного характеру,
опублікування повідомлень та поширення прес-релізів, прямо чи
опосередковано пов'язаних з міжнародною діяльністю;
проведення міжнародних консультацій та переговорів,
пов'язаних із реалізацією державної політики України у сфері
зовнішніх зносин, у тому числі з дипломатичними представництвами
іноземних держав, представництвами міжнародних організацій в
Україні;
підготовку міжнародних двосторонніх чи багатосторонніх
документів, незалежно від їх назви та статусу (договір, конвенція,
угода, протокол, комюніке, додаток до протоколу тощо);
участь у міжнародних конференціях, сесіях органів міжнародних
організацій, спеціально створених робочих груп, засіданнях
міжурядових комісій та інших органів;
інші дії, пов'язані із зовнішніми зносинами.

1.3. Закордонні службові відрядження здійснювати відповідно
до Указу Президента України від 18.09.96 N 841 "Про
заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів
виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин" та постанови Кабінету
Міністрів України від 11.12.92 N 698 "Про
вдосконалення порядку здійснення службових відряджень за кордон".

1.4. Здійснювати листування з дипломатичними представництвами
України за кордоном, міжнародними організаціями, державними
органами країн-партнерів щодо міжнародного співробітництва,
зокрема, позиційні листи, інформаційно-аналітичні матеріали,
пропозиції щодо зустрічей та проведення переговорів, інформацію
щодо складів делегацій виключно через Міністерство закордонних
справ (дипломатичними каналами) за погодженням з Департаментом
міжнародного співробітництва Мінінфраструктури України.

2. Керівникам центральних органів виконавчої влади,
діяльність яких спрямовується та координується
Віце-прем'єр-міністром України - Міністром інфраструктури України,
протягом двох тижнів з дня набуття чинності наказу визначити
структурний підрозділ, який відповідатиме за зберігання дозвільних
документів на відрядження та звітів, а також за роботу з ними, і
надати на електронну адресу Департаменту міжнародного
співробітництва Мінінфраструктури України protocol@mtu.gov.ua
прізвище, ім'я та по батькові керівника підрозділу, а також
контактну інформацію.

2.1. Структурним підрозділам центральних органів виконавчої
влади, діяльність яких спрямовується та координується
Віце-прем'єр-міністром України - Міністром інфраструктури України,
визначених відповідальними за здійснення міжнародного
співробітництва, забезпечити зберігання дозвільних документів на
відрядження та звітів про проведену роботу.

3. Встановити наступний Порядок планування, підготовки та
здійснення службових закордонних відряджень керівників та
працівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких
спрямовується та координується Віце-прем'єр-міністром України -
Міністром інфраструктури України:

3.1. Службові закордонні відрядження керівників центральних
органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та
координується Віце-прем'єр-міністром України - Міністром
інфраструктури України, здійснювати лише після погодження
технічного завдання на закордонне відрядження з Міністерством
закордонних справ України та за дозволом Віце-прем'єр-міністра
України - Міністра інфраструктури України та Прем'єр-міністра
України, за погодженням з заступником Міністра інфраструктури
України відповідно до наказу Мінінфраструктури України від
06.06.2011 N 136 "Про затвердження Переліку
обов'язків першого заступника Міністра, заступника Міністра,
заступника Міністра - керівника апарату" (далі - Перелік
обов'язків).
3.1.1. Для отримання дозволу на відрядження керівників
центральних органів виконавчої влади, діяльність яких
спрямовується та координується Віце-прем'єр-міністром України -
Міністром інфраструктури України, подавати до Мінінфраструктури
України:
лист-звернення з зазначенням мети поїздки, строків та складу
делегації на ім'я Віце-прем'єр-міністра України - Міністра
інфраструктури України або заступника Міністра відповідно до
Переліку обов'язків з проханням дати дозвіл на
здійснення закордонного відрядження (у разі порушення термінів,
встановлених пунктом 3.1.2);
копію запрошення із перекладом на українську мову;
порядок денний запланованого заходу;
проект листа до Міністерства закордонних справ України на
погодження технічного завдання та проханням повідомити відповідне
Посольство України в країні, в якій планується проведення заходу;
проект листа до Кабінету Міністрів України з проханням надати
дозвіл на відрядження (у випадках, передбачених законодавством та
дорученнями Кабінету Міністрів України);
обґрунтування доцільності закордонного відрядження (у разі
відсутності такого відрядження у щорічному Плані-графіку роботи).
3.1.2. Після отримання дозволу Віце-прем'єр-міністра
України - Міністра інфраструктури України, технічне завдання на
закордонне відрядження, оформлене згідно з Додатком 1 до даного
наказу, погоджувати з Режимно-секретним підрозділом центрального
органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та
координується Віце-прем'єр-міністром України - Міністром
інфраструктури України, Департаментом міжнародного співробітництва
Мінінфраструктури України та структурним підрозділом апарату
Міністерства, до повноважень якого відносяться питання, що
стосуються мети проведення та порядку денного міжнародного заходу,
не пізніше ніж за 21 день до відрядження.

3.2. Службові закордонні відрядження працівників здійснювати
за дозволом керівника відповідного центрального органу виконавчої
влади, діяльність якого спрямовується та координується
Віце-прем'єр-міністром України - Міністром інфраструктури України,
за погодженням з заступником Міністра інфраструктури України
згідно з Переліком обов'язків.
3.2.1. Після отримання дозволу керівника центрального органу
виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується
Віце-прем'єр-міністром України - Міністром інфраструктури України,
технічне завдання на закордонне відрядження, оформлене згідно з
Додатком 1 до даного наказу, погоджувати з Режимно-секретним
підрозділом центрального органу виконавчої влади, діяльність якого
спрямовується та координується Віце-прем'єр-міністром України -
Міністром інфраструктури України, Департаментом міжнародного
співробітництва Мінінфраструктури України, структурним підрозділом
апарату Міністерства, до повноважень якого відносяться питання, що
стосуються мети проведення та порядку денного міжнародного заходу,
заступником Міністра згідно з Переліком обов'язків
не пізніше ніж за 21 день до відрядження.

3.4. Підставою для здійснення відрядження є наказ про
відрядження, в якому в обов'язковому порядку зазначаються: посада,
прізвище, ім'я та по батькові особи, що відряджається, мета,
країна, місце, термін відрядження, джерело фінансування
відрядження (у разі фінансування відрядження за рахунок бюджетних
коштів), а також покладення відповідальності на керівника
підрозділу, в якому працює особа, що відряджається, за своєчасне
звітування за результатами відрядження.
Підставою для наказу є належним чином погоджене та
затверджене технічне завдання та, якщо це передбачено
законодавством, дозвіл Кабінету Міністрів України. Технічне
завдання на відрядження готується безпосередньо особою, що
відряджається, або підрозділом центральних органів виконавчої
влади, діяльність яких спрямовується та координується
Віце-прем'єр-міністром України - Міністром інфраструктури України,
до компетенції якого відносяться питання міжнародного заходу.

4. Встановити наступний порядок планування та звітування щодо
проведення заходів міжнародного характеру:
структурному підрозділу, відповідальному за міжнародну
діяльність:
до 1 грудня формувати згідно з Додатком 2 щорічний
План-графік роботи у сфері зовнішніх зносин, що стосуються участі
співробітників у міжнародних заходах, зокрема, у роботі органів
міжнародних організацій, двосторонніх комісій та робочих груп,
який надавати до Департаменту міжнародного співробітництва
Мінінфраструктури України;
щороку до 15 грудня надавати до Департаменту міжнародного
співробітництва Мінінфраструктури України аналітичні записки в
електронному (protocol@mtu.gov.ua) та паперовому вигляді згідно з
Додатком 3 про відрядження працівників та керівників за кордон за
поточний рік;
щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним
кварталом, надавати до Департаменту міжнародного співробітництва
Мінінфраструктури України та Режимно-секретного сектору
Мінінфраструктури України за формою згідно з Додатком 4 до цього
наказу квартальні звіти про відрядження за кордон працівників та
керівників;
щокварталу до 25 числа останнього місяця кварталу надавати до
Департаменту міжнародного співробітництва Мінінфраструктури
України за формою згідно з Додатком 5 до цього наказу інформацію
про заплановану участь керівників та працівників у всіх заходах,
що стосуються міжнародної діяльності, на наступний квартал;
кожного 15 та 30 числа місяця в межах компетенції надавати до
Департаменту міжнародного співробітництва Мінінфраструктури
України за формою згідно з Додатком 5 до цього наказу, інформацію
про всі заплановані заходи щодо міжнародної діяльності на місячний
період, що слідує за звітною датою;
щомісяця до 20 числа надавати до Департаменту міжнародного
співробітництва Мінінфраструктури України згідно з Додатком 4 в
електронному (protocol@mtu.gov.ua) та паперовому вигляді
інформацію щодо оформлення відряджень, що відбулися за звітній
період, а також надавати в паперовому вигляді копії таких
документів:
запрошення з перекладом на українську мову;
технічного завдання на закордонне відрядження, оформлене
згідно з Додатком 1 до даного наказу;
звіту про закордонне відрядження;
листів до Міністерства закордонних справ України з проханням
погодити технічне завдання;
листів до Кабінету Міністрів України з проханням дати дозвіл
на відрядження (у разі необхідності отримання дозволу Кабінету
Міністрів України на відрядження);
листа-відповіді Міністерства закордонних справ України на
погодження технічного завдання;
дозволу Кабінету Міністрів України на здійснення закордонного
відрядження (у разі необхідності отримання дозволу Кабінету
Міністрів України на відрядження);
копії супровідних листів до Міністерства закордонних справ
України та Кабінету Міністрів України щодо надання звіту (у разі
надання дозволу Кабінетом Міністрів України).

5. Після повернення із закордонного відрядження в
десятиденний термін подавати до Міністерства закордонних справ
України та Кабінету Міністрів України (у випадках, передбачених
законодавством та дорученнями Кабінету Міністрів України) копію
звіту, оформленого згідно з Додатком 6 до даного наказу і
затвердженого заступником Міністра відповідно Переліку обов'язків
, про проведену роботу, прийняті рішення, схвалені
документи, а також висновки та пропозиції щодо практичного
впровадження результатів відрядження.

6. Департаменту міжнародного співробітництва
Мінінфраструктури України:

6.1. Аналізувати та узагальнювати матеріали, надані згідно з
п. 4 цього наказу;

6.2. У разі необхідності, готувати пропозиції заступнику
Міністра відповідно до Переліку обов'язків щодо
притягнення до відповідальності за надання недостовірної
інформації, зазначеної у п. 3 цього наказу, відповідних керівників
центральних органів виконавчої влади, діяльність яких
спрямовується та координується Віце-прем'єр-міністром України -
Міністром інфраструктури України;

6.4. Забезпечити оперативне зберігання наявних копій
документів стосовно здійснення службових закордонних відряджень.

7. Центральним органам виконавчої влади, діяльність яких
спрямовується та координується Віце-прем'єр-міністром України -
Міністром інфраструктури України:

7.1. У рамках підготовки до міжнародних заходів за участю
представників Мінінфраструктури України на запит Департаменту
міжнародного співробітництва Мінінфраструктури України надавати за
підписом керівника центрального органу виконавчої влади,
діяльність якого спрямовується та координується
Віце-прем'єр-міністром України - Міністром інфраструктури України,
під його особисту відповідальність в електронному і паперовому
вигляді інформаційно-аналітичну та позиційну інформацію щодо
стану, перспектив та проблемних питань міжнародного
співробітництва відповідно до форми Додатку 7.

7.2. Щомісяця до 25 числа надавати до Департаменту
міжнародного співробітництва Мінінфраструктури України інформацію
згідно з Додатком 8 до цього наказу щодо стану підготовки
міжнародних договорів до підписання, приєднання або денонсації.

8. Встановити, що листи Міністерства закордонних справ
України щодо погодження технічного завдання підлягають
обов'язковій реєстрації.

9. Центральним органам виконавчої влади, діяльність яких
спрямовується та координується Віце-прем'єр-міністром України -
Міністром інфраструктури України, через структурні підрозділи,
відповідальні за контроль та діловодство, забезпечити встановлення
десятиденного контролю на листи від Міністерства закордонних справ
України щодо здійснення закордонних відряджень.

10. Прийом іноземних делегацій, груп та окремих іноземців в
адміністративному будинку Міністерства інфраструктури України
здійснювати відповідно до Інструкції про порядок охорони державної
таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом під час прийому
іноземних делегацій, груп та окремих іноземців в адміністративному
будинку Міністерства інфраструктури України, затвердженої у
встановленому порядку.

11. Інформацію щодо відряджень надавати під особисту
відповідальність керівників відповідних центральних органів
виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується
Віце-прем'єр-міністром України - Міністром інфраструктури України.

12. Структурним підрозділам центральних органів виконавчої
влади, діяльність яких спрямовується та координується
Віце-прем'єр-міністром України - Міністром інфраструктури України,
визначених відповідальними за здійснення міжнародного
співробітництва, забезпечити паспортну роботу (оформлення
службових та дипломатичних паспортів, їхнє своєчасне отримання та
здачу при відрядженнях керівництва і працівників центрального
апарату Міністерства, які відповідно до чинного законодавства
мають право на службові та дипломатичні закордонні паспорти,
ведення відповідної документації) відповідно до Порядку видачі,
повернення, зберігання службових та дипломатичних закордонних
паспортів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
27.11.98 N 1873.

13. Сектору з питань взаємодії з засобами масової інформації
та громадськістю забезпечити розміщення даного наказу на сайті
Мінінфраструктури України.

14. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступника Міністра - керівника апарату Корнієнка В.В.

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр інфраструктури України Б.Колесніков

Додаток 1
до наказу Мінінфраструктури
України
03.10.2011 N 399

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ
Міністерство закордонних справ Перший заступник Міністра
України інфраструктури України
_________________________ ____________________________

"___" ____________ 20__ року "___" ____________ 20__ року

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
на закордонне відрядження делегації
або у разі відрядження однієї особи
__________________________________________
П.І.Б. та посада особи, яка відряджається

Технічне завдання повинно містити наступні розділи:

1. Мета відрядження

2. Країна, місце відрядження, дати

3. Очікуваний результат

4. Делегації доручається (директивна частина)

5. В своїй роботі під час засідання керуватися

6. Фінансові витрати

7. Особливі зауваження, примітки

8. Матеріали для передачі іноземцям
Підпис та посада
Керівника органу
Директора Департаменту міжнародного співробітництва
Мінінфраструктури України
Директора Департаменту, до компетенції якого відносяться
питання міжнародного заходу
Глави делегації
Керівника його структурного підрозділу
Завідуючого Режимно-секретного сектору

Додаток 2
до наказу Мінінфраструктури
України
03.10.2011 N 399

ПРОПОЗІЦІЇ
до щорічного Плану-графіка роботи
у сфері зовнішніх зносин

---------------------------------------------------------------------------
| N |Назва |Дата, час |Обґрунтування|Пропозиції|Відповідальні| Джерело |
|п/п|заходу| і місце | доцільності | щодо | особи за |фінансування|
| | |проведення| участі у |учасників | підготовку | |
| | | заходу | заході | | матеріалів | |
|---+------+----------+-------------+----------+-------------+------------|
|1. | | | | | | |
|2. | | | | | | |
|3. | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------

Підпис Керівника

Додаток 3
до наказу Мінінфраструктури
України
03.10.2011 N 399

ДАНІ
про службові відрядження
за кордон керівників та заступників
(назва органу центральної виконавчої влади)
за __ квартал ____ року

-------------------------------------------------------------------------
| Посада | | | Мета | Особа, що |Наявність | Результат |
| | | | | дала | | |
|---------+------+------+-----------+-----------+----------+------------|
|Прізвище,|Країна|Термін|відрядження| дозвіл на | звіту та |відрядження,|
| ім'я та | | | |відрядження|конкретних| що |
| по | | | | (N, дата |пропозицій| конкретно |
|батькові | | | |доручення) | |впроваджено,|
| | | | | | | чим |
| | | | | | |підтверджено|
-------------------------------------------------------------------------

Підпис Керівника

Додаток 4
до наказу Мінінфраструктури
України
03.10.2011 N 399

ІНФОРМАЦІЯ
щодо закордонних відряджень

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Дата|Країна,| Склад | Допуск |Запрошення| Наказ | Технічне завдання | Лист |Відповідь| Лист до | Дозвіл | Звіт |Лист- |Лист-звіт|
| | | місто |делегації| членів |(дата, N) |Мінінфра-|---------------------|до МЗС| МЗС |Кабінету |Кабінету |(дата)| звіт | до |
| | | | |делегації| |структури|Затверджено|Погоджено|(дата,|(дата, N)|Міністрів|Міністрів| |до МЗС|Кабінету |
| | | | | до | |(дата, N)|в Мінінфра-| МЗС | N) | |України |України | |(дата,|Міністрів|
| | | | |державної| | | структури | (особа, | | |(дата, N)|(дата, N)| | N) |України |
| | | | |таємниці | | |(особа, що | що | | | | | | |(дата, N)|
| | | | | | | |затвердила,|погодила,| | | | | | | |
| | | | | | | | дата) | дата) | | | | | | | |
|--+----+-------+---------+---------+----------+---------+-----------+---------+------+---------+---------+---------+------+------+---------|
|1.| | | | | | | | | | | | | | | |
|--+----+-------+---------+---------+----------+---------+-----------+---------+------+---------+---------+---------+------+------+---------|
|2.| | | | | | | | | | | | | | | |
|--+----+-------+---------+---------+----------+---------+-----------+---------+------+---------+---------+---------+------+------+---------|
|3.| | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Підпис Керівника

Додаток 5
до наказу Мінінфраструктури
України
03.10.2011 N 399

ВІДОМОСТІ
про заплановані заходи та події
щодо міжнародної діяльності

------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Мета |Дата, час | Склад |Відповідальні| Ким |
|п/п |заходу | заходу | і місце |учасників| особи, їх |видано |
| | | та |проведення| | посади та N |дозвіл |
| | |підстава| заходу | | телефонів | |
| | | для | | | | |
| | | участі | | | | |
|----+-------+--------+----------+---------+-------------+-------|
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
------------------------------------------------------------------

Підпис Керівника

Додаток 6
до наказу Мінінфраструктури
України
03.10.2011 N 399

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник Міністра
інфраструктури України
____________________________

"___" ____________ 20__ року

ЗВІТ
про закордонне відрядження
_______________________________________
П.І.Б. та посада особи, яка відряджалась

_______________________________________

Звіт складається відповідно до технічного завдання, його
директивної частини та містить додатки у вигляді проектів доручень
Мінінфраструктури, інших розпорядчих документів щодо виконання
результатів відрядження.
Підпис
Керівника органу
Директора Департаменту міжнародного співробітництва
Мінінфраструктури України
Директора Департаменту, до компетенції якого відносяться
питання міжнародного заходу
Глави делегації
Керівника його структурного підрозділу.

Додаток 7
до наказу Мінінфраструктури
України
03.10.2011 N 399

Зразок

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ МАТЕРІАЛИ
українсько-_________________ співробітництва
(1)
у галузі ________________________

_______________
(1) Зазначений перелік вимог не є вичерпним, в разі
необхідності до інформаційно-аналітичних матеріалів додаються
окремі довідки, розрахунки та інша необхідна інформація.

1. Договірно-правова база

------------------------------------------------------------------
| Назва міжнародного | Дата укладення | Дата та підстава |
| договору | | набуття чинності |
| (міжурядового, | | |
|міжвідомчого та інш.) | | |
------------------------------------------------------------------

1.1. Наявні проекти міжнародних договорів, які знаходяться на
відпрацюванні сторін

------------------------------------------------------------------
|Назва проекту | Стан | Дата і N | Проблемні | Орієнтовні |
| міжнародного |опрацювання |листа, яким| питання, | дати |
| договору | проекту | було |неузгоджені| завершення |
|(міжурядового,| | передано | статті та |опрацювання |
| міжвідомчого | | документ |пропозиції | та |
| та інш.) | |контрагенту| щодо їх | підписання |
| | | | вирішення | проекту |
------------------------------------------------------------------

2. Стан та пропозиції щодо співробітництва

------------------------------------------------------------------
| Змістовна |Статистичні дані| Конкретні | Очікуваний |
|інформація про | (обсяги |пропозиції щодо | результат |
| поточний стан | перевезень, | розвитку | реалізації |
|співробітництва| суднозаходи, | співпраці з |запропонованих|
| з іноземною | квоти дозволів | відповідною | напрямків |
| державою | та інш.) | державою, | співпраці |
| | протягом | включаючи | |
| | 3-х років від | питання, які | |
| | звітного | вважається за | |
| | періоду, | необхідне | |
| | включаючи |порушити під час| |
| |звітний квартал | заходу | |
------------------------------------------------------------------

3. Проблемні питання у двосторонніх відносинах

----------------------------------------------------------------------------
|Проблемне| Суть | Позиції сторін | Стан |Пропозиції| Позиція у |
| питання |питання| |опрацювання| щодо | ході |
| | | | |вирішення |обговорення|
| | | | | питання | під час |
| | | | | | візиту |
|---------+-------+---------------------+-----------+----------+-----------|
| | |Української|Іноземної| | | |
----------------------------------------------------------------------------

4. Пропозиції до тез;

5. Інформацію про результати проведених на рівні структурних
підрозділів міжнародних заходів та протоколи переговорів;

6. Кандидатури до участі (у разі необхідності);

7. Актуалізовані інвестиційні проекти та
рекламно-презентаційні матеріали укр. та англ. мовами (у разі
необхідності).

Керівник, заступник керівника (підпис)

Додаток 8
до наказу Мінінфраструктури
України
03.10.2011 N 399

ІНФОРМАЦІЯ
щодо стану підготовки міжнародних договорів
до підписання, приєднання або денонсації

------------------------------------------------------------------
| N | Країна / | Назва | Стан |Невирішені|Заплановані|
|п/п| міжнародна |міжнародного|опрацювання| питання | терміни |
| |організація | договору | | |проведення |
| | | | | |переговорів|
|---+------------+------------+-----------+----------+-----------|
|1. | | | | | |
|2. | | | | | |
|3. | | | | | |
------------------------------------------------------------------

Підпис Керівника


 

Наказ, Про координацію діяльності центральних органів ..., автор —
Рейтинг статьи: 96% из 100 возможных. Голосов всего: 7. Отзывов пользователей: 2.

Еще новости


Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
Подняться вверх, к началу страницы