Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації № 497/о «Журнал обліку діагностичних наборів, виробів медичного призначення в лабора

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров'я України 19.02.2013  № 134

ЖУРНАЛ ( z0370-13 BF30.doc ) обліку діагностичних наборів, реагентів, виробів медичного призначення в лабораторії, що використовуються для скринінгу (Форма № 497/о)

Директор Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги

М. Хобзей

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров'я України 19.02.2013  № 134

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 березня 2013 р. за № 370/22902

ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення форми первинної облікової документації № 497/о ( z0370-13 ) «Журнал обліку діагностичних наборів, реагентів, виробів медичного призначення в лабораторії, що використовуються для скринінгу»

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 497/о «Журнал обліку діагностичних наборів, реагентів, виробів медичного призначення в лабораторії, що використовуються для скринінгу» (далі — форма № 497/о).

2. У лівому верхньому куті форми № 497/о зазначають найменування та місцезнаходження закладу, в якому заповнюється форма, та ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ). Форма № 497/о заповнюється в лабораторіях, які отримують діагностичні набори, реагенти, вироби медичного призначення та проводять скринінг. Набори, реагенти, вироби обліковуються окремо залежно від джерел фінансування (державний бюджет, гуманітарна допомога тощо). Форма № 497/о заповнюється матеріально відповідальною особою, що відповідає за облік наборів, реагентів, виробів медичного призначення.

3. На титульній сторінці форми № 497/о вказуються найменування лабораторії, де проводяться дослідження та використовуються набори, реагенти, вироби медичного призначення; цифровим способом зазначаються число, місяць і рік початку та закінчення форми № 497/о; прізвище та ініціали матеріально відповідальної особи.

4. Форма № 497/о повинна бути пронумерована, прошнурована та скріплена печаткою і підписом керівника.

5. При кожному надходженні та використанні наборів, реагентів, виробів вносять відповідний запис у форму № 497/о. На одній сторінці обліковується одне найменування набору, реагенту, виробу з однаковою торговою назвою, назвою фірми-виробника, серією, терміном придатності. Для обліку одного найменування набору, реагенту, виробу залишають декілька сторінок; у разі закінчення сторінки або сторінок роблять перенос на іншу, при цьому вказують: «Перенесено на стор. №__». У разі початку нової сторінки паспортна частина форми № 497/о заповнюється повністю.

6. Для зручності пошуку наборів, реагентів, виробів у формі № 497/о заповнюється зміст, де зазначаються їх найменування (повне торгове найменування, серія, фірма-виробник) та номер сторінок, на яких вони обліковуються.

7. У пункті 1 паспортної частини форми № 497/о зазначаються повне торгове найменування набору, реагенту, виробу, серія відповідно до прибуткового документа.

8. У пункті 2 паспортної частини форми № 497/о вказується найменування фірми-виробника набору, реагенту, виробу відповідно до прибуткового документа.

9. У пункті 3 паспортної частини форми № 497/о вказується одиниця виміру набору, реагенту, виробу відповідно до прибуткового документа.

10. У пункті 4 паспортної частини форми № 497/о зазначається термін придатності отриманого набору, реагенту, виробу (за наявності).

11. У графі 1 паспортної частини форми № 497/о вказуються цифровим способом число, місяць та рік надходження набору, реагенту, виробу в лабораторію.

12. У графі 2 паспортної частини форми № 497/о зазначаються найменування постачальника, номер та дата прибуткового документа.

13. У графі 3 паспортної частини форми № 497/о вказуються найменування документа про розподіл (наказ, лист тощо), видавець, номер та дата цього документа.

14. У графі 4 паспортної частини форми № 497/о вказується цифровим способом кількість наборів, реагентів, виробів, які надійшли.

15. У графі 5 паспортної частини форми № 497/о цифровим способом вказуються число, місяць та рік використання набору, реагенту, виробу в лабораторії.

16. У графі 6 паспортної частини форми № 497/о цифровим способом прописується кількість наборів, реагентів, виробів, які використано. Для діагностичних наборів вказують кількість використаних цілих наборів, для реагентів — кількість у мілілітрах.

17. У графі 7 паспортної частини форми № 497/о ставиться підпис особи, що використала набір, реагенти, виріб у лабораторії.

18. У графі 8 паспортної частини форми № 497/о вказується цифровим способом кількість наборів, реагентів, виробів, яка залишилася після використання. Для діагностичних наборів у залишку вказують кількість цілих наборів, для реагентів — кількість у мілілітрах.

 • 19. Строк зберігання форми № 497/о — 5 років.
 • Директор Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги

  М. Хобзей


   

  Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової ..., автор —
  Рейтинг статьи: 97% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

  Еще новости


  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}