Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної екологічної інспекції України, Міністерство екології та природних ресурсів Укр

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 • 05.08.2013  № 333
 • Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2013 р. за № 1433/23965

  Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної екологічної інспекції України

  Відповідно до Указу Президента України від 30 травня 2012 року № 365( 365/2012 ) "Про відомчі заохочувальні відзнаки", Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України ( 452/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 452, та Положення про Державну екологічну інспекцію України( 454/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 454, НАКАЗУЮ:

  1. Встановити такі відомчі заохочувальні відзнаки Державної екологічної інспекції України:

  1) Подяка Державної екологічної інспекції України;

  2) Почесна грамота Державної екологічної інспекції України;

  3) нагрудний знак "За сумлінну службу в Держекоінспекції України";

  2. Затвердити такі, що додаються:

  1) Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної екологічної інспекції України;

  2) описи та ескізи ( z1433-13 ) відомчих заохочувальних відзнак Державної екологічної інспекції України;

  3) опис та ескіз ( z1433-13 ) посвідчення до відомчої відзнаки Держекоінспекції України — нагрудного знака "За сумлінну службу в Держекоінспекції України".

  3. За успіхи в роботі та сумлінне виконання трудових обов’язків до працівників апарату Державної екологічної інспекції України можуть застосовуватись такі заходи заохочення, як виплата премії, вручення цінного подарунка.

  4. Державній екологічній інспекції України (Жила П. Б.):

 • забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 • у межах кошторисних призначень організувати фінансове забезпечення та виготовлення відомчих заохочувальних відзнак.

  5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної екологічної інспекції України Жилу П. Б.

  6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  Міністр

  О. А. Проскуряков

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України 05.08.2013  № 333

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2013 р. за № 1433/23965

  ПОЛОЖЕННЯ про відомчі заохочувальні відзнаки Державної екологічної інспекції України

  I. Загальні положення

  1.1. Відомчі заохочувальні відзнаки Державної екологічної інспекції України (далі — відомчі відзнаки) встановлюються з метою заохочення та відзначення особистих трудових досягнень у професійній, службовій діяльності за сумлінну працю та вагомий особистий внесок у розвиток природоохоронної діяльності під час виконання службових обов'язків працівниками апарату Держекоінспекції України та її територіальних органів.

  1.2. Відомчими відзнаками є Подяка, Почесна грамота Державної екологічної інспекції України (ескізи та описи наведено у додатках 1 ( z1433-13 ), 2, 3, 4) та нагрудний знак "За сумлінну службу в Держекоінспекції України" (ескіз та опис наведено у додатках 5 , 6).

  До нагрудного знака "За сумлінну службу в Держекоінспекції України" нагородженому видається посвідчення (ескіз та опис наведено у додатках 7, 8).

  1.3. Подякою відзначаються працівники Держекоінспекції України та її територіальних органів за сумлінне виконання службових обов’язків.

  1.4. Почесною грамотою відзначаються працівники Держекоінспекції України та її територіальних органів за особистий внесок у забезпечення реалізації державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, високі досягнення, сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків.

  1.5. Нагрудним знаком нагороджуються державні службовці апарату Держекоінспекції України та її територіальних органів за вагомий внесок у реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, високі досягнення, сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків.

  1.6. Особи, зазначені у пунктах 1.3, 1.4 та 1.5 цього розділу, можуть відзначатися відомчими відзнаками також після виходу на пенсію.

  1.7. До відзначення Подякою можуть бути представлені особи за наявності стажу роботи не менше одного року в апараті Держекоінспекції України та її територіальних органах.

  1.8. До відзначення Почесною грамотою представляються особи, які раніше були нагороджені Подякою Держекоінспекції України та мають стаж роботи не менше трьох років в апараті Держекоінспекції України та її територіальних органах.

  Повторно до відзначення Почесною грамотою можуть бути представлені особи не раніше ніж через три роки після нагородження.

  1.9. До відзначення нагрудним знаком "За сумлінну службу в Держекоінспекції України" представляються особи, які раніше були нагороджені Почесною грамотою Держекоінспекції України та мають стаж роботи в апараті Держекоінспекції України та її територіальних органах не менше п’яти років. Особа може бути нагороджена нагрудним знаком один раз.

  1.10. Гранична кількість відомчих відзнак, якими можуть бути відзначені протягом календарного року працівники, зазначені у пунктах 1.3 — 1.5 цього розділу, не може перевищувати:

  Подяка — 200 шт.;

  Почесна грамота — 200 шт.;

 • нагрудний знак — 150 шт.
 • ІІ. Порядок представлення до відзначення, розгляд матеріалів та прийняття рішення про відзначення

  2.1. Подання про відзначення відомчими відзнаками вноситься на ім’я Голови його заступниками, керівниками структурних підрозділів апарату Держекоінспекції України, керівниками територіальних органів Держекоінспекції України не пізніше ніж за місяць до дня проведення нагородження. До подання додається біографічна довідка за формою, наведеною у додатку 1 до Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади ( 731-98-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 року № 731.

  2.2. У поданні зазначаються прізвище, ім’я та по батькові особи, посада, подія, з нагоди якої пропонується відзначення, досягнення працівника, що стали підставою для порушення клопотання про відзначення, зазначається наявність нагород та відзнак (державних нагород України, нагород іноземних держав, Мінприроди України, Кабінету Міністрів України, відомчих тощо).

  2.3. Рішення про нагородження відомчою відзнакою приймається Головою Держекоінспекції України та видається відповідний наказ.

  ІІІ. Порядок вручення відомчих відзнак

  3.1. Вручення відомчих відзнак проводиться в урочистій обстановці Головою Держекоінспекції України або за його дорученням заступниками Голови, керівниками територіальних органів Держекоінспекції України.

  Вручення відомчих відзнак, як правило, приурочується до загальнодержавних та галузевих професійних свят, ювілейних дат тощо.

  3.2. Особі, відзначеній нагрудним знаком, видається посвідчення встановленого зразка за підписом Голови Держекоінспекції України.

  3.3. В особовій справі та трудовій книжці особи, відзначеної відомчою відзнакою, службою по роботі з персоналом здійснюється відповідний запис із зазначенням дати і номера наказу про відзначення відомчою відзнакою.

  3.4. Облік і реєстрацію осіб, відзначених відомчими відзнаками, веде служба по роботі з персоналом Держекоінспекції України.

  ІV. Порядок носіння і зберігання нагрудних знаків

  4.1. Нагрудний знак носиться з правого боку грудей і розміщується нижче знаків державних нагород України, іноземних державних нагород.

  4.2. У разі втрати відомчої відзнаки дублікат відзнаки не видається.

  Директор Юридичного департаменту

  В. А. Бучко

  Додаток 1 до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної екологічної інспекції України (пункт 1.2)

  ЕСКІЗ Подяки Державної екологічної інспекції України

  Директор Юридичного департаменту

  В. А. Бучко

  Додаток 2 до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної екологічної інспекції України (пункт 1.2)

  ОПИС Подяки Державної екологічної інспекції України

  Подяка Державної екологічної інспекції України має вигляд вертикального паперового бланка розміром 290 х 210 мм, площина якого вкрита сіткою на біло-зеленому фоні. По периметру бланк оформлено жовтою рамкою з рослинним орнаментом зеленого кольору.

  У верхній частині бланка розміщено зображення емблеми Державної екологічної інспекції України, що накладена на стрічку з двох смуг кольорів Державного Прапора України.

  Під емблемою у два рядки розташовано написи:

  "ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ" зеленого кольору;

  "ПОДЯКА" жовтого кольору.

  Нижче передбачено місце для написання прізвища, імені та по батькові нагородженого.

  Нижче у два рядки розміщений напис "За сумлінне виконання службових обов’язків" зеленого кольору.

  З лівого боку бланка розташовано написи "Голова", "наказ від "___" _______ 20__р. № ______" зеленого кольору.

  Директор Юридичного департаменту

  В. А. Бучко

  Додаток 3 до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної екологічної інспекції України (пункт 1.2)

  ЕСКІЗ Почесної грамоти Державної екологічної інспекції України

  Лицьовий бік бланка

  Внутрішній бік бланка

  Директор Юридичного департаменту

  В. А. Бучко

  Додаток 4 до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної екологічної інспекції України (пункт 1.2)

  ОПИС Почесної грамоти Державної екологічної інспекції України

  Почесна грамота є бланком, виготовленим з паперу формату А3.

  На лицьовому боці бланка на голубому фоні в центрі розміщено зображення малого Державного Герба України, нижче розташовано напис "Почесна грамота" жовтого кольору.

  На лівому внутрішньому боці в жовтому обрамленні зверху по центру розміщено напис "Державна екологічна інспекція України" жовтого кольору.

  Нижче по центру розміщено зображення емблеми Державної екологічної інспекції України.

  На правому внутрішньому боці в центрі бланка розміщено зображення малого Державного Герба України у жовтому обрамленні, нижче по центру розташовано напис "Почесна грамота" жовтого кольору, під ним по центру — напис "Нагороджується" синього кольору.

  Знизу передбачено місце для внесення відомостей про дату та № наказу про нагородження.

  Директор Юридичного департаменту

  В. А. Бучко

  Додаток 5 до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної екологічної інспекції України (пункт 1.2)

  ЕСКІЗ відомчої відзнаки Держекоінспекції України — нагрудного знака "За сумлінну службу в Держекоінспекції України"

  Директор Юридичного департаменту

  В. А. Бучко

  Додаток 6 до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної екологічної інспекції України (пункт 1.2)

  ОПИС відомчої відзнаки Держекоінспекції України — нагрудного знака "За сумлінну службу в Держекоінспекції України"

  Відомча відзнака Держекоінспекції України — нагрудний знак "За сумлінну службу в Держекоінспекції України" має форму вінка з дубового листя жовтого кольору, оповитого стрічкою синьо-зелено-голубого кольору та увінчаного малим Державним Гербом України. У центрі — зображення сокола сапсана жовтого кольору, що символізує далекоглядність, хоробрість та захист. Унизу по центру розміщені літери "ДЕІ" — перші літери слів Державна екологічна інспекція.

  На зворотному боці передбачено спеціальне кріплення.

  Розмір нагрудного знака: висота — 45 мм, ширина — 30 мм.

  Директор Юридичного департаменту

  В. А. Бучко

  Додаток 7 до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної екологічної інспекції України (пункт 1.2)

  ЕСКІЗ посвідчення до відомчої відзнаки Держекоінспекції України — нагрудного знака "За сумлінну службу в Держекоінспекції України"

  Директор Юридичного департаменту

  В. А. Бучко

  Додаток 8 до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної екологічної інспекції України (пункт 1.2)

  ОПИС посвідчення до відомчої відзнаки Держекоінспекції України — нагрудного знака "За сумлінну службу в Держекоінспекції України"

  Посвідчення до відомчої відзнаки виготовляється з паперу та має вигляд книжки розміром у розгорнутому вигляді 160 х 110 мм, у складеному — 78 х 110 мм.

  На зовнішньому боці посвідчення розташовано зображення малого Державного Герба України та напис "Посвідчення" золотистого кольору.

  На лівому боці внутрішньої сторони нанесено напис "ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ" чорного кольору, нижче — кольорове зображення нагрудного знака.

  На лівому боці внутрішньої сторони знизу нанесено напис "№_____".

  Зверху на правому боці внутрішньої сторони — вільне місце для написання прізвища, імені, по батькові нагородженої особи, нижче — напис "наказом Державної екологічної інспекції України від "___"_______ 20___ року №________".

  Ще нижче зазначається напис "ЗА СУМЛІННУ СЛУЖБУ В ДЕРЖЕКОІНСПЕКЦІЇ УКРАЇНИ".

  У лівому нижньому куті — напис "Голова Державної екологічної ______________ (місце для підпису і печатки) інспекції України".

  Директор Юридичного департаменту

  В. А. Бучко


   

  Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні ..., автор —
  Рейтинг статьи: 99% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

  Еще новости


  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}