Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

які формують податковий кредит за податковими накладними, не зареєстрованими в ЄРПН, Міністерство доходів і зборів України

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 • 29.11.2013  № 724
 • Про затвердження Методичних рекомендацій щодо комплексного відпрацювання платників ПДВ, які формують податковий кредит за податковими накладними, не зареєстрованими в ЄРПН

  З метою забезпечення належної організації роботи підрозділів Міністерства доходів і зборів України щодо упередження порушень податкового законодавства у частині безпідставного формування податкового кредиту за рахунок податкових накладних( z1333-11 ), що підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — ЄРПН), НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Методичні рекомендації щодо комплексного відпрацювання платників ПДВ, які формують податковий кредит за податковими накладними, не зареєстрованими у Єдиному реєстрі податкових накладних ( v0724810-13 ) (далі — Методичні рекомендації), що додаються.

  2. Начальникам головних управлінь Міндоходів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, Міжрегіонального головного управління Міндоходів — Центрального офісу з обслуговування великих платників забезпечити:

  <…>

  2.3. проведення роботи із платниками податків щодо дотримання вимог Податкового кодексу України( 2755-17 ) у частині обов'язкової реєстрації податкових накладних( z1333-11 ) у ЄРПН.

  3. Вважати таким, що втратив чинність, наказ ДПС України від 15.05.2012 р. № 420( v0420837-12 ) "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо комплексного відпрацювання сум ПДВ, які формують податковий кредит за податковими накладними, не зареєстрованими в ЄРПН".

  <…>

  Міністр

  О. Клименко

  МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо комплексного відпрацювання платників ПДВ, які формують податковий кредит за податковими накладними( z1333-11 ), не зареєстрованими у єдиному реєстрі податкових накладних

  1. Загальні положення

  1.1. Методичні рекомендації щодо комплексного відпрацювання платників ПДВ, які формують податковий кредит за податковими накладними ( z1333-11 ), не зареєстрованими у Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — Методичні рекомендації), визначають порядок дій територіальних органів Міндоходів при відпрацюванні суб'єктів господарювання, які включили до складу податкового кредиту податкові накладні, що підлягають реєстрації у Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — ЄРПН), але не є зареєстрованими.

  1.2. Під час застосування Методичних рекомендацій слід керуватися такими актами, як:

  • Податковий кодекс України( 2755-17 ), зі змінами та доповненнями (далі — Кодекс);

  • Закон України від 16 липня 1999 року № 996-XIV ( 996-14 ) "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", зі змінами;

  • постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1246( 1246-2010-п ) "Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних" (далі — Порядок № 1246);

  • наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2012 р. № 1340( z0201-13 ) "Про затвердження форми Реєстру виданих та отриманих податкових накладних та порядку його ведення" <...>;

  • наказ Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. № 1588( z1562-11 ) "Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів" <...>;

  • наказ Міністерства фінансів України від 24.05.95 р. № 88( z0168-95 ) "Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку" <...>;

  • наказ Міндоходів від 03.10.2013 р. № 526 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення документальних перевірок самозайнятих осіб та Зразка форми Акта перевірки";

  • наказ Міндоходів від 14.06.2013 р. № 165 ( v0165810-13 ) "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації та проведення камеральних перевірок податкової звітності платників податків, крім перевірок податкової декларації про майновий стан і доходи та податкової декларації платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця";

  • наказ ДПС України від 31.10.2012 р. № 948 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби при організації, проведенні та реалізації матеріалів перевірок платників податків";

  • наказ ДПС України від 19.06.2012 р. № 522 ( v0522837-12 ) "Про затвердження Регламенту опрацювання податкових декларацій з податку на додану вартість, за якими нараховано від'ємне значення та/або задекларовано бюджетне відшкодування податку на додану вартість";

  • наказ ДПС України від 25.11.2011 р. № 1492 ( z1490-11 ) "Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з ПДВ" <...>;

  • наказ ДПА України від 22.04.2011 р. № 236 ( v0236837-11 ) "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації та проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок" <...>;

  • Методичні рекомендації щодо документальної перевірки платників, які включили до складу податкового кредиту податкові накладні, що підлягають реєстрації у Єдиному реєстрі податкових накладних, але не зареєстровані, та порядку оформлення їх результатів( v1332837-11 ) (лист ДПС України від 23.09.2011 р. № 1332/7/22-1417/462);

  • іншими нормативно-правовими актами, які регулюють здійснення господарських операцій, що впливають на розмір податкових зобов'язань та податкового кредиту з ПДВ.

  Терміни у цих Методичних рекомендаціях вживаються у значенні, визначеному Кодексом( 2755-17 ) та іншими нормативно-правовими актами.

  2. Порядок відбору платників ПДВ, які включили до складу податкового кредиту податкові накладні( z1333-11 ), що підлягають реєстрації у ЄРПН, але не є зареєстрованими

  2.1. Платники податку щомісяця у терміни, передбачені для подання податкової звітності з податку на додану вартість (календарний місяць), у тому числі для яких розділом V Кодексу( 2755-17 ) встановлено звітний податковий період — квартал, подають до територіального органу Міндоходів копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних ( z0201-13 ) (далі — РПН) за такий період в електронному вигляді (п. 201.15 ст. 201 Кодексу( 2755-17 )).

  При здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платники податку зобов'язані не пізніше п'ятнадцяти календарних днів зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних податкові накладні( z1333-11 ) з сумою податку понад 10 тис. грн. та податкові накладні, виписані при здійсненні операцій з постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, незалежно від розміру ПДВ у такій податковій накладній (п. 201.10 ст. 201( 2755-17 ), п. 11 підрозділу 2 розділу XX Кодексу( 2755-17 )).

  2.2. Для здійснення заходів щодо забезпечення повного співставлення даних РПН( z0201-13 ) з даними ЄРПН на другий робочий день після граничного терміну подання податкових декларацій підрозділом територіального органу Міндоходів, до функцій якого входять приймання та комп'ютерна обробка податкової звітності, до підрозділів доходів і зборів з фізичних осіб, оподаткування та контролю об'єктів і операцій (по суб'єктах господарювання, які декларують ПДВ до бюджетного відшкодування), податкового та митного аудиту та відповідних підрозділів центрального офісу з обслуговування великих платників податків за місцем обліку платника податку передаються сформовані засобами 1С "Податковий блок" реєстри платників ПДВ, що в установлений термін відповідно до вимог п. 201.15 ст. 201 Кодексу( 2755-17 ) не надали РПН як з основної діяльності, так і спеціальних режимів (перше формування проводиться по деклараціях за жовтень 2013 року).

  2.3. Щомісячно (не пізніше 2-го робочого дня після граничного терміну подання звітності) засобами режиму "Співставлення даних реєстру податкових накладних та Єдиного реєстру податкових накладних (податковий кредит)" 1С "Податковий блок" (далі — Система співставлення) підрозділами територіального органу Міндоходів доходів і зборів з фізичних осіб, оподаткування та контролю об'єктів і операцій (по суб'єктах господарювання, які декларують ПДВ до бюджетного відшкодування), податкового та митного аудиту та відповідних підрозділів Центрального офісу з обслуговування великих платників за місцем обліку платника формуються переліки платників ПДВ, які включили до складу податкового кредиту податкові накладні( z1333-11 ), що не зареєстровані відповідно до вимог п. 201.10 ст. 201( 2755-17 ) та п. 11 підрозділу 2 розділу XX Кодексу( 2755-17 ) в ЄРПН. Переліки за попередні звітні періоди (місяці), отримані із запізненням у звітному місяці, формуються окремо.

  2.4. При проведенні перевірки даних із Системи співставлення працівниками підрозділів територіального органу Міндоходів додатково використовується закладка "Податкові накладні" в Системі автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів 1С "Податковий блок".

  2.5. Щомісячно (на 3-й робочий день після граничного терміну подання звітності) територіальним органом Міндоходів направляється інформаційне повідомлення в електронній формі з дотриманням вимог законодавства з питань електронного документообігу та електронного цифрового підпису (за формою, визначеною наказом Міндоходів від 14.06.2013 р. № 165 ( v0165810-13 ), зі змінами, внесеними наказом Міндоходів від 24.07.2013 р. № 302) платникам ПДВ, з якими укладено договір про визнання електронних документів та якими не подано за звітний місяць РПН ( z0201-13 ) відповідно до вимог п. 201.15 ст. 201 Кодексу( 2755-17 ), або які мають встановлені Системою співставлення розбіжності між даними РПН та ЄРПН.

  Надання на вимогу платника податку, який отримав таке електронне повідомлення, документа у паперовій формі здійснюється територіальними органами Міндоходів за місцем податкового обліку платника податку протягом трьох робочих днів згідно з вимогами абзацу другого п. 42.4 ст. 42 Кодексу( 2755-17 ). Для цього підрозділи податкового та митного аудиту (доходів і зборів з фізичних осіб) територіального органу Міндоходів та відповідні підрозділи Центрального офісу з обслуговування великих платників податків роздруковують повідомлення, яке зберігається в архіві надісланих повідомлень відповідного програмного забезпечення. Зазначене повідомлення підписується начальником (заступником начальника) територіального органу Міндоходів за місцем податкового обліку платника податку.

  2.6. Платникам ПДВ, якими не подано відповідно до вимог п. 201.15 ст. 201 Кодексу( 2755-17 ) за звітний місяць РПН( z0201-13 ) та з якими відсутній договір про визнання електронних документів, інформаційні повідомлення направляються територіальними органами Міндоходів за місцем податкового обліку платника податку в паперовій формі.

  3. Особливості опрацювання платників, якими не виконані вимоги ст. 201 Кодексу( 2755-17 ) у частині включення до складу податкового кредиту податкових накладних( z1333-11 ), що підлягають реєстрації у ЄРПН, але не є зареєстрованими

  3.1. Відсутність факту реєстрації платником податку — продавцем товарів/послуг податкових накладних( z1333-11 ) у ЄРПН та/або порушення порядку заповнення податкової накладної не дає права покупцю на включення сум ПДВ до податкового кредиту та не звільняє продавця від обов'язку включення суми податку на додану вартість, вказаної в податковій накладній, до суми податкових зобов'язань за відповідний звітний період (п. 201.10 ст. 201 Кодексу( 2755-17 )).

  3.2. Заходи щодо відпрацювання вживаються територіальними органами Міндоходів щодо платників, які після отримання електронного повідомлення про результати електронної обробки (звірки) податкової інформації з ПДВ не вжили заходів щодо самостійного виправлення помилки шляхом коригування реєстру виданих та отриманих ( z0201-13 )податкових накладних( z0201-13 ) методом "сторно" на підставі п. 2 розділу V Порядку ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних( z0201-13 ), затвердженого наказом Мінфіну від 17.12.2012 р. № 1340 (за необхідності — подання уточнюючого розрахунку до ( z1490-11 )податкової декларації з ПДВ( z1490-11 ) за відповідний період на підставі ст. 50( 2755-17 ) та п. 201.6 ст. 201 Кодексу( 2755-17 )).

  У разі подання платником Заяви зі скаргою на постачальника, первинних документів до неї та наявності розбіжностей між сумами податкового кредиту покупця та податкових зобов'язань продавця (завищення податкового кредиту покупця, заниження податкових зобов'язань продавця) до територіального органу Міндоходів за місцем реєстрації продавця направляється запит із сканованими копіями наданих покупцем відповідних документів для вжиття заходів відповідно до абзацу одинадцятого п. 201.10 ст. 201( 2755-17 ), пп. 78.1.9 п. 78.1 ст. 78 Кодексу( 2755-17 ). У разі надходження відповіді від територіального органу Міндоходів за місцем обліку постачальника про відсутність підтвердження здійснення будь-яких господарських відносин або господарських операцій (транзитні потоки) між таким платником та постачальником потребує дослідження питання реальності здійснення господарських операцій такого платника, наявності його за місцезнаходженням, а також можуть вживатись заходи для організації проведення позапланової перевірки.

  Податковий кредит платників, які не виконали вимоги ст. 201 Кодексу( 2755-17 ) та включили до складу податкового кредиту податкові накладні( z1333-11 ), що підлягають реєстрації у ЄРПН, але не є зареєстрованими, відпрацьовується територіальними органами Міндоходів в ході камеральних перевірок та підлягає зменшенню.

  Директор Департаменту розвитку IT, електронних сервісів та обліку платників

  О. Теньков

  Директор Департаменту доходів і зборів з фізичних осіб

  В. Бусарєв

  Директор Департаменту податкового та митного аудиту

  С. Крухмальов

  Директор Департаменту оподаткування та контролю об'єктів і операцій

  Л. Павелко


   

  які формують податковий кредит за податковими накладними, ..., автор —
  Рейтинг статьи: 99% из 100 возможных. Голосов всего: 5. Отзывов пользователей: 1.

  Еще новости


  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}