Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Про Порядок забезпечення окружних і дільничних комісій з всеукраїнського референдуму приміщеннями та обладнанням, Центральна виборча комісія

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

 • від 2 квітня 2013 року № 57
 • Про Порядок забезпечення окружних і дільничних комісій з всеукраїнського референдуму приміщеннями та обладнанням

  З метою забезпечення окружних і дільничних комісій з всеукраїнського референдуму приміщеннями та обладнанням для їх належних умов роботи під час підготовки та проведення всеукраїнського референдуму, відповідно до частини десятої статті 45( 5475-17 ), частини одинадцятої статті 46 ( 5475-17 ), частини першої статті 60( 5475-17 ), частин першої — п’ятої статті 80 Закону України( 5475-17 ) "Про всеукраїнський референдум", керуючись статтями 11-13 ( 1932-15 ), пунктом 13 статті 17( 1932-15 ), пунктом 13 статті 20 Закону України( 1932-15 ) "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

  1. Затвердити Порядок забезпечення окружних і дільничних комісій з всеукраїнського референдуму приміщеннями та обладнанням (додається).

  2. Цю постанову надіслати Міністерству закордонних справ України, Міністерству оборони України, Міністерству освіти і науки України, Міністерству охорони здоров’я України, Державній пенітенціарній службі України, Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радам, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям для використання в роботі та доведення до відома відповідних місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських (у містах, де немає районних у місті рад), районних у містах рад або органів (посадових осіб), які відповідно до закону здійснюють їх повноваження.

  3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

  Голова Центральної виборчої комісії

  В. ШАПОВАЛ

  Додаток до постанови Центральної виборчої комісії від 2 квітня 2013 року № 57

  ПОРЯДОК забезпечення окружних і дільничних комісій з всеукраїнського референдуму приміщеннями та обладнанням

  Цей Порядок розроблено на виконання частини десятої статті 45( 5475-17 ), частини одинадцятої статті 46( 5475-17 ), частини першої статті 60( 5475-17 ), частини другої статті 80 Закону України( 5475-17 ) "Про всеукраїнський референдум" (далі — Закон) та з метою визначення механізму забезпечення окружних і дільничних комісій з всеукраїнського референдуму (далі відповідно — окружна комісія, дільнична комісія) приміщеннями та обладнанням і нормативних вимог до них.

  1. Загальні положення

  1.1. Окружні та дільничні комісії на період здійснення своїх повноважень забезпечуються приміщеннями та обладнанням, необхідним для їх виконання.

  Відповідальність за надання окружним та дільничним комісіям приміщень, забезпечення їх охорони, а також охорони бюлетенів та іншої документації з референдуму, надання згідно з установленими нормами транспортних засобів, засобів зв’язку, обладнання, інвентарю, оргтехніки покладається на відповідні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

  1.2. Виконавчі комітети сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад, а у разі відсутності таких органів — відповідно сільські, селищні, міські голови, голови районних у містах рад або посадові особи, які відповідно до закону здійснюють їх повноваження, під час організації підготовки та проведення всеукраїнського референдуму завчасно визначають приміщення для розміщення дільничних комісій та приміщення для голосування.

  Із цією метою використовуються приміщення, визначені для розміщення дільничних виборчих комісій, та приміщення для голосування виборчих дільниць, що утворені на постійній основі.

  Відомості про місцезнаходження цих приміщень та їх відповідність встановленим вимогам зазначаються у поданнях щодо утворення звичайних та спеціальних дільниць, які вносяться до окружної комісії не пізніш як за тридцять вісім днів до дня голосування на всеукраїнському референдумі.

  1.3. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування адміністративно-територіальних одиниць — центрів територіальних округів не пізніше ніж за сорок два дні до дня голосування на всеукраїнському референдумі визначають приміщення для розміщення окружних комісій.

  Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, голови обласних, Севастопольської міської рад, Київський міський голова, а у випадках, встановлених Законом( 5475-17 ), — Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій подають до Центральної виборчої комісії узагальнені відомості про місцезнаходження приміщень окружних комісій та відповідності їх встановленим вимогам одночасно з внесенням подань щодо утворення таких комісій.

  1.4. Приміщення, що надаються окружним та дільничним комісіям, повинні бути облаштовані відповідним обладнанням не пізніш як на наступний день після утворення комісій.

  1.5. Дільнична комісія після припинення своїх повноважень повертає надане обладнання та передає приміщення відповідному органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування.

  1.6. Окружна комісія повертає надане обладнання та передає приміщення відповідним органам виконавчої влади й органам місцевого самоврядування лише після передачі всієї документації з референдуму, у тому числі фінансової, до відповідних архівних установ.

  2. Нормативні вимоги до приміщень окружних комісій

  2.1. Окружні комісії забезпечуються приміщеннями, що складаються не менш як з трьох окремих робочих кімнат, розміщених в одній будівлі, які відповідають встановленим санітарним нормам та технічним вимогам, забезпечені електропостачанням і обладнані засобами протипожежної безпеки.

  2.2. Кімната для проведення засідань окружної комісії повинна мати площу не менше 80 кв. м, інші окремі кімнати — не менше 20 кв. м кожна.

  2.3. Приміщення окружних комісій повинні бути:

  - обладнані не менш як чотирма встановленими та підключеними телефонними лініями з окремими телефонними номерами;

  - придатні для розміщення в них обладнання (робочих столів, стільців, комп’ютерної та офісної техніки тощо) за встановленими нормами;

  - придатні для зберігання бюлетенів відповідно до вимог Закону ( 5475-17 ).

  3. Нормативні вимоги до приміщень дільничних комісій та приміщень для голосування

  3.1. Приміщення для голосування та приміщення дільничної комісії для забезпечення її роботи можуть мати однакову адресу.

  3.2. Приміщення, що надаються дільничним комісіям для забезпечення їх роботи, повинні мати не менше 2 окремих робочих кімнат. При цьому площа кімнати для проведення засідань комісії повинна бути не менше 50 кв. м, площа іншої кімнати — не менше 20 кв. м. Таке приміщення комісії повинно бути обладнано не менш як однією телефонною лінією.

  3.3. Кожна дільниця має лише одне приміщення для голосування.

  Голосування проводиться в спеціально відведених та облаштованих приміщеннях, розташованих, як правило, на перших поверхах будівель. Площа таких приміщень повинна мати для:

 • малих дільниць — не менше 50 кв. м;
 • середніх — не менше 75 кв. м;
 • великих — не менше 90 кв. м.
 • 3.4. У разі відсутності в межах дільниці приміщень відповідної площі, приміщення для забезпечення роботи дільничної комісії або приміщення для голосування на відповідній дільниці можуть надаватися, як виняток, меншого розміру, але не більше ніж на 50 відсотків.

  3.5. Приміщення для голосування повинні бути придатними для облаштування кабін для таємного голосування, встановлення виборчих скриньок з урахуванням відповідних нормативів. При цьому обладнання в приміщенні для голосування повинно розміщуватися так, щоб місця видачі бюлетенів для голосування, вхід і вихід із кабін для таємного голосування, виборчі скриньки знаходилися у полі зору членів дільничної комісії та осіб, які відповідно до Закону ( 5475-17 ) мають право бути присутніми в приміщенні для голосування. Стаціонарні виборчі скриньки встановлюються так, щоб учасники референдуму при підході до них мали можливість проходити через кабіни (кімнати) для таємного голосування.

  3.6. Приміщення для голосування повинні відповідати потребам громадян з обмеженими фізичними можливостями, зокрема бути оснащені пандусом, мати безперешкодний вхід і вихід з нього.

  3.7. Приміщення, якими забезпечується дільнична комісія, і приміщення для голосування, як правило, повинні знаходитися в одній будівлі.

  3.8. Приміщення для голосування на спеціальній дільниці повинно мати відкритий доступ для членів комісії референдуму, уповноважених осіб суб’єктів процесу референдуму, офіційних та міжнародних спостерігачів та представників засобів масової інформації. Керівники закладів, установ, командири військових частин (формувань), де утворені такі дільниці, зобов’язані забезпечити безперешкодний доступ членів комісій референдуму, учасників референдуму, включених до списку цієї дільниці референдуму, уповноважених осіб суб’єктів процесу референдуму, офіційних та міжнародних спостерігачів, представників засобів масової інформації до приміщення для голосування.

  3.9. Приміщення дільничних комісій для забезпечення їх роботи та приміщення для голосування повинні відповідати вимогам щодо санітарних і технічних норм, встановлених законодавством України, а також забезпечені електропостачанням, засобами протипожежної безпеки.

  4. Норми забезпечення окружних і дільничних комісій обладнанням

  4.1. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування надають обладнання, інвентар, транспортні засоби, засоби зв’язку, оргтехніку, інші матеріальні цінності для забезпечення роботи:

  1) окружної комісії:

  Державний Прапор України;

 • легковий автомобіль;
 • столи (не менше 7);
 • стільці (не менше 50);
 • телефонні апарати (не менше 3);
 • факсовий апарат;
 • копіювальний апарат (монохромний, придатний для друкування 30-40 копій формату А4 за хвилину та до 200 тисяч аркушів на місяць);

 • комп’ютери з оптичним дисководом та можливістю запису (CD/DVD-RW) (не менше 2);
 • принтер;
 • інше обладнання, необхідне для функціонування автоматизованої інформаційної системи;

 • сейф або металева шафа для зберігання документації з референдуму;
 • аварійне освітлення (ліхтарі, лампи тощо);
 • медична аптечка;
 • засоби протипожежної безпеки;
 • стенд для розміщення офіційних матеріалів;
 • 2) дільничної комісії:

  Державний Прапор України;

 • легковий автомобіль;
 • столи (не менше 7);
 • стільці (для великої дільниці — не менше 40, середньої дільниці — не менше 33, малої дільниці — не менше 28);

 • телефонні апарати (не менше 2);
 • комп’ютер, принтер;
 • сейф або металева шафа для зберігання документації, столи для видачі бюлетенів під час голосування в день референдуму (із розрахунку 2 столи на 500 учасників референдуму, а на закордонній дільниці референдуму з чисельністю учасників референдуму понад 2500 осіб — у кількості, достатній для належної організації голосування);

 • аварійне освітлення (ліхтарі, лампи тощо);
 • медична аптечка;
 • засоби протипожежної безпеки;
 • стенд для розміщення офіційних матеріалів.
 • 4.2. За рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення всеукраїнського референдуму, здійснюється придбання таких матеріальних цінностей для забезпечення роботи:

  1) окружної комісії:

 • вивіска;
 • печатка окружної комісії;
 • Закон України "Про всеукраїнський референдум"( 5475-17 ) (кількість примірників визначається Центральною виборчою комісією);

 • документація з референдуму (згідно з переліком, визначеним Центральною виборчою комісією);
 • канцелярське приладдя (відповідно до затверджених середніх норм видатків на проведення всеукраїнського референдуму);

  2) дільничної комісії:

 • вивіска;
 • печатка дільничної комісії;
 • Закон України "Про всеукраїнський референдум"( 5475-17 ) (кількість примірників визначається Центральною виборчою комісією);

 • документація з референдуму (згідно з переліком, визначеним Центральною виборчою комісією);
 • канцелярське приладдя (відповідно до затверджених середніх норм видатків на проведення всеукраїнського референдуму);

  кабіни для таємного голосування (для дільниць із орієнтовною кількістю учасників референдуму: до 500 осіб (малі) — не менше двох, від 500 до 1500 осіб (середні) — не менше чотирьох, від 1500 до 2500 осіб (великі) — не менше шести);

  скриньки для голосування (для дільниць із орієнтовною кількістю учасників референдуму: до 500 осіб (малі) — не менше двох великих (стаціонарних) та двох малих (переносних); від 500 до 1500 осіб (середні) — не менше трьох великих (стаціонарних) та двох малих (переносних); від 1500 до 2500 осіб (великі) — не менше чотирьох великих (стаціонарних) та двох малих (переносних).

  Для забезпечення голосування громадян з обмеженими фізичними можливостями в приміщенні для голосування облаштовується одна кабіна для таємного голосування з шириною входу до неї 110 см, усередині якої встановлюється столик або поличка висотою не більше 75 см з простором знизу не менше 67 см для можливості розташування інвалідного візка.

  4.3. Матеріальні цінності, придбані за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення всеукраїнського референдуму, передаються на зберігання до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування відповідно до Порядку зберігання матеріальних цінностей, придбаних виборчими комісіями, комісіями з всеукраїнського референдуму за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів Президента України, народних депутатів України та всеукраїнського референдуму( v0171359-09 ), встановленого постановою Центральної виборчої комісії від 20 жовтня 2009 року № 171 (зі змінами, внесеними постановою Комісії від 19 січня 2012 року № 4).

  Секретар Центральної виборчої комісії

  Т. ЛУКАШ


   

  Про Порядок забезпечення окружних і дільничних комісій ..., автор —
  Рейтинг статьи: 99% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

  Еще новости


  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}