Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Про установлення відомчої відзнаки Служби безпеки України "Холодна зброя" та затвердження Положення про неї, Служба безпеки України

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ Центральне управління

НАКАЗ

 • 22.07.2013 № 300
 • Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 серпня 2013 р. за № 1352/23884

  Про установлення відомчої відзнаки Служби безпеки України "Холодна зброя" та затвердження Положення про неї

  Відповідно до статті 10 Закону України "Про Службу безпеки України" ( 2229-12 ) та статті 44 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України ( 551-14 ), затвердженого Законом України "Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України" НАКАЗУЮ:

  1. Установити відомчу відзнаку Служби безпеки України "Холодна зброя" та затвердити Положення про відомчу відзнаку Служби безпеки України "Холодна зброя", що додається.

  2. Управлінню роботи з особовим складом щороку складати і не пізніше 1 вересня поточного року подавати до Департаменту господарського забезпечення заявки на придбання холодної зброї для нагородження нею як відомчою відзнакою Служби безпеки України "Холодна зброя" (далі — холодна зброя) на наступний рік.

  3. Департаменту господарського забезпечення організовувати і забезпечувати на підставі заявок Управління роботи з особовим складом придбання холодної зброї, виготовлення посвідчень до холодної зброї, їх збереження та видачу Управлінню роботи з особовим складом або іншому відповідному уповноваженому суб’єктові для вручення нагородженим.

  4. Управлінню роботи з особовим складом разом з Управлінням правового забезпечення подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

  Голова Служби

  О. Якименко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Центрального управління Служби безпеки України 22.07.2013  № 300

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 серпня 2013 р. за № 1352/23884

  ПОЛОЖЕННЯ про відомчу відзнаку Служби безпеки України "Холодна зброя"

  I. Загальні положення

  1.1. Цим Положенням визначається порядок нагородження відомчою відзнакою Служби безпеки України "Холодна зброя" (далі — відзнака "Холодна зброя").

  1.2. Відзнакою "Холодна зброя" нагороджуються співробітники-військовослужбовці Служби безпеки України за визначні заслуги у зміцненні національної безпеки, боротьбі зі злочинністю, захисті конституційних прав та свобод людини і громадянина, за бездоганну багаторічну службу, зразкове виконання військового (службового) обов’язку, виявлені при цьому честь і доблесть.

  Відзнакою "Холодна зброя" також нагороджуються військовослужбовці інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, громадяни, звільнені з військової служби у відставку або у запас з правом носіння військової форми одягу, за визначні заслуги в забезпеченні обороноздатності України, недоторканності її державного кордону, зміцненні національної безпеки, боротьбі зі злочинністю, захисті конституційних прав та свобод людини і громадянина, за бездоганну багаторічну службу, зразкове виконання військового та службового обов’язку, виявлені при цьому честь і доблесть.

  1.3. Зброєю, яка використовується як відзнака "Холодна зброя", є кортик стандартного зразка, який має заводське маркування і товарний знак.

  1.4. Реєстрація, зберігання, носіння, використання і застосування зброї здійснюються згідно з чинним законодавством.

  1.5. Передача відзнаки "Холодна зброя" іншим особам або її відчуження забороняється.

  1.6. За рішенням Голови Служби безпеки України нагородженого може бути позбавлено відзнаки "Холодна зброя" у зв’язку з засудженням за вчинене кримінальне правопорушення, згідно з вироком суду, який набрав законної сили. У таких випадках відзнака та посвідчення до неї підлягають передачі до органів внутрішніх справ у встановленому законодавством порядку.

  1.7. Після смерті нагородженого відзнака "Холодна зброя" здається до органів внутрішніх справ у встановленому законодавством порядку.

  II. Порядок представлення до нагородження

  2.1. Висунення кандидатур до нагородження відзнакою "Холодна зброя" здійснюється у підрозділі Центрального управління, органі, закладі та установі Служби безпеки України, за результатами чого готується рапорт з клопотанням про нагородження.

  У рапорті про нагородження зазначаються конкретні заслуги особи, що стали підставою для порушення клопотання про її нагородження, зазначені у пункті 1.2 розділу І цього Положення.

  2.2. Рапорт про нагородження підписується начальником (керівником) підрозділу Центрального управління, органу, закладу та установи Служби безпеки України і подається на розгляд Голові Служби безпеки України або особі, яка виконує його обов’язки.

  2.3. Після прийняття Головою Служби безпеки України або особою, яка виконує його обов’язки, позитивного рішення підрозділом Центрального управління, органом, закладом та установою Служби безпеки України складається подання до нагородження відомчою відзнакою Служби безпеки України "Холодна зброя" за формою згідно з додатком 1 до цього Положення і разом з рапортом про нагородження передається до Управління роботи з особовим складом.

  2.4. Рапорти про нагородження з нагоди державних, професійних свят, ювілеїв передаються до Управління роботи з особовим складом не пізніше ніж за 2 тижні до дати свята або ювілею або у строк, визначений керівництвом Служби безпеки України.

  2.5. Управління роботи з особовим складом погоджує рапорт про нагородження відзнакою "Холодна зброя" з членами колегії Служби безпеки України.

  2.6. Про нагородження відзнакою "Холодна зброя" видається наказ Голови Служби безпеки України.

  III. Порядок вручення

  3.1. Вручення відзнаки "Холодна зброя" здійснюється в урочистій обстановці Головою Служби безпеки України або за його дорученням членами колегії Служби безпеки України, начальниками (керівниками) підрозділів Центрального управління, органів, закладів та установ Служби безпеки України.

  3.2. Разом з відзнакою "Холодна зброя" нагородженому вручається посвідчення встановленого зразка, опис якого наведено у додатку 2 до цього Положення, та завірена копія наказу, яка є підставою для реєстрації вказаної зброї в установленому законодавством порядку.

  3.3. Про вручення відзнаки "Холодна зброя" та посвідчення до неї підрозділом Центрального управління, органом, закладом та установою Служби безпеки України складається протокол вручення відомчої відзнаки Служби безпеки України "Холодна зброя" за формою згідно з додатком 3 до цього Положення і підписується особою, яка її вручила. Протокол вручення відзнаки "Холодна зброя" не пізніш як через 10 днів після її вручення надсилається до Управління роботи з особовим складом, а його завірена копія — до Департаменту господарського забезпечення.

  3.4. В облікових документах нагородженого співробітника-військовослужбовця робиться відповідний запис із зазначенням дати і номера наказу про нагородження відзнакою "Холодна зброя".

  3.5. У разі втрати (псування) відзнаки "Холодна зброя" заміна її не здійснюється.

  Начальник Управління роботи з особовим складом

  О. Коншин

  Додаток 1 до Положення про відомчу відзнаку Служби безпеки України "Холодна зброя" (пункт 2.3)

  ПОДАННЯ ( z1352-13 BF50.doc ) до нагородження відомчою відзнакою Служби безпеки України "Холодна зброя"

  Додаток 2 до Положення про відомчу відзнаку Служби безпеки України "Холодна зброя" (пункт 3.2)

  ОПИС ( z1352-13 BF51.doc ) посвідчення до відомчої відзнаки Служби безпеки України "Холодна зброя"

  Додаток 3 до Положення про відомчу відзнаку Служби безпеки України "Холодна зброя" (пункт 3.3)

  ПРОТОКОЛ ( z1352-13 BF52.doc ) вручення відомчої відзнаки Служби безпеки України "Холодна зброя"


   

  Про установлення відомчої відзнаки Служби безпеки України ..., автор —
  Рейтинг статьи: 97% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

  Еще новости


  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}