Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Про затвердження форми звітності № 1-ДСД "Звіт про надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям" та Інструкції щодо її запо

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 • 26.03.2013  № 144
 • Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2013 р. за № 611/23143

  Про затвердження форми звітності № 1-ДСД "Звіт про надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям" та Інструкції щодо її заповнення

  Відповідно до статті 18 Закону України "Про інформацію" ( 2657-12 ) та з метою вдосконалення моделей комплексного моніторингу системи соціальної допомоги НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити форму звітності № 1-ДСД "Звіт про надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

  2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 30 грудня 2005 року № 445( z0034-06 ) "Про затвердження форми звітності № 1-ДСД "Звіт про надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям" та Інструкції щодо її заповнення", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 січня 2006 року за № 34/11908.

  3. Міністерству соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити збір, контроль, обробку та подання інформації Міністерству соціальної політики України, головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики в місті Севастополі щорічно до 1 березня.

  4. Департаменту державної соціальної допомоги (В. Мущинін) забезпечити:

 • подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
 • подання Державній службі статистики України зведеної інформації в цілому по Україні та по регіонах щорічно до 5 квітня.

  5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Л. Дроздову.

  6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  Міністр

  Н. Королевська

  ПОГОДЖЕНО: Голова Державної служби статистики України

  О. Осауленко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Мінінстерства соціальної політики України 26.03.2013  № 144

  ЗВІТ ( z0611-13 BF87.xls ) про надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям (Форма № 1-ДСД)

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Мінінстерства соціальної політики України 26.03.2013  № 144

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2013 р. за № 611/23143

  ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення форми звітності № 1-ДСД "Звіт про надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям"

  1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 1-ДСД "Звіт про надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям".

  2. Звітність за формою № 1-ДСД один раз на рік станом на 1 січня складають управління праці та соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування (у разі їх створення) до 1 лютого центри з нарахування і виплати допомоги та пенсій (у разі їх створення), до 5 лютого подають Міністерству соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

  3. Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій до 1 березня подають звіт Міністерству соціальної політики України, головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики в місті Севастополі.

  4. Міністерство соціальної політики України до 5 квітня подає Державній службі статистики України зведену інформацію по Україні та регіонах.

  5. Облік чисельності осіб, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям"( 1768-14 ), та сум такої допомоги здійснюються органами праці та соціального захисту населення на підставі інформації з бази даних або особових справ осіб, у яких зберігаються матеріали, необхідні для призначення допомоги та визначення її розміру.

  6. У рядку 01 у графах 1-3 вказується кількість сімей, які звернулися за допомогою протягом звітного року.

  7. У рядку 02 у графах 1-3 вказується кількість сімей, яким призначена допомога протягом звітного року з урахуванням кількості звернень, у графах 4-6 — сума призначеної протягом року допомоги (ряд.02= ряд.03+ряд.04+ряд.05=ряд.38+ряд.39+ряд.40+ряд.41+ряд.42), а в графах 7-9 — середній розмір такої допомоги (визначається шляхом ділення суми призначеної допомоги на кількість сімей, яким вона була призначена протягом року (гр.7=гр.4/гр.1; гр.8=гр.5/гр.2; гр.9=гр.6/гр.3).

  8. З рядка 02:

  у рядку 03 у графах 1-3 вказується кількість сімей, до складу яких входять лише працездатні особи, у графах 4-6 — сума призначеної допомоги, а в графах 7-9 — середній розмір такої допомоги (розраховується аналогічно до рядка 02);

  у рядку 04 у графах 1-3 вказується кількість сімей, до складу яких входять непрацездатні особи (працездатні особи, які за віком втратили працездатність на пільгових умовах, та діти віком до 18 років), крім інвалідів, у графах 4-6 — сума призначеної допомоги, а в графах 7-9 — середній розмір такої допомоги (розраховується аналогічно до рядка 02);

  у рядку 05 у графах 1-3 вказується кількість сімей, до складу яких входять інваліди (у тому числі діти-інваліди), у графах 4-6 — сума призначеної допомоги, а в графах 7-9 — середній розмір такої допомоги (розраховується аналогічно до рядка 02).

  9. У рядку 06 у графах 1-3 вказується загальна кількість осіб, які враховані при призначенні допомоги (ряд.06=ряд.07+ряд.12+ряд.15+ряд.16).

  10. У рядку 07 з рядка 06 у графах 1-3 вказується кількість працездатних осіб, які враховані при призначенні допомоги (ряд.07=ряд.08+ряд.09+ряд.10+ ряд.11).

 • 11. З рядка 07:
 • у рядку 08 у графах 1-3 вказується кількість працездатних осіб віком від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання і не мають власних сімей;

  у рядку 09 у графах 1-3 вказується кількість працездатних осіб у сім’ях лише з працездатними особами;

  у рядку 10 у графах 1-3 вказується кількість працездатних осіб у сім’ях, до складу яких входять непрацездатні особи (крім інвалідів);

  у рядку 11 у графах 1-3 вказується кількість працездатних осіб у сім’ях, до складу яких входять інваліди.

  12. У рядку 12 з рядка 06 у графах 1-3 вказується кількість непрацездатних дорослих, тобто осіб, які втратили працездатність за віком і які враховані при призначенні допомоги (ряд.12=ряд.13+ряд.14).

  13. У рядку 13 з рядка 12 у графах 1-3 вказується кількість непрацездатних дорослих у сім’ях з непрацездатними особами (крім інвалідів).

  14. У рядку 14 з рядка 12 у графах 1-3 вказується кількість непрацездатних дорослих у сім’ях з інвалідами.

  15. У рядку 15 з рядка 06 у графах 1-3 вказується кількість інвалідів-дорослих (крім дітей-інвалідів), які враховані при призначенні допомоги.

  16. У рядку 16 з рядка 06 у графах 1-3 вказується загальна кількість дітей, які враховані при призначенні допомоги (ряд.16=ряд.17+ряд.18+ряд.19= ряд.30+ряд.31+ряд.32+ряд.33).

 • 17. З рядка 16:
 • у рядку 17 у графах 1-3 вказується кількість дітей у сім’ях з працездатними особами;
 • у рядку 18 у графах 1-3 вказується кількість дітей у сім’ях з непрацездатними особами (крім інвалідів) (сума рядків 20, 21, 22 може бути більшою або дорівнювати рядку 18);

  у рядку 19 у графах 1-3 вказується кількість дітей у сім’ях з інвалідами (сума рядків 23, 24, 25, 26 може бути більшою або дорівнювати рядку 19).

 • 18. З рядка 18:
 • у рядку 20 у графах 1-3 вказується кількість дітей у сім’ях з непрацездатними особами, які виховуються одинокими матерями (батьками/усиновителями);

  у рядку 21 у графах 1-3 вказується кількість дітей у сім’ях з непрацездатними особами, які виховуються в багатодітних сім’ях;

 • у рядку 22 у графах 1-3 вказується кількість дітей в інших сім’ях з непрацездатними особами.
 • 19. З рядка 19:
 • у рядку 23 у графах 1-3 вказується кількість дітей у сім’ях з інвалідами, які виховуються одинокими матерями-інвалідами (батьками/усиновителями);

  у рядку 24 у графах 1-3 вказується кількість дітей у сім’ях з інвалідами, які виховуються в багатодітних сім’ях батьками-інвалідами;

 • у рядку 25 у графах 1-3 вказується кількість дітей в інших сім’ях з інвалідами — дорослими;
 • у рядку 26 у графах 1-3 вказується кількість дітей-інвалідів (сума рядків 27, 28, 29 може бути більшою або дорівнювати рядку 26).

 • 20. З рядка 26:
 • у рядку 27 у графах 1-3 вказується кількість дітей-інвалідів, які виховуються інвалідами-дорослими;
 • у рядку 28 у графах 1-3 вказується кількість дітей-інвалідів, які виховуються одинокими матерями-інвалідами (батьками/усиновителями);

  у рядку 29 у графах 1-3 вказується кількість дітей-інвалідів, які виховуються в багатодітних сім’ях.

  21. У рядках 30-33 з рядка 16 у графах 1-3 вказується кількість дітей за віком (сума рядків 30, 31, 32, 33 має дорівнювати даним рядка 16, графам 1-3):

 • у рядку 30 — кількість дітей віком до 3 років;
 • у рядку 31 — кількість дітей віком від 3 до 6 років;
 • у рядку 32 — кількість дітей віком від 6 до 13 років;
 • у рядку 33 — кількість дітей віком від 13 до 18 років.
 • 22. У рядку 34 з рядка 06 у графах 1-3 вказується загальна кількість осіб, які проживають і працюють (навчаються) на території населеного пункту, якому надано статус гірського.

 • 23. З рядка 02:
 • у рядку 35 у графах 1-3 вказується кількість сімей, яким допомога призначена у розмірі, зменшеному на 20 відсотків, у графах 4-6 — сума призначеної допомоги, а в графах 7-9 — середній розмір такої допомоги (розраховується аналогічно до рядка 02);

  у рядку 36 у графах 1-3 вказується кількість сімей, яким допомога призначена у розмірі, зменшеному на 40 відсотків, у графах 4-6 — сума призначеної допомоги, а в графах 7-9 — середній розмір такої допомоги (розраховується аналогічно до рядка 02);

  у рядку 37 у графах 1-3 вказується кількість сімей, яким допомога призначена у розмірі, зменшеному на 50 відсотків, у графах 4-6 — сума призначеної допомоги, а в графах 7-9 — середній розмір такої допомоги (розраховується аналогічно до рядка 02);

  у рядку 38 у графах 1-3 вказується кількість сімей, які складаються з 1 особи, у графах 4-6 — сума призначеної допомоги, а в графах 7-9 — середній розмір такої допомоги (розраховується аналогічно до рядка 02);

  у рядку 39 у графах 1-3 вказується кількість сімей, які складаються з 2 осіб, у графах 4-6 — сума призначеної допомоги, а в графах 7-9 — середній розмір такої допомоги (розраховується аналогічно до рядка 02);

  у рядку 40 у графах 1-3 вказується кількість сімей, які складаються з 3 осіб, у графах 4-6 — сума призначеної допомоги, а в графах 7-9 — середній розмір такої допомоги (розраховується аналогічно до рядка 02);

  у рядку 41 у графах 1-3 вказується кількість сімей, які складаються з 4 осіб, у графах 4-6 — сума призначеної допомоги, а в графах 7-9 — середній розмір такої допомоги (розраховується аналогічно до рядка 02);

  у рядку 42 у графах 1-3 вказується кількість сімей, які складаються з 5 та більше осіб, у графах 4-6 — сума призначеної допомоги, а в графах 7-9 — середній розмір такої допомоги (розраховується аналогічно до рядка 02).

  24. У рядку 43 у графах 1-3 вказується загальна кількість виплат допомоги, передбачених протягом звітного року, та її нарахована сума, у графах 4-6 — сума нарахованої допомоги, а в графах 7-9 — середній розмір такої допомоги (розраховується аналогічно до рядка 02).

  25. У рядку 44 з рядка 43 у графах 1-3 вказується загальна кількість виплат допомоги, що нарахована у грудні звітного року, у графах 4-6 — сума нарахованої у грудні допомоги.

  26. У рядку 45 у графах 1-3 вказується загальна кількість виплат допомоги протягом звітного року та сума профінансована для її виплати, у графах 4-6 — сума профінансованої допомоги.

  27. У рядку 46 з рядка 45 у графах 4-6 вказується сума коштів, перерахованих на послуги поштового зв’язку.

  28. У рядку 47 у графах 4-6 вказується сума кредиторської заборгованості із виплати допомоги станом на 01 січня наступного за звітним періодом року (ряд.47=ряд.43-ряд.45+ряд.46).

 • 29. При заповненні звіту використовуються ті одиниці виміру, які вказані у формах.
 • 30. Відповідальним за достовірність наведеної у формі інформації є керівник органу, що складає звіт, відповідно до чинного законодавства.

  Директор Департаменту державної соціальної допомоги

  В. Мущинін


   

  Про затвердження форми звітності № 1-ДСД Звіт про надання ..., автор —
  Рейтинг статьи: 96% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

  Еще новости


  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы