Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Поздравляем с Днём Святого Николая!
Дорогие друзья и гости сайта Advising! Примите наши искренние поздравления с этим чудесным праздником!

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57, Міністерство фінансів України

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 • 26.11.2012  № 1220
 • Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2012 р. № 2078/22390

  Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57

  Відповідно до статей 2 та 44 Бюджетного кодексу України( 2456-17 ), Положення про Міністерство фінансів України( 446/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року № 446, з метою приведення у відповідність із чинним законодавством НАКАЗУЮ:

  1. Внести зміни до форм кошторису( z0086-02 ), штатного розпису( z0086-02 ), типового штатного розпису( z0086-02 ), плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету( z0086-02 ), плану використання бюджетних коштів( z0086-02 ), зведеного кошторису( z0086-02 ), зведеного плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету ( z0086-02 ), зведення показників спеціального фонду кошторису ( z0086-02 ), лімітної довідки про бюджетні асигнування та кредитування( z0086-02 ), плану надання кредитів із загального фонду бюджету, плану спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведеного плану надання кредитів із загального фонду бюджету, зведеного плану спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), помісячного плану використання бюджетних коштів, зведеного помісячного плану використання бюджетних коштів, зведеного плану використання бюджетних коштів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57 (зі змінами та доповненнями), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 1 лютого 2002 року за № 86/6374, виклавши їх у новій редакції, що додаються.

  2. Затвердити Зміни до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України( z0086-02 ), затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2004 року № 386), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 1 лютого 2002 року за № 86/6374, що додаються.

  3. Департаменту державного бюджету (Лозицький В. П.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  4. Управлінню комунікацій (Прес-служба) (Косарчук В. П.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

  5. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2013 року.

  6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І.

  Міністр

  Ю. Колобов

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2012 № 1220)

  Затверджений у сумі ___________ _________________________ грн.        (сума словами і цифрами)

  _____________________________                       (посада)

  _____________________________       (підпис)             (ініціали і прізвище)

  ______________________         (число, місяць, рік)            М. П.

  КОШТОРИС на ____ рік

  ______________________________________________________________________________________________________ (код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

  ______________________________________________________________________________________________________ (найменування міста, району, області)

  Вид бюджету _____________________________________________________________________________, код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету( v0011201-11 ) _________________________________, код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ( v0011201-11 ) _____________________ (код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів( v0011201-11 ) _____________________).

  (грн.)

  Найменування

  Код

  Усього на рік

  РАЗОМ

 • загальний фонд
 • спеціальний фонд
 • 1

  2

  3

  4

  5

  НАДХОДЖЕННЯ — усього

  х

   

   

   

  Надходження коштів із загального фонду бюджету

  х

   

  х

   

  Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т. ч.

  х

   

   

   

 • надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами, згідно із законодавством
 • 25010000
 • х

   

   

  (розписати за підгрупами)

   

   

   

   

  інші джерела власних надходжень бюджетних установ

 • 25020000
 • х

   

   

  (розписати за підгрупами)

   

   

   

   

  інші надходження, у т. ч.

   

  х

   

   

  інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету( v0011201-11 ))

  х

   

   

  фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання( v0011201-11 ))

   

  х

   

   

  повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету( v0011201-11 ))

   

  х

   

   

   

  х

  *

  *

  ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ — усього

  х

   

   

   

  Поточні видатки

 • 2000
 •  

   

   

  Оплата праці

 • 2110
 •  

   

   

  Заробітна плата

 • 2111
 •  

   

   

  Грошове утримання військовослужбовців

 • 2112
 •  

   

   

  Нарахування на оплату праці

 • 2120
 •  

   

   

  Використання товарів і послуг

 • 2200
 •  

   

   

  Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 • 2210
 •  

   

   

  Медикаменти та перев'язувальні матеріали

 • 2220
 •  

   

   

  Продукти харчування

 • 2230
 •  

   

   

  Оплата послуг (крім комунальних)

 • 2240
 •  

   

   

  Видатки на відрядження

 • 2250
 •  

   

   

  Видатки та заходи спеціального призначення

 • 2260
 •  

   

   

  Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 • 2270
 •  

   

   

  Оплата теплопостачання

 • 2271
 •  

   

   

  Оплата водопостачання і водовідведення

 • 2272
 •  

   

   

  Оплата електроенергії

 • 2273
 •  

   

   

  Оплата природного газу

 • 2274
 •  

   

   

  Оплата інших енергоносіїв

 • 2275
 •  

   

   

  Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

 • 2280
 •  

   

   

  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

 • 2281
 •  

   

   

  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 • 2282
 •  

   

   

  Обслуговування боргових зобов'язань

 • 2400
 •  

   

   

  Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

 • 2410
 • Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

 • 2420
 • Поточні трансферти

 • 2600
 •  

   

   

  Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 • 2610
 •  

   

   

  Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

 • 2620
 •  

   

   

  Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

 • 2630
 • Соціальне забезпечення

 • 2700
 •  

   

   

  Виплата пенсій і допомоги

 • 2710
 •  

   

   

  Стипендії

 • 2720
 •  

   

   

  Інші виплати населенню

 • 2730
 •  

   

   

  Інші поточні видатки

 • 2800
 • Капітальні видатки

 • 3000
 •  

   

   

  Придбання основного капіталу

 • 3100
 •  

   

   

  Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 • 3110
 •  

   

   

  Капітальне будівництво (придбання)

 • 3120
 •  

   

   

  Капітальне будівництво (придбання) житла

 • 3121
 •  

   

   

  Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів

 • 3122
 •  

   

   

  Капітальний ремонт

 • 3130
 •  

   

   

  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

 • 3131
 •  

   

   

  Капітальний ремонт інших об'єктів

 • 3132
 •  

   

   

  Реконструкція та реставрація

 • 3140
 •  

   

   

  Реконструкція житлового фонду (приміщень)

 • 3141
 •  

   

   

  Реконструкція та реставрація інших об'єктів

 • 3142
 •  

   

   

  Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

 • 3143
 •  

   

   

  Створення державних запасів і резервів

 • 3150
 •  

   

   

  Придбання землі і нематеріальних активів

 • 3160
 •  

   

   

  Капітальні трансферти

 • 3200
 •  

   

   

  Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 • 3210
 •  

   

   

  Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

 • 3220
 •  

   

   

  Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

 • 3230
 • Капітальні трансферти населенню

 • 3240
 •  

   

   

  Надання внутрішніх кредитів

 • 4110
 •  

   

   

  Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

 • 4111
 •  

   

   

  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

 • 4112
 • Надання інших внутрішніх кредитів

 • 4113
 • Надання зовнішніх кредитів

 • 4210
 • Нерозподілені видатки

 • 9000
 • __________ * Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету ( v0011201-11 ) та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ — усього".

  Керівник

  _____________________________ (підпис)            (ініціали і прізвище)

  Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

  _____________________________  (підпис)          (ініціали і прізвище)

  _________________ (число, місяць, рік)

  М. П.**

  __________ ** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

  Директор Департаменту державного бюджету

  В. П. Лозицький

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2012 № 1220)

  Затверджую штат у кількості _____ штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати за посадовими окладами ______________________ гривень _____________________________                        (посада)

  _____________________________    (підпис керівника)     (ініціали і прізвище)

  __________________       (число, місяць, рік)                        М. П.

  ШТАТНИЙ РОЗПИС на _____ рік

  _____________________________________________________ (назва установи)

  № з/п

  Назва структурного підрозділу та посад

  Кількість штатних посад

  Посадовий оклад (грн.)

  Фонд заробітної плати на місяць за посадовими окладами (грн.)

  1

  2

  3

  4

  5

   

   

   

   

   

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Усього

   

  х

   

  Керівник

  _____________________________ (підпис)            (ініціали і прізвище)

  Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

  _____________________________  (підпис)          (ініціали і прізвище)

  М. П.

  __________ Примітка.

  Складається органами державного управління та місцевого самоврядування.

  Директор Департаменту державного бюджету

  В. П. Лозицький

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2012 № 1220)

  ТИПОВИЙ ШТАТНИЙ РОЗПИС( z2078-12 BF373.doc )

  Директор Департаменту державного бюджету

  В. П. Лозицький

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2012 № 1220)

  Затверджений у сумі ___________ _________________________ грн.        (сума словами і цифрами)

  _____________________________                       (посада)

  _____________________________       (підпис)             (ініціали і прізвище)

  ______________________         (число, місяць, рік)            М. П.

  ПЛАН асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету на ____ рік

  ______________________________________________________________________________________________________ (код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

  ______________________________________________________________________________________________________ (найменування міста, району, області)

  Вид бюджету _____________________________________________________________________________, код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету( v0011201-11 ) _________________________________, код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ( v0011201-11 ) _____________________ (код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів( v0011201-11 ) ____________________).

  (грн.)

  Найменування

  КЕКВ ( v0011201-11 )

  Січень

  Лютий

  Березень

  Квітень

  Травень

  Червень

  Липень

  Серпень

  Вересень

  Жовтень

  Листопад

  Грудень

  Разом на рік

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • Оплата праці

 • 2110
 • Нарахування на оплату праці

 • 2120
 • Медикаменти та перев'язувальні матеріали

 • 2220
 • Продукти харчування

 • 2230
 • Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 • 2270
 • Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

 • 2281
 • Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 • 2282
 • Соціальне забезпечення

 • 2700
 • Інші видатки

 • 5000*
 • УСЬОГО

  Керівник

  _____________________________ (підпис)            (ініціали і прізвище)

  Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

  _____________________________  (підпис)          (ініціали і прізвище)

  М. П.**

  __________ * Технічний код, який включає в себе всі коди економічної класифікації видатків бюджету ( v0011201-11 ), крім тих, що виділені окремо. ** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

  Директор Департаменту державного бюджету

  В. П. Лозицький

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2012 № 1220)

  Затверджений у сумі ___________ _________________________ грн.        (сума словами і цифрами)

  _____________________________                       (посада)

  _____________________________       (підпис)             (ініціали і прізвище)

  ______________________         (число, місяць, рік)            М. П.

  Погоджено**

  ________________________________                         (посада)

  ________________________________      (підпис)                 (ініціали і прізвище)

  __________________     (число, місяць, рік)                  М. П.

  ПЛАН використання бюджетних коштів на _________ рік

  ______________________________________________________________________________________________________ (код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

  ______________________________________________________________________________________________________ (найменування міста, району, області)

  Вид бюджету _____________________________________________________________________________, код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету( v0011201-11 ) _________________________________, код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ( v0011201-11 ) _____________________ (код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів( v0011201-11 )) _____________________, код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету ( v0011201-11 ) ________________.

  (грн.)

  № з/п

  Показники

  Загальний фонд

  Спеціальний фонд

  Разом

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ — усього

  1.1

  Поточні видатки

  1.2

  Капітальні видатки

  1.3

  Надання внутрішніх кредитів

  1.4

  Надання зовнішніх кредитів

  *

  Керівник**

  _____________________________ (підпис)            (ініціали і прізвище)

  Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

  _____________________________  (підпис)          (ініціали і прізвище)

                    _________________ М. П.***          (число, місяць, рік)

  __________ * Форма плану використання бюджетних коштів заповнюється за повною економічною класифікацією видатків( v0011201-11 ) та кредитування без зазначення цифрових кодів, у разі потреби може бути доповнена іншими показниками. ** План використання бюджетних коштів затверджується одержувачами бюджетних коштів та погоджується розпорядниками коштів. Для вищих навчальних закладів та наукових установ, закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу план використання бюджетних коштів підписується керівником установи та затверджується у порядку, встановленому для затвердження кошторисів. *** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

  Директор Департаменту державного бюджету

  В. П. Лозицький

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2012 № 1220)

  ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС на ____ рік

  Вид бюджету _____________________________________________________________________________, код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету( v0011201-11 ) _________________________________, код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ( v0011201-11 ) _____________________ (код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів( v0011201-11 ) _____________________).

  (тис. грн.)

  Найменування

  Код

  Усього на рік

  РАЗОМ

 • загальний фонд
 • спеціальний фонд
 • 1

  2

  3

  4

  5

  НАДХОДЖЕННЯ — усього

  х

  Надходження коштів із загального фонду бюджету

  х

  х

  Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т. ч.

  х

 • надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством
 • 25010000
 • х

  (розписати за підгрупами)

  інші джерела власних надходжень бюджетних установ

 • 25020000
 • х

  (розписати за підгрупами)

  інші надходження, у т. ч.

  х

  інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету( v0011201-11 ))

  х

  фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання( v0011201-11 ))

  х

  повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування, класифікації кредитування бюджету( v0011201-11 ))

  х

  х

  *

  *

  ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ — усього

  х

  Поточні видатки

 • 2000
 • Оплата праці

 • 2110
 • Заробітна плата

 • 2111
 • Грошове утримання військовослужбовців

 • 2112
 • Нарахування на оплату праці

 • 2120
 • Використання товарів і послуг

 • 2200
 • Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 • 2210
 • Медикаменти та перев'язувальні матеріали

 • 2220
 • Продукти харчування

 • 2230
 • Оплата послуг (крім комунальних)

 • 2240
 • Видатки на відрядження

 • 2250
 • Видатки та заходи спеціального призначення

 • 2260
 • Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 • 2270
 • Оплата теплопостачання

 • 2271
 • Оплата водопостачання і водовідведення

 • 2272
 • Оплата електроенергії

 • 2273
 • Оплата природного газу

 • 2274
 • Оплата інших енергоносіїв

 • 2275
 • Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

 • 2280
 • Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

 • 2281
 • Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 • 2282
 • Обслуговування боргових зобов'язань

 • 2400
 • Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

 • 2410
 • Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

 • 2420
 • Поточні трансферти

 • 2600
 • Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 • 2610
 • Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

 • 2620
 • Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

 • 2630
 • Соціальне забезпечення

 • 2700
 • Виплата пенсій і допомоги

 • 2710
 • Стипендії

 • 2720
 • Інші виплати населенню

 • 2730
 • Інші поточні видатки

 • 2800
 • Капітальні видатки

 • 3000
 • Придбання основного капіталу

 • 3100
 • Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 • 3110
 • Капітальне будівництво (придбання)

 • 3120
 • Капітальне будівництво (придбання) житла

 • 3121
 • Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів

 • 3122
 • Капітальний ремонт

 • 3130
 • Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

 • 3131
 • Капітальний ремонт інших об'єктів

 • 3132
 • Реконструкція та реставрація

 • 3140
 • Реконструкція житлового фонду (приміщень)

 • 3141
 • Реконструкція та реставрація інших об'єктів

 • 3142
 • Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

 • 3143
 • Створення державних запасів і резервів

 • 3150
 • Придбання землі і нематеріальних активів

 • 3160
 • Капітальні трансферти

 • 3200
 • Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 • 3210
 • Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

 • 3220
 • Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

 • 3230
 • Капітальні трансферти населенню

 • 3240
 • Надання внутрішніх кредитів

 • 4110
 • Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

 • 4111
 • Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

 • 4112
 • Надання інших внутрішніх кредитів

 • 4113
 • Надання зовнішніх кредитів

 • 4210
 • Нерозподілені видатки

 • 9000
 • __________ * Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету ( v0011201-11 ) та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ — усього".

  Керівник

  _____________________________ (підпис)            (ініціали і прізвище)

  Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

  _____________________________  (підпис)          (ініціали і прізвище)

                    _________________ М. П.             (число, місяць, рік)

  Директор Департаменту державного бюджету

  В. П. Лозицький

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2012 № 1220)

  ЗВЕДЕНИЙ ПЛАН асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету на _________ рік

  Вид бюджету _____________________________________________________________________________, код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету( v0011201-11 ) _________________________________, код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ( v0011201-11 ) _____________________ (код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів( v0011201-11 ) ____________________).

  (тис. грн.)

  Найменування

  КЕКВ ( v0011201-11 )

  Січень

  Лютий

  Березень

  Квітень

  Травень

  Червень

  Липень

  Серпень

  Вересень

  Жовтень

  Листопад

  Грудень

  Разом на рік

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • Оплата праці

 • 2110
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Нарахування на оплату праці

 • 2120
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Медикаменти та перев'язувальні матеріали

 • 2220
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Продукти харчування

 • 2230
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 • 2270
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

 • 2281
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 • 2282
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Соціальне забезпечення

 • 2700
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Інші видатки

 • 5000 *
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Керівник

  _____________________________ (підпис)            (ініціали і прізвище)

  Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

  _____________________________  (підпис)          (ініціали і прізвище)

  __________ * Технічний код, який включає в себе всі коди економічної класифікації видатків бюджету ( v0011201-11 ), крім тих, що виділені окремо.

  Директор Департаменту державного бюджету

  В. П. Лозицький

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2012 № 1220)

  ЗВЕДЕННЯ ПОКАЗНИКІВ спеціального фонду кошторису на ____ рік

  ______________________________________________________________________________________________________ (код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

  ______________________________________________________________________________________________________ (найменування міста, району, області)

  Вид бюджету _____________________________________________________________________________, код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету( v0011201-11 ) _________________________________, код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ( v0011201-11 ) _____________________ (код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів( v0011201-11 ) _____________________).

  (грн.)

  Найменування

  Код

  Разом, спеціальний фонд

  Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

  Інші джерела власних надходжень бюджетних установ*

  Інші надходження

 • назва інших надходжень за видами
 • разом
 • у т. ч. за підгрупами
 • разом
 • у т. ч. за підгрупами
 • 25010100
 • 25010200
 • 25010300
 • 25010400
 • 25020100
 • 25020200
 • 25020300
 •  

   

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • НАДХОДЖЕННЯ — усього

  х

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Надходження коштів до спеціального фонду бюджету

  х

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ — усього

  х

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Поточні видатки

 • 2000
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Оплата праці

 • 2110
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Заробітна плата

 • 2111
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Грошове утримання військовослужбовців

 • 2112
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Нарахування на оплату праці

 • 2120
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Використання товарів і послуг

 • 2200
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 • 2210
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Медикаменти та перев'язувальні матеріали

 • 2220
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Продукти харчування

 • 2230
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Оплата послуг (крім комунальних)

 • 2240
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Видатки на відрядження

 • 2250
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Видатки та заходи спеціального призначення

 • 2260
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 • 2270
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Оплата теплопостачання

 • 2271
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Оплата водопостачання і водовідведення

 • 2272
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Оплата електроенергії

 • 2273
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Оплата природного газу

 • 2274
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Оплата інших енергоносіїв

 • 2275
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

 • 2280
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

 • 2281
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 • 2282
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Обслуговування боргових зобов'язань

 • 2400
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

 • 2410
 • Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

 • 2420
 • Поточні трансферти

 • 2600
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 • 2610
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

 • 2620
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

 • 2630
 • Соціальне забезпечення

 • 2700
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Виплата пенсій і допомоги

 • 2710
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Стипендії

 • 2720
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Інші виплати населенню

 • 2730
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Інші поточні видатки

 • 2800
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Капітальні видатки

 • 3000
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Придбання основного капіталу

 • 3100
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 • 3110
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Капітальне будівництво (придбання)

 • 3120
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Капітальне будівництво (придбання) житла

 • 3121
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів

 • 3122
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Капітальний ремонт

 • 3130
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

 • 3131
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Капітальний ремонт інших об'єктів

 • 3132
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Реконструкція та реставрація

 • 3140
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Реконструкція житлового фонду (приміщень)

 • 3141
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Реконструкція та реставрація інших об'єктів

 • 2142
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

 • 3143
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Створення державних запасів і резервів

 • 3150
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Придбання землі і нематеріальних активів

 • 3160
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Капітальні трансферти

 • 3200
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 • 3210
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

 • 3220
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

 • 3230
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Капітальні трансферти населенню

 • 3240
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Надання внутрішніх кредитів

 • 4110
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

 • 4111
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

 • 4112
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Надання інших внутрішніх кредитів

 • 4113
 • Надання зовнішніх кредитів

 • 4210
 • Нерозподілені видатки

 • 9000
 • __________ *Плануються за наявності підстави.

  Керівник

  _____________________________ (підпис)            (ініціали і прізвище)

  Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

  _____________________________  (підпис)          (ініціали і прізвище)

               _________________ М. П.           (число, місяць, рік)

  Директор Департаменту державного бюджету

  В. П. Лозицький

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2012 № 1220)

  ЛІМІТНА ДОВІДКА про бюджетні асигнування та кредитування на _______ рік

  Видана ____________________________________________________________________             (назва установи, яка видала лімітну довідку)

  ___________________________________________________________________________ (назва установи, якій видається лімітна довідка)

  Підстава: _________________________________________________________________ 1) З _________________________________________________________________ бюджету  за __________________________________________________________________________                  (код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету /( v0011201-11 )                                    тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів( v0011201-11 ))

 • виділено ______________________________________________________, у тому числі на:
 • Назва видатків за економічною класифікацією видатків бюджету ( v0011201-11 ) та класифікацією кредитування бюджету ( v0011201-11 )

  Разом

  Загальний фонд

  Спеціальний фонд

 • видатки споживання — разом, з них:
 •  

   

   

   

 • оплата праці
 •  

   

   

   

 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 •  

   

   

 • видатки розвитку
 •  

   

   

 • повернення кредитів до бюджету
 •  

   

   

 • надання кредитів із бюджету
 •  

   

   

 • усього
 •  

   

   

  2) У сумі асигнувань загального фонду бюджету враховано витрати на утримання: _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

  3) Помісячні обсяги асигнувань та надання кредитів загального фонду бюджету встановлено такі*:

  Січень

  Лютий

  Березень

  Квітень

  Травень

  Червень

   

   

   

   

   

   

  Липень

  Серпень

  Вересень

  Жовтень

  Листопад

  Грудень

   

   

   

   

   

   

  4) Проекти кошторису, плану асигнувань загального фонду, плану надання кредитів загального фонду бюджету, плану використання бюджетних коштів, помісячного плану використання бюджетних коштів, помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), штатного розпису установи на ____ рік із зведеними даними та розрахунками повинні бути подані на затвердження до _____________________________________. (число, місяць, рік)

  Керівник

  _____________________________ (підпис)            (ініціали і прізвище)

                    _________________  М. П.                 (число, місяць, рік)

  __________ * Місцеві фінансові органи самостійно приймають рішення щодо потреби подання таких показників.

  Директор Департаменту державного бюджету

  В. П. Лозицький

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2012 № 1220)

  Затверджений у сумі ___________ _________________________ грн.        (сума словами і цифрами)

  _____________________________                       (посада)

  _____________________________       (підпис)             (ініціали і прізвище)

  ______________________         (число, місяць, рік)            М. П.

  ПЛАН надання кредитів із загального фонду бюджету на ____ рік

  ______________________________________________________________________________________________________ (код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

  ______________________________________________________________________________________________________ (найменування міста, району, області)

  Вид бюджету _____________________________________________________________________________, код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету( v0011201-11 ) _________________________________, код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ( v0011201-11 ) _____________________ (код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів( v0011201-11 ) _____________________).

  (грн.)

  Найменування

  ККК

  Січень

  Лютий

  Березень

  Квітень

  Травень

  Червень

  Липень

  Серпень

  Вересень

  Жовтень

  Листопад

  Грудень

  Разом на рік

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  УСЬОГО

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Керівник

  _____________________________ (підпис)            (ініціали і прізвище)

  Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

  _____________________________  (підпис)          (ініціали і прізвище)

                       _________________  М. П.*                  (число, місяць, рік)

  __________ * Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

  Директор Департаменту державного бюджету

  В. П. Лозицький

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2012 № 1220)

  Затверджений у сумі ___________ _________________________ грн.        (сума словами і цифрами)

  _____________________________                       (посада)

  _____________________________       (підпис)             (ініціали і прізвище)

  ______________________         (число, місяць, рік)            М. П.

  ПЛАН спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) на ____ рік

  Код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи ____________________________________________, код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету( v0011201-11 ) _________________________________, код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ( v0011201-11 ) _____________________ (код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів( v0011201-11 ) _____________________).

  (грн.)

  Найменування

  Код

  Січень

  Лютий

  Березень

  Квітень

  Травень

  Червень

  Липень

  Серпень

  Вересень

  Жовтень

  Листопад

  Грудень

  Разом на рік

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • ІНШІ НАДХОДЖЕННЯ — усього

 • у тому числі:
 • доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету( v0011201-11 ))
 • фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджет за типом боргового зобов'язання( v0011201-11 ))

  повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування( v0011201-11 ) та кодами класифікації кредитування бюджету ( v0011201-11 ))

  ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ — усього

 • у тому числі:
 • видатки (розписати за кодами економічної класифікації видатків бюджету ( v0011201-11 ))
 • надання кредитів з бюджету (розписати за кодами класифікації кредитування бюджету ( v0011201-11 ))

  Керівник

  _____________________________ (підпис)            (ініціали і прізвище)

  Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

  _____________________________  (підпис)          (ініціали і прізвище)

                    _________________ М. П.                  (число, місяць, рік)

  Директор Департаменту державного бюджету

  В. П. Лозицький

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2012 № 1220)

  ЗВЕДЕНИЙ ПЛАН надання кредитів із загального фонду бюджету на ____ рік

  Вид бюджету _____________________________________________________________________________, код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету( v0011201-11 ) _________________________________, код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ( v0011201-11 ) _____________________ (код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів( v0011201-11 ) _____________________).

  (тис. грн.)

  Найменування

  ККК

  Січень

  Лютий

  Березень

  Квітень

  Травень

  Червень

  Липень

  Серпень

  Вересень

  Жовтень

  Листопад

  Грудень

  Разом на рік

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  УСЬОГО

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Керівник

  _____________________________ (підпис)            (ініціали і прізвище)

  Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

  _____________________________  (підпис)          (ініціали і прізвище)

                   _________________ М. П.                 (число, місяць, рік)

  Директор Департаменту державного бюджету

  В. П. Лозицький

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2012 № 1220)

  ЗВЕДЕНИЙ ПЛАН спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) на ____ рік

  Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету( v0011201-11 ) _________________________________, код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ( v0011201-11 ) _____________________ (код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів( v0011201-11 ) _____________________).

  (тис. грн.)

  Найменування

  Код

  Січень

  Лютий

  Березень

  Квітень

  Травень

  Червень

  Липень

  Серпень

  Вересень

  Жовтень

  Листопад

  Грудень

  Разом на рік

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • ІНШІ НАДХОДЖЕННЯ — усього

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • у тому числі:
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету( v0011201-11 ))
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання( v0011201-11 ))

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування( v0011201-11 ) та кодами класифікації кредитування бюджету ( v0011201-11 ))

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ — усього

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • у тому числі:
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • видатки (розписати за кодами економічної класифікації видатків бюджету ( v0011201-11 ))
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  надання кредитів з бюджету (розписати за кодами класифікації кредитування бюджету ( v0011201-11 ))

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Керівник

  _____________________________ (підпис)            (ініціали і прізвище)

  Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

  _____________________________  (підпис)          (ініціали і прізвище)

                  _________________ М. П.               (число, місяць, рік)

  Директор Департаменту державного бюджету

  В. П. Лозицький

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2012 № 1220)

  Затверджений у сумі ___________ _________________________ грн.        (сума словами і цифрами)

  _____________________________                       (посада)

  _____________________________       (підпис)             (ініціали і прізвище)

  ______________________         (число, місяць, рік)            М. П.

  ПОМІСЯЧНИЙ ПЛАН використання бюджетних коштів на _______ рік

  Вид бюджету _____________________________________________________________________________, код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету( v0011201-11 ) _________________________________, код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ( v0011201-11 ) _____________________ (код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ( v0011201-11 )) _____________________, назва фонду бюджету ______________________________________________________________________, код економічної класифікації видатків бюджету( v0011201-11 ) _________________________________________________.

  (грн.)

  Показники

  Січень

  Лютий

  Березень

  Квітень

  Травень

  Червень

  Липень

  Серпень

  Вересень

  Жовтень

  Листопад

  Грудень

  Разом на рік

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • Оплата праці

  Нарахування на оплату праці

  Медикаменти та перев'язувальні матеріали

  Продукти харчування

  Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

  Соціальне забезпечення

  Інші видатки

  УСЬОГО

  Керівник

  _____________________________ (підпис)            (ініціали і прізвище)

  Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

  _____________________________  (підпис)          (ініціали і прізвище)

                    _________________ М. П.*               (число, місяць, рік)

  __________ * Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

  Директор Департаменту державного бюджету

  В. П. Лозицький

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2012 № 1220)

  ЗВЕДЕНИЙ ПОМІСЯЧНИЙ ПЛАН використання бюджетних коштів на ____________ рік

  ______________________________________________________________________________________________________ (код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

   ______________________________________________________________________________________________________ (найменування міста, району, області)

  Вид бюджету _____________________________________________________________________________, код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету( v0011201-11 ) _________________________________, код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ( v0011201-11 ) _____________________ (код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів( v0011201-11 ) _____________________), назва фонду бюджету ______________________________________________________________________, код економічної класифікації видатків бюджету( v0011201-11 ) _________________________________________________.

  (тис. грн.)

  Показники

  Січень

  Лютий

  Березень

  Квітень

  Травень

  Червень

  Липень

  Серпень

  Вересень

  Жовтень

  Листопад

  Грудень

  Разом на рік

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • Оплата праці

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Нарахування на оплату праці

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Медикаменти та перев'язувальні матеріали

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Продукти харчування

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Соціальне забезпечення

  Інші видатки

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Керівник

  _____________________________ (підпис)            (ініціали і прізвище)

  Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

  _____________________________  (підпис)          (ініціали і прізвище)

                   _
   


  Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України ..., автор —
  Рейтинг статьи: 100% из 100 возможных. Голосов всего: 5. Отзывов пользователей: 3.

  Еще новости


  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}