Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки щодо розвитку психологічної служби на період до 2017 року, Міністерство освіти і науки Укра

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 • 06.08.2013  № 1106
 • Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки щодо розвитку психологічної служби на період до 2017 року

  З метою належного виконання статей 21 та 22 Закону України "Про освіту"( 1060-12 ) та Указу Президента України від 25 червня 2013 року № 344( 344/2013 ) "Про Національну стратегію розвитку освіти" НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити План заходів Міністерства освіти і науки щодо розвитку психологічної служби на період до 2017 року (далі — План заходів), що додається.

  2. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О. В.), департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В. В.), департаменту вищої освіти (Коровайченко Ю. М.), відділу позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини (Середницька А. Д.), Українському науково-методичному центру практичної психології та соціальної роботи (Панок В. Г.):

  2.1. Забезпечити в межах компетенції своєчасне виконання Плану заходів;

  2.2. Подавати щороку до 1 липня відділу позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини (Середницька А. Д.) інформацію про стан виконання Плану заходів для її узагальнення (в друкованому та електронному вигляді на адресу: n_berezina@mon.gov.ua).

  3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б. М.

  Міністр

  Д. В. Табачник

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки 06.08.2013  № 1106

  ПЛАН ЗАХОДІВ щодо розвитку психологічної служби на період до 2017 року

  Завдання (заходи, що необхідно вжити)

  Виконавці

  Терміни

  Очікуваний результат

  1

  2

  4

  5

  6

  1. Підвищення психологічної компетентності керівників закладів і установ освіти

  1.1.

  Розробка тематики, плану і програми навчальних семінарів з питання "Роль, місце та основні функції практичного психолога, соціального педагога в організації навчально-виховного процесу" для керівників навчальних закладів

  Обласні інститути післядипломної педагогічної освіти та обласні центри психологічної служби системи освіти

 • 2013
 • Навчально-тематичний план, програма, методичні рекомендації, затверджені ОІППО

  1.2.

  Розробка тематики, плану і програми навчальних семінарів з питання "Організаційно-правові аспекти діяльності психологічної служби системи освіти" для керівників районними (міськими) управліннями освіти

  Обласні інститути післядипломної педагогічної освіти та обласні центри психологічної служби системи освіти

 • 2013
 • Навчально-тематичний план, програма, методичні рекомендації, затверджені ОІППО

  1.3.

  Проведення навчальних семінарів з питання "Організаційно-правові аспекти діяльності психологічної служби системи освіти" для керівників навчальних закладів

  Обласні інститути післядипломної педагогічної освіти та обласні центри психологічної служби системи освіти

 • 2014 — 2017
 • 100 % охоплення керівників навчальними закладами району (міста)
 • 1.4.

  Проведення навчальних семінарів з питання "Організаційно-правові аспекти діяльності психологічної служби системи освіти" для керівників районними (міськими) управліннями освіти

  Обласні інститути післядипломної педагогічної освіти та обласні центри психологічної служби системи освіти

 • 2014 — 2017
 • 100 % охоплення керівників районними (міськими) управліннями освіти
 • 1.5.

  Проведення навчальних семінарів з питання "Організаційно-правові аспекти діяльності психологічної служби системи освіти" для керівників (заступників керівників) обласними департаментами (управліннями) освіти

  Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

 • 2014 — 2017
 • 100 % охоплення керівників (заступників керівників) обласними департаментами (управліннями) освіти

  1.6.

  Підготовка методичних рекомендацій для керівників місцевих органів управління освітою та керівників закладів освіти про діяльність психологічної служби і ПМПК

  Обласні інститути післядипломної педагогічної освіти та обласні центри психологічної служби системи освіти, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України

 • 2014
 • Опубліковано і розповсюджено методичні рекомендації

  2. Розвиток мережі психологічної служби системи освіти

  2.1.

  Підготовка нового Положення про центри (кабінети) психологічної служби всіх рівнів з визначенням структури, підпорядкування, штатного розкладу та функцій.

  Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини, департамент загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України, Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

 • 2015
 • Затверджено нове Положення про центри (кабінети) психологічної служби

  2.2.

  Збільшення показників забезпеченості спеціалістами психологічної служби (практичними психологами, соціальними педагогами) на 30 %

  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

 • 2013 — 2017
 • Введення та укомплектування посад практичних психологів, соціальних педагогів в усіх типах навчальних закладів

  3. Удосконалення організаційного рівня функціонування служби

  3.1.

  Вивчення стану розвитку психологічної служби і ПМПК в областях; надання практичної допомоги місцевим органам управління освітою; інформування про проведену роботу

  Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

 • 2013 — 2017
 • Інформаційні довідки

  3.2.

  Проведення щорічних нарад керівників обласних центрів психологічної служби

  Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини Міністерства освіти і науки України, Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

 • 2013 — 2017
 • Внесення до плану роботи МОН України нарад керівників обласними психологічними службами

  3.3.

  Вивчення правових підстав для позачергової атестації керівників центрів психологічної служби обласного рівня та завідуючих обласними ПМПК

  Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

 • 2013
 • Проект листа МОН України

  3.4.

  Унормування питання атестації практичних психологів і соціальних педагогів

  Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

 • 2013 — 2014
 • Лист МОН

  3.5.

  Розроблення та впровадження у практику діяльності алгоритми взаємодії працівників психологічної служби системи освіти та працівників інших органів і служб у справах дітей (кримінальна міліція у справах дітей, центри соціально-психологічних служб для сім'ї, дітей та молоді тощо)

  Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, обласні центри (кабінети) психологічної служби

 • 2014
 • Проект нормативного документа

  4. Покращання методичного забезпечення діяльності служби

  4.1.

  Розробка, експериментальна апробація та затвердження циклограми діяльності практичних психологів і соціальних педагогів різних типів навчальних закладів

  Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, обласні центри (кабінети) психологічної служби

 • 2013 — 2014
 • Циклограми діяльності працівників психологічної служби затверджені в установленому порядку

  4.2.

  Розробка, експериментальна апробація та затвердження діагностичних мінімумів у діяльності практичних психологів і соціальних педагогів різних типів навчальних закладів

  Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, обласні центри (кабінети) психологічної служби

 • 2014 — 2015
 • Діагностичні мінімуми діяльності працівників психологічної служби

  4.3.

  Розробка та запровадження в установленому порядку протоколів діяльності працівників психологічної служби і ПМПК

  Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, обласні центри (кабінети) психологічної служби

 • 2014 — 2017
 • Протоколи діяльності працівників психологічної служби і ПМПК, що затверджені наказами МОНУ

  4.4.

  Розробка та впровадження у практику діяльності алгоритмів взаємодії працівників психологічної служби ДНЗ та ЗНЗ з метою здійснення ефективного ступеневого психологічного супроводу та соціально-педагогічного патронажу

  Департамент загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України, Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, обласні центри (кабінети) психологічної служби

 • 2014 — 2015
 • Методичні рекомендації

  4.5.

  Розробка та запровадження навчальних планів і програм факультативних курсів, курсів за вибором та програм гурткової роботи з психологічної проблематики для навчальних закладів різного типу.

  Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи; обласні центри (кабінети) психологічної служби; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

 • 2013 — 2017
 • Навчальні плани і програми факультативних курсів, курсів за вибором та програми гурткової роботи з психологічної проблематики для навчальних закладів різного типу розроблено і затверджено в установленому порядку

  4.6.

  Впровадження інформаційно-освітньої протиалкогольної програми для підлітків та їх батьків "Сімейна розмова".

  Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи; обласні центри (кабінети) психологічної служби; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

 • 2013 — 2017
 • Звіти про впровадження програми; друкування методичних матеріалів; проведення навчальних семінарів у регіонах

  4.7.

  Внесення змін і затвердження в установленому порядку Положення про експертизу психологічного, соціологічного та соціально-педагогічного інструментарію, що застосовується у закладах системи освіти.

  Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

 • 2014
 • Нове Положення зареєстровано згідно з діючим законодавством

  4.8.

  Розробка, експериментальна апробація та впровадження у практику підготовки практичних психологів у ВНЗ інноваційних курсів, підручників, посібників.

  Департамент вищої освіти Міністерства освіти і науки України; Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

 • 2014 — 2017
 • Впроваджено у практику підготовки практичних психологів у ВНЗ інноваційні курси, підручники, посібники

  4.9.

  Розробка, експериментальна апробація та впровадження у практику підвищення кваліфікації працівників психологічної служби і ПМПК інноваційних курсів, підручників, посібників.

  Департамент вищої освіти Міністерства освіти і науки України; Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій; обласні центри (кабінети) психологічної служби системи освіти

 • 2014 — 2017
 • Впроваджено у практику підвищення кваліфікації працівників психологічної служби і ПМПК інноваційних курсів, підручників, посібників

  4.10.

  Проведення щорічних всеукраїнських моніторингів серед учасників навчально-виховного процесу з наступних тем:

  Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи; обласні центри (кабінети) психологічної служби системи освіти; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

   

  Звіти про результати дослідження, інформаційні довідки, методичні рекомендації щодо оптимізації діяльності працівників психологічної служби з теми дослідження

  - Ефективність функціонування психологічної служби та ставлення учасників НВП до результатів

 • 2014
 • - діяльності працівників психологічної служби

  - Молодь і протиправна поведінка

 • 2015
 • - Здоровий спосіб життя

 • 2016
 • - Духовні цінності, ідеали, переконання та вплив ЗМІ на формування особистості дитини

 • 2017
 • 4.11.

  Створення та забезпечення роботи електронного методичного часопису для працівників служби.

  Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

 • 2013
 • Електронний методичний часопис для працівників служби уведено в дію.

  5. Підвищення якості роботи працівників психологічної служби

  5.1.

  Поетапне запровадження соціально-психологічного проектування у діяльність працівників усіх ланок психологічної служби та соціально-психологічної експертизи умов і результатів їхньої діяльності

  Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, обласні центри (кабінети) психологічної служби системи освіти

 • 2013 — 2017
 • Підвищення ефективності та вимірюваності діяльності працівників усіх ланок психологічної служби

  5.2.

  Прогнозування та профілактика соціальних ризиків у системі освіти та соціально-педагогічному оточенні вихованців, учнів, студентів

  Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, обласні центри (кабінети) психологічної служби системи освіти

 • 2013 — 2017
 • Алгоритм (критерії) визначення соціальних ризиків розвитку особистості та соціуму

  5.3.

  Розробка і впровадження у практику кращих методик роботи практичних психологів і соціальних педагогів малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів, НВО, НВК "школа — дитячий садок", "школа I ступеня — гімназія", "загальноосвітній навчальний заклад — позашкільний навчальний заклад" тощо

  Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи; департамент загальної середньої та дошкільної освіти

 • 2013 — 2017
 • Підготовка, видання та розповсюдження методичних посібників, збірників кращого досвіду роботи. Методичне забезпечення діяльності працівників психологічної служби у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах

  5.4.

  Розробка і впровадження у практику кращих методик роботи практичних психологів і соціальних педагогів ПТНЗ з профілактики насильницьких, агресивних форм поведінки, суїцидальних настроїв, конфліктності, толерантності серед учнівської молоді.

  Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи; департамент професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту АР Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

 • 2013 — 2015
 • Підготовка, видання та розповсюдження методичних посібників, збірників кращого досвіду роботи. Методичне забезпечення діяльності працівників психологічної служби в закладах ПТО

  5.5.

  Введення та постійне оновлення тематичних рубрик з проблем практичної психології та соціальної педагогіки на сайтах обласних центрів (кабінетів) психологічної служби системи освіти

  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, обласні центри (кабінети) психологічної служби системи освіти

 • 2013 — 2017
 • Підвищення рівня поінформованості працівників психологічної служби

  5.6.

  Узагальнення та поширення перспективного досвіду роботи працівників психологічної служби на тематичних виставках, науково-методичних масових заходах, конкурсах тощо

  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, обласні центри (кабінети) психологічної служби системи освіти

 • 2013 — 2017
 • Підвищення рівня обізнаності педагогічної громадськості з питань діяльності психологічної служби

  Директор Українського НМЦ практичної психології і соціальної роботи

  В. Г. Панок

  {Текст взято з сайту Міністерства освіти і науки http://www.mon.gov.ua}


   

  Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти ..., автор —
  Рейтинг статьи: 100% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

  Еще новости


  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}