Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Лист, Роз'яснення щодо практичного застосування окремих вимог порядку проведення валютно-обмінних операцій, Національний банк України

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Генеральний департамент грошово-кредитної політики
Л И С Т
19.12.2011 N 29-114/10530-15215

Територіальним управлінням
Національного банку України,
Банкам України, Асоціації
українських банків,
Українському
кредитно-банківському союзу,
Приватному акціонерному
товариству "Українська
фінансова група",
Українському державному
підприємству поштового
зв'язку "Укрпошта",
ТОВ "Фінансова компанія
"Вікторія", ТОВ "Фінансова
компанія "Абсолют Фінанс",
ТОВ "Фінансова установа
"ГГЛА"

Роз'яснення щодо практичного
застосування окремих вимог порядку
проведення валютно-обмінних операцій

У зв'язку із запитами банків щодо практичного застосування
деяких норм Інструкції про порядок організації та здійснення
валютно-обмінних операцій на території України, затвердженої
постановою Правління Національного банку України від 12.12.2002
N 502, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
14.01.2003 за N 21/7342 (далі - Інструкція), Національний банк
України надає такі роз'яснення.

1. Щодо переліку документів, які посвідчують особу та
підтверджують її резидентність під час проведення операцій,
зазначених в абзацах третьому - шостому пункту 1.2 Інструкції
.
Резидентність підтверджується:
для фізичної особи - резидента паспортом громадянина України,
паспортом громадянина України для виїзду за кордон без відмітки,
що підтверджує постійне проживання за кордоном, посвідченням особи
без громадянства для виїзду за кордон, що видане в Україні,
посвідченням біженця, що видане в Україні, національним паспортом
громадянина іншої держави з відміткою про наявність дозволу на
постійне проживання разом з посвідкою на постійне проживання;
для фізичної особи - нерезидента - національним паспортом
громадянина іншої держави, паспортом громадянина України для
виїзду за кордон з відміткою в паспорті про постійне проживання за
кордоном.
З метою забезпечення контролю за дотриманням цієї вимоги
касовий працівник під час здійснення валютно-обмінної операції на
суму, що не дорівнює і не перевищує 150000 гривень, знімає копію
першої і другої сторінки паспорта громадянина України.
У разі пред'явлення паспорта громадянина України для виїзду
за кордон або національного паспорта громадянина іншої держави
касовий працівник знімає копію першої сторінки та за наявності
відмітки про постійне місце проживання також і цю сторінку.

2. Щодо документів, які повинні надавати малолітня та
неповнолітня особа у випадку здійснення валютно-обмінної операції.
Під час здійснення валютно-обмінної операції малолітньою
особою у кожному окремому випадку уповноважений банк (фінансова
установа) повинен вирішувати це питання з батьками (законними
представниками) цієї малолітньої особи.
Неповнолітньою особою, згідно зі статтею 32 Цивільного
кодексу України , є особа у віці від чотирнадцяти до
вісімнадцяти років. Така особа має право самостійно розпоряджатись
своїм заробітком, стипендією або іншими доходами, у тому числі і в
іноземній валюті. Відповідно до Положення про паспорт громадянина
України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від
26 червня 1992 року N 2503-XII, паспорт громадянина
України видається кожному громадянинові України паспортною службою
органів внутрішніх справ після досягнення 16-річного віку. Тобто,
резидентність неповнолітньої особи, яка досягла 16-річного віку,
може бути підтверджена паспортом громадянина України.
При цьому, зважаючи на вимоги пункту 3 Положення про паспорт
громадянина України для виїзду за кордон , який
передбачає можливість оформлення паспорта громадянам України для
виїзду за кордон особам, які не досягли 16-річного віку,
визначення резидентності такої особи, може здійснюватись на
підставі паспорту громадянина України для виїзду за кордон.

3. Щодо проведення валютно-обмінної операції у разі
відсутності у паспорті даних про реєстрацію місця проживання.
Інструкція не ставить можливість фізичної особи
здійснити валютно-обмінну операцію у залежність від наявності у її
паспорті громадянина України відмітки про реєстрацію постійного
місця проживання.

4. Під час здійснення валютно-обмінних операцій на суму, що
дорівнює або перевищує 150000 гривень, копії документів, на
підставі яких банком (фінансовою установою) здійснена
ідентифікація фізичної особи, мають зберігатися в документах дня
банку.

5. Щодо проведення валютно-обмінної операції на підставі
паспорта громадянина України, в якому не вклеєна фотокартка при
досягненні громадянином 25- і 45-річного віку зазначаємо, що
відповідно до пункту 8 Положення про паспорт громадянина України,
затвердженого постановою Верховної Ради України від 26 червня
1992 року N 2503-XII, паспорт, в якому не вклеєно
нових фотокарток, вважається недійсним.

6. Щодо проведення повторної ідентифікації клієнта.
Відповідно до частини 13 статті 9 розділу I Закону України
"Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"
ідентифікація клієнта не є обов'язковою у разі проведення
фінансової операції особами, які раніше були ідентифіковані. Якщо
фізична особа, яка звернулась до банку (фінансової установи) з
метою проведення валютно-обмінної операції, раніше була
ідентифікована банком (фінансовою установою), то банк (фінансова
установа) проводить валютно-обмінну операцію для такої фізичної
особи без додаткової ідентифікації. Працівник банку (фінансової
установи) має забезпечити наявність в документах дня банку
(фінансової установи) копії документа особи, яка здійснила
валютно-обмінну операцію, без додаткової ідентифікації.

7. Щодо оформлення довідки за формою N 377 у
разі купівлі банком (фінансовою установою) залишку в іноземній
валюті, меншого ніж номінальна вартість мінімальної банкноти.
Відповідно до пункту 5.2 Інструкції довідка за формою N 377
видається банком (фінансовою установою) фізичній
особі - нерезиденту як підтвердження проведення операції з купівлі
в неї готівкової іноземної валюти і дорожніх чеків за готівкові
гривні.
Під час здійснення касової операції з видачі клієнту
іноземної валюти (наприклад, при виплаті переказу), залишок суми в
іноземній валюті, номінальна вартість якої менша, ніж номінальна
вартість мінімальної банкноти відповідної іноземної валюти,
викуповується банком (фінансовою установою) у клієнта за гривні. З
огляду на те, що по суті банк викуповує іноземну валюту, яка
фактично не видається фізичній особі, у даному випадку фізична
особа - нерезидент зворотній обмін здійснювати не буде, і тому
довідка за формою N 377 не оформлюється.

8. Щодо курсу, який повинен застосовуватись при визначенні
гривневого еквіваленту суми валютно-обмінної операції під час
купівлі-продажу готівкової іноземної валюти.
Операції з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти
здійснюються за курсом, що установлюється банком (фінансовою
установою). Під час розрахунку гривневого еквіваленту суми
операцій з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти
використовується встановлений банком (фінансовою установою) курс.

9. Щодо проведення операцій сторно та зворотного обміну
невикористаних коштів у гривнях на готівкову іноземну валюту через
банківські автомати самообслуговування зазначаємо, що зазначені
операції через банкомати не здійснюються.

Перший заступник Голови Ю.В.Колобов


 

Лист, Роз'яснення щодо практичного застосування окремих ..., автор —
Рейтинг статьи: 95% из 100 возможных. Голосов всего: 6. Отзывов пользователей: 3.

Еще новости


Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}