Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Про затвердження Порядку проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для видатних тренерів, які забезпе

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 • 19.11.2013  № 1027
 • Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 грудня 2013 р. за № 2058/24590

  Про затвердження Порядку проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для видатних тренерів, які забезпечують підготовку спортсменів до участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх

  Відповідно до підпункту 42 пункту 4( 390/2013 ) та пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України ( 390/2013 ), затвердженого Указом Президента України від 24 липня 2013 року № 390, пункту 3 Положення про стипендію Кабінету Міністрів України для видатних тренерів, які забезпечують підготовку спортсменів до участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх( 1286-2011-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2011 року № 1286, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Порядок проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для видатних тренерів, які забезпечують підготовку спортсменів до участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх, що додається.

  2. Департаменту олімпійського спорту (Уманець Н. Д.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23 січня 2012 року № 50 ( z0187-12 ) "Про затвердження Порядку проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для видатних тренерів, які забезпечують підготовку спортсменів до участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 7 лютого 2012 року за № 187/20500.

  4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

  Міністр молоді та спорту України

  Р. С. Сафіуллін

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства молоді та спорту України 19.11.2013  № 1027

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 грудня 2013 р. за № 2058/24590

  ПОРЯДОК проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для видатних тренерів, які забезпечують підготовку спортсменів до участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх

  I. Загальні положення

  1. Цей Порядок розроблений відповідно до пункту 3 Положення про стипендію Кабінету Міністрів України для видатних тренерів, які забезпечують підготовку спортсменів до участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх( 1286-2011-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2011 року № 1286, та визначає процедуру проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для видатних тренерів, які забезпечують підготовку спортсменів до участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх (далі — стипендія).

  2. Для розгляду кандидатур на здобуття стипендій Міністерством молоді та спорту України утворюється комісія.

  3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінмолодьспорту України та цим Порядком.

  4. Основним завданням комісії є підготовка висновків і пропозицій щодо призначення тренерам стипендій.

  ІІ. Організація роботи Комісії

  1. Комісію очолює голова, який за посадою є заступником Міністра молоді та спорту України з відповідного напряму діяльності.

  2. До складу комісії входять голова, заступник голови, секретар, члени комісії.

  3. До складу комісії входять 10 представників від Мінмолодьспорту України і 10 представників від громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (за згодою).

  4. Персональний склад комісії затверджується наказом Мінмолодьспорту України. Формою роботи комісії є засідання, які проводяться за необхідності. Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менше половини представників від Мінмолодьспорту України та не менше половини представників від громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.

  5. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх членів шляхом відкритого голосування. У разі рівної кількості голосів голос голови є вирішальним.

  6. Рішення комісії оформлюються протоколами, які підписуються усіма членами комісії, які брали участь у засіданні. Член комісії, який не підтримує рішення комісії, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання комісії.

  7. До повноважень комісії належать:

  1) ознайомлення та аналіз оригіналу пакета документів, що надійшли від претендентів для отримання стипендій, подані національними спортивними федераціями з олімпійських видів спорту, Національним комітетом спорту інвалідів України (далі — НКСІУ);

  2) підготовка пропозицій щодо призначення (позбавлення) відповідних стипендій;

  3) внесення відповідних пропозицій на затвердження Мінмолодьспорту України.

  8. Комісія має право:

  1) одержувати від національних спортивних федерацій з олімпійських видів спорту, НКСІУ, які порушили клопотання про призначення стипендій, додаткову інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

  2) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції.

  ІІІ. Подання документів, порядок розгляду та вимоги до претендентів на призначення стипендій

  1. Висунення претендентів на призначення стипендій здійснюють національні спортивні федерації з відповідних олімпійських видів спорту, НКСІУ.

  2. Добір претендентів на призначення стипендій здійснюється комісією з урахуванням таких критеріїв:

 • безпосередня участь у навчально-тренувальному процесі;
 • безпосередня участь у громадській діяльності щодо розвитку фізичної культури та спорту;
 • виконання вимог антидопінгового законодавства.
 • 3. Національні спортивні федерації з відповідних олімпійських видів спорту, НКСІУ подають такі документи:

  лист, підписаний керівником національної спортивної федерації з відповідного олімпійського виду спорту, НКСІУ, про порушення клопотання щодо призначення стипендії тренерам;

  витяг з протоколу засідання керівного органу національної спортивної федерації з відповідного олімпійського виду спорту, НКСІУ, завірений в установленому законодавством порядку;

 • лист-подання за формою, наведеною у додатку;
 • копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України;
 • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

  4. Документи на призначення стипендії, зазначені у пункті 3 цього розділу, подаються уповноваженою особою національної спортивної федерації з відповідного олімпійського виду спорту, НКСІУ секретарю комісії.

  5. До розгляду не приймаються документи, які не відповідають вимогам, зазначеним у пункті 3 цього розділу.

  6. У разі якщо подані документи відповідають вимогам, документи передають на розгляд комісії Мінмолодьспорту України.

  7. Позбавлення тренера стипендії може бути здійснено Кабінетом Міністрів України за поданням Мінмолодьспорту України у разі:

 • засудження стипендіата за умисний злочин;
 • дискваліфікації Міжнародним олімпійським комітетом, Міжнародним паралімпійським комітетом, іншою міжнародною спортивною організацією, НКСІУ або національною спортивною федерацією з відповідних олімпійських видів спорту;

  припинення безпосередньої участі в навчально-тренувальному процесі, підготовці спортсменів для національних збірних команд з олімпійських та паралімпійських видів спорту;

 • порушення вимог антидопінгового законодавства.
 • Тренеру одночасно може бути призначено не більш як одну стипендію Кабінету Міністрів України.

  8. Після закінчення строку одержання стипендії тренер має право на повторне висунення його кандидатури на здобуття стипендії.

  9. Призначення стипендії здійснюється розпорядженням Кабінету Міністрів України за поданням Мінмолодьспорту України із визначенням строку виплати.

  IV. Порядок розгляду, затвердження, подання документів до Кабінету Міністрів України для призначення стипендій та їх виплата

  1. Для розгляду та затвердження списку претендентів на призначення стипендій, поданого комісією, у тижневий строк готується клопотання та проект розпорядження Кабінету Міністрів України з цього питання та подається в установленому порядку до Кабінету Міністрів України.

  2. Після прийняття відповідного розпорядження Кабінету Міністрів України Мінмолодьспортом України видається наказ, який є підставою для виплати стипендій.

  Директор департаменту олімпійського спорту

  Н. Д. Уманець

  Додаток до Порядку проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендії Кабінету Міністрів України для видатних тренерів, які забезпечують підготовку спортсменів до участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх (пункт 3 розділу ІІІ)

  ЛИСТ-ПОДАННЯ на призначення стиендії Кабінету Міністрів України для видатних тренерів, які забезпечують підготовку спортсменів до участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх

  Прізвище, ім'я, по батькові ____________________________________________________

  ___________________________________________________________________________

  Число, місяць, рік народження _________________________________________________

  Місце проживання, роботи ___________________________________________________

  ___________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________

  Реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) __________

  ___________________________________________________________________________

  Фізкультурно-спортивне товариство ___________________________________________

  Освіта (вищий навчальний заклад) _____________________________________________

  Вид спорту _________________________________________________________________

  Участь спортсмена в Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи:

 • на яких іграх став призером ___________________________________________________
 • номер програми, результат ___________________________________________________
 • Почесне звання тренера (Майстер спорту України, Майстер спорту України міжнародного класу, Заслужений майстер спорту України, Заслужений тренер України)

  __________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________

  Коротка характеристика кандидата на призначення державної стипендії (участь у змаганнях та особисті досягнення)

  __________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________

  Президент Федерації

  (П. І. Б.)

  Голова НКСІУ


   

  Про затвердження Порядку проведення конкурсу серед ..., автор —
  Рейтинг статьи: 99% из 100 возможных. Голосов всего: 5. Отзывов пользователей: 3.

  Еще новости


  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}