Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Порядок надання висновків щодо розрахунків економічно обґрунтованих планованих витрат під час формування оптово-відпускних цін на продовольчі товари,

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 14.08.2013  № 967 ( z1545-13 )

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 вересня 2013 р. за № 1546/24078

ПОРЯДОК надання висновків щодо розрахунків економічно обґрунтованих планованих витрат під час формування оптово-відпускних цін на продовольчі товари, зміни цін на які підлягають декларуванню

1. Цей Порядок установлює механізм надання Державною інспекцією України з контролю за цінами або її територіальними органами висновків щодо розрахунків економічно обґрунтованих планованих витрат під час формування оптово-відпускних цін для суб’єктів господарювання, які провадять діяльність з виробництва та/або реалізації соціально значущих продовольчих товарів, зміни цін на які підлягають декларуванню (далі — висновки).

2. Для отримання висновку суб’єкти господарювання всіх форм власності, які провадять діяльність з виробництва та/або реалізації продовольчих товарів (далі — суб’єкти господарювання), у разі збільшення протягом місяця більш як на 1 відсоток оптово-відпускних цін на такі товари подають до Державної інспекції України з контролю за цінами або її територіальних органів документи в обсязі та згідно з вимогами щодо їх оформлення, визначеними пунктами 3( 1222-2007-п ) і 4 Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари( 1222-2007-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 року № 1222 (далі — Порядок декларування зміни оптово-відпускних цін).

Калькуляція собівартості виробництва продовольчих товарів та калькуляція витрат з їх реалізації ( z1546-13 ) подаються за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

Достовірність зазначеної в документах інформації забезпечує суб’єкт господарювання.

3. Документи, що надходять до Державної інспекції України з контролю за цінами або її територіальних органів, реєструються централізовано службою діловодства.

4. У разі коли документи подано в повному обсязі та з додержанням установлених цим Порядком вимог, Державна інспекція України з контролю за цінами або її територіальні органи проводять аналіз розрахунків планованих та фактичних витрат, що включаються до оптово-відпускних цін на продовольчі товари, під час якого перевіряються:

обґрунтованість усіх статей витрат виробничої собівартості, урахування при їх визначенні планованого обсягу виробництва, галузевих технологічних нормативів (норм) матеріальних витрат, техніко-економічних розрахунків та кошторисів, ставок податків і зборів (обов’язкових платежів) та цін у планованому періоді, визначених на підставі прогнозних індексів зміни цін виробників;

додержання вимог Порядку формування цін на продовольчі товари, щодо яких запроваджено державне регулювання( 373-2008-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2008 року № 373.

5. За результатами аналізу документів Державна інспекція України з контролю за цінами або її територіальні органи надають суб’єктові господарювання висновок за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

6. Підставою для відмови у видачі висновку є неподання суб’єктом господарювання в повному обсязі документів, зазначених у пунктах 3 ( 1222-2007-п ) і 4 Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін ( 1222-2007-п ), неналежне їх оформлення або необґрунтованість необхідності зміни оптово-відпускних цін.

У такому разі Державна інспекція України з контролю за цінами або її територіальні органи повідомляють про відмову в наданні висновку з чітким обґрунтуванням причин такої відмови і посиланням на відповідні нормативно-правові акти.

7. Рішення щодо надання висновку або відмови в наданні висновку приймається Державною інспекцією України з контролю за цінами або її територіальними органами в строки, визначені пунктом 5 Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін( 1222-2007-п ), з дати реєстрації документів службою діловодства.

8. Висновок або відмова в наданні висновку підписується Головою Державної інспекції України з контролю за цінами чи його заступниками, керівниками територіальних органів чи їх заступниками та скріплюється печаткою.

9. Рішення Державної інспекції України з контролю за цінами та її територіальних органів щодо надання висновку або відмови в наданні висновку може бути оскаржено в установленому законодавством порядку.

10. У разі виявлення Державною інспекцією України з контролю за цінами під час проведення в суб’єктів господарювання в установленому порядку планових або позапланових перевірок фактів подання недостовірної інформації для отримання висновку до суб’єктів господарювання застосовуються адміністративно-господарські санкції відповідно до законодавства.

Директор департаменту розвитку реального сектору економіки

О. В. Пендзин

Додаток 1 до Порядку надання висновків щодо розрахунків економічно обґрунтованих планованих витрат під час формування оптово-відпускних цін на продовольчі товари, зміни цін на які підлягають декларуванню

КАЛЬКУЛЯЦІЯ собівартості виробництва продовольчих товарів та витрат з їх реалізації

Статті витрат

Фактичні показники

Декларовані показники

Відхилення

 • грн/т
 • грн/од.
 • грн/т
 • грн/од.
 • %

  1. Виробнича собівартість, всього, у тому числі:

 • прямі матеріальні витрати:
 • сировина, матеріали, напівфабрикати
 • паливно-енергетичні ресурси
 • роботи та послуги виробничого характеру
 • прямі витрати з оплати праці:
 • витрати з виплати основної заробітної плати основному виробничому персоналу
 • витрати з виплати додаткової заробітної плати основному виробничому персоналу
 • інші заохочувальні та компенсаційні виплати основному виробничому персоналу

  інші прямі витрати:

  відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників, безпосередньо зайнятих виробництвом продовольчих товарів

 • амортизація основних засобів виробничого призначення
 • плата за оренду об'єктів виробничого призначення
 • інші витрати (розшифрувати)

 • загальновиробничі витрати:
 • витрати некапітального характеру
 • податки і збори (обов’язкові платежі)
 • 2. Адміністративні витрати, всього, у тому числі:

  утримання апарату управління та працівників, зайнятих обслуговуванням адміністративної інфраструктури

 • амортизаційні відрахування на основні засоби адміністративного призначення
 • утримання основних засобів
 • оплата аудиторських послуг
 • оплата послуг зв'язку
 • оплата розрахунково-касового обслуговування та інших послуг банків
 • податки, збори, крім тих, що включаються у виробничу собівартість
 • використання малоцінних і швидкозношуваних предметів
 • інші витрати (розшифрувати)

  3. Витрати на збут, всього, у тому числі:

 • оплата праці та сплата внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
 • утримання основних засобів
 • інші витрати (розшифрувати)

  4. Фінансові витрати, всього, у тому числі:

 • відсотки за користування кредитами
 • 5. Всього повна собівартість (рядок 1 + рядок 2 + рядок 3 + рядок 4)

  6. Прибуток

  7. Оптово-відпускна ціна виробництва/ реалізації без ПДВ (рядок 5 + рядок 6)

  8. ПДВ

  9. Оптово-відпускна ціна виробництва/ реалізації з ПДВ (рядок 7 + рядок 8)

  _____________________________________ (посада керівника суб'єкта господарювання)

  ________ (підпис)

  ___________________________ (ініціали та прізвище)

  М. П.

  Додаток 2 до Порядку надання висновків щодо розрахунків економічно обґрунтованих планованих витрат під час формування оптово-відпускних цін на продовольчі товари, зміни цін на які підлягають декларуванню

  ВИСНОВОК ( z1546-13 BF31.doc ) щодо розрахунку економічно обґрунтованих планованих витрат під час формування оптово-відпускних цін для суб’єктів господарювання, які провадять діяльність


   

  Порядок надання висновків щодо розрахунків економічно ..., автор —
  Рейтинг статьи: 97% из 100 возможных. Голосов всего: 3. Отзывов пользователей: 2.

  Еще новости


  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}