Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Про затвердження Порядку конкурсного відбору виконавців робіт з утилізації боєприпасів за рахунок коштів виконавців робіт з подальшою виплатою їм комп

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 • 19.09.2013  № 640
 • Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 жовтня 2013 р. за № 1720/24252

  Про затвердження Порядку конкурсного відбору виконавців робіт з утилізації боєприпасів за рахунок коштів виконавців робіт з подальшою виплатою їм компенсації за рахунок коштів державного бюджету

  Відповідно до підпункту 63 пункту 4 Положення про Міністерство оборони України( 406/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 406, постанови Кабінету Міністрів України від 7 червня 2006 року № 812( 812-2006-п ) "Про затвердження Порядку утилізації ракет, боєприпасів і вибухових речовин" та з метою забезпечення дотримання правових та економічних засад конкурсного відбору з визначення виконавців робіт з утилізації боєприпасів за рахунок коштів виконавців робіт з подальшою виплатою їм компенсації за рахунок коштів державного бюджету НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Порядок конкурсного відбору виконавців робіт з утилізації боєприпасів за рахунок коштів виконавців робіт з подальшою виплатою їм компенсації за рахунок коштів державного бюджету, що додається.

  2. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  Міністр оборони України

  П. В. Лебедєв

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства оборони України 19.09.2013 № 640

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 жовтня 2013 р. за № 1720/24252

  ПОРЯДОК конкурсного відбору виконавців робіт з утилізації боєприпасів за рахунок коштів виконавців робіт з подальшою виплатою їм компенсації за рахунок коштів державного бюджету

  1. Цей Порядок визначає алгоритм роботи конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору виконавців робіт з утилізації боєприпасів за рахунок коштів виконавців робіт з подальшою виплатою їм компенсації за рахунок коштів державного бюджету (далі — Конкурсна комісія).

  2. Конкурсна комісія відповідає за організацію конкурсу на всіх стадіях його проведення. У процесі роботи вона забезпечує реалізацію таких функцій:

  планування протягом року проведення конкурсу відповідно до затвердженого кошторису, фінансового плану (плану асигнувань, плану використання бюджетних (державних) коштів);

 • визначення предмета конкурсу (частини предмета конкурсу);
 • затвердження конкурсної документації;
 • визначення строку подання та розкриття конкурсних пропозицій;
 • визначення та затвердження критеріїв оцінки конкурсних пропозицій;
 • забезпечення рівних умов для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможців конкурсу;
 • розгляд конкурсних пропозицій, наданих Міністерству оборони України як замовнику конкурсу учасниками для визначення найбільш економічно вигідних пропозицій;

 • оцінка конкурсних пропозицій;
 • визначення найвигіднішої конкурсної пропозиції та переможця конкурсу;
 • розробка переліку та форм документів, необхідних для проведення конкурсу;
 • здійснення інших дій, передбачених законодавством.
 • 3. У конкурсі мають право брати участь суб’єкти господарювання незалежно від форми власності, які мають власні або орендовані виробничі потужності з утилізації боєприпасів, сертифіковані відповідно до законодавства, проводять згідно з отриманими ліцензіями роботи з утилізації боєприпасів.

  4. Оголошення про проведення конкурсу безоплатно публікується в Центральному друкованому органі Міністерства оборони України — "Народна армія" та на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України.

  В оголошенні обов’язково зазначаються:

 • найменування та місцезнаходження замовника;
 • опис предмета конкурсу чи його частин (якщо замовник передбачає подання конкурсних пропозицій за частинами (лотами)), у тому числі їх необхідні технічні та інші вимоги (у тому числі щодо наявності ліцензії на виконання робіт з утилізації боєприпасів);

 • адреса веб-сайту замовника, на якому розміщується інформація про конкурс;
 • строк проведення конкурсу;
 • місце і порядок отримання конкурсної документації;
 • місце і строк подання конкурсних пропозицій;
 • місце, дата і час розкриття конкурсних пропозицій;
 • строк дії конкурсних пропозицій, але не менше ніж 60 днів;
 • прізвище, ім’я та по батькові, посада та адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками;

 • реєстраційний рахунок замовника, відкритий в органах Державної казначейської служби України.
 • 5. Конкурсна документація отримується безоплатно кожною фізичною/юридичною особою на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України. Друкований варіант конкурсної документації, прошитий та завірений печаткою, є остаточним і знаходиться в секретаря Конкурсної комісії.

  Замовник безоплатно надає копію друкованого варіанта конкурсної документації учасникам, які зробили запит на її отримання, протягом трьох робочих днів з дня отримання письмового запиту.

  6. Письмовий запит адресується голові Конкурсної комісії. У запиті зазначаються номер оголошення, повне найменування особи, яка має намір взяти участь у конкурсі, її місцезнаходження і податкова адреса, код за ЄДРПОУ, паспортні дані (П.І. Б. представника юридичної особи, серія та номер паспорта чи іншого документа, що посвідчує його особу), номери телефонів (факсу) та інших засобів зв’язку.

  Днем подання запиту на отримання конкурсної документації вважається день його реєстрації в Конкурсній комісії. Реєструються тільки оригінали запитів.

  Особа, яка зробила письмовий запит, отримує конкурсну документацію особисто в порядку, визначеному в оголошенні або засобами електронного зв’язку, з підтвердженням про отримання.

  7. Строк подання учасниками конкурсних пропозицій встановлюється замовником, але не може бути меншим ніж десять днів з дня публікації оголошення про проведення конкурсу в Центральному друкованому органі Міністерства оборони України — "Народна армія" та на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України.

  Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів учасників внести зміни до конкурсної документації, продовживши строк подання та розкриття конкурсних пропозицій не менше ніж на сім днів і повідомити письмово протягом двох робочих днів з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано конкурсну документацію.

  Кожен учасник має право подати тільки одну конкурсну пропозицію, яка не може бути надалі змінена. Конкурсна пропозиція подається в письмовій формі за підписом учасника, має бути прошитою, пронумерованою та скріпленою печаткою, у запечатаному конверті. Отримана пропозиція вноситься замовником до реєстру.

  Пропозиції, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

  8. Конкурсні пропозиції розкриваються у встановлений замовником час. У процедурі розкриття конкурсних пропозицій мають право брати участь усі учасники, що подали свої конкурсні пропозиції.

  Під час розкриття конкурсних пропозицій перевіряється наявність усіх необхідних документів, передбачених конкурсною документацією, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної конкурсної пропозиції. Зазначена інформація  вноситься до протоколу розкриття конкурсних пропозицій.

  Копія протоколу розкриття конкурсних пропозицій надається будь-якому з учасників на його письмовий запит протягом трьох робочих днів з дня надходження такого запиту.

  9. Замовник встановлює такі критерії для відбору виконавців робіт:

  наявність відповідної ліцензії на виконання робіт з утилізації боєприпасів та власних або орендованих виробничих потужностей з утилізації боєприпасів, що сертифіковані відповідно до законодавства;

 • найнижча вартість робіт відповідно до законодавства України.
 • 10. Загальний строк розгляду, оцінки конкурсних пропозицій та визначення переможця конкурсу не повинен перевищувати десять робочих днів з дня розкриття конкурсних пропозицій.

  11. Переможцем визначається учасник конкурсу, конкурсна пропозиція якого відповідає умовам конкурсної документації, цінова пропозиція є найбільш економічно вигідною серед запропонованих та допущених до оцінки, не перевищує очікуваної вартості, визначеної замовником на фінансування предмета конкурсу або його частини.

  Протягом трьох робочих днів із дня прийняття рішення про визначення переможця замовник зобов’язаний надіслати всім учасникам повідомлення про акцепт та повідомлення про результати конкурсу.

  Замовник укладає з переможцем конкурсу договір на виконання робіт з утилізації боєприпасів за рахунок коштів виконавців робіт з подальшою виплатою їм компенсації за рахунок коштів державного бюджету відповідно до основних умов договору, зазначених у конкурсній документації, у строк не менше ніж сім днів, але не більше ніж чотирнадцять днів із дня визначення переможця.

  У разі письмової відмови переможця конкурсу підписати договір відповідно до вимог конкурсної документації або неукладення договору з переможцем у строк, визначений цим Порядком, замовник має право визначати найбільш економічно вигідну конкурсну пропозицію з тих, строк дії яких ще не минув.

 • 12. Замовник відхиляє конкурсні пропозиції у разі, якщо:
 • конкурсна пропозиція учасника не відповідає вимогам замовника, зазначеним у конкурсній документації;

  учасник надає недостовірну інформацію про його відповідність встановленим у конкурсній документації вимогам;

 • учасника визнано банкрутом чи проти нього порушено справу про банкрутство.
 • 13. Замовник відміняє конкурс у випадках:
 • відсутності подальшої потреби в проведенні конкурсу;
 • подання для участі в конкурсі менше двох конкурсних пропозицій;
 • відхилення всіх конкурсних пропозицій;
 • якщо до оцінки допущено конкурсні пропозиції менше ніж двох учасників.
 • Замовник має право визнати конкурс таким, що не відбувся, якщо:

  ціна найбільш вигідної конкурсної пропозиції перевищує суму, передбачену замовником на фінансування предмета конкурсу або його окремої частини;

 • проведення конкурсу стало неможливим унаслідок непереборної сили.
 • 14. Рішення Конкурсної комісії про результати конкурсу може бути оскаржене учасником конкурсу в установленому законодавством порядку.

  Тимчасово виконуючий обов’язки директора Департаменту утилізації компонентів ракетного палива та ракет і боєприпасів Міністерства оборони України

  О. М. Коротаєв


   

  Про затвердження Порядку конкурсного відбору виконавців ..., автор —
  Рейтинг статьи: 99% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

  Еще новости


  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}