Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Про затвердження плану заходів з нормативного врегулювання питання проведення оцінки для цілей оподаткування, Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 9 січня 2013 р. № 6-р Київ

Про затвердження плану заходів з нормативного врегулювання питання проведення оцінки для цілей оподаткування

1. Затвердити план заходів з нормативного врегулювання питання проведення оцінки для цілей оподаткування, що додається.

2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням.

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 січня 2013 р. № 6-р

ПЛАН заходів з нормативного врегулювання питання проведення оцінки для цілей оподаткування

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

1. Розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", в якому передбачити:

Мін’юст Фонд державного майна Мінфін Міністерство доходів і зборів Держземагентство

 • до 1 лютого 2013 р.
 • рівні умови для доступу до професійної оціночної діяльності шляхом встановлення кваліфікаційних вимог до особи, яка має намір займатися професійною оціночною діяльністю, та вичерпного переліку підстав для отримання нею кваліфікаційного свідоцтва оцінювача за напрямами, передбаченими законодавством ("Оцінка об’єктів у матеріальній формі"; "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності"; "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства"), та виключення положення щодо обов’язковості проходження стажування;

  вичерпний перелік підстав для прийняття рішення про зупинення дії кваліфікаційного свідоцтва оцінювача та припинення права на зайняття професійною оціночною діяльністю, а також притягнення оцінювача до відповідальності;

  включення представників Держземагентства до складу Екзаменаційної комісії під час підготовки оцінювачів та спільну видачу кваліфікаційного свідоцтва оцінювача Фондом державного майна, Держземагентством та навчальним закладом, на базі якого проводилася підготовка та складався кваліфікаційний іспит, на підставі відповідного рішення Екзаменаційної комісії

  2. Підготувати пропозиції щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1103( 1103-2011-п ) "Деякі питання визначення оціночної вартості нерухомості та об’єктів незавершеного будівництва, що продаються (обмінюються)" та інших актів Кабінету Міністрів України щодо права на проведення оцінки для цілей оподаткування:

  Мін’юст Фонд державного майна Мінфін Міністерство доходів і зборів

 • 30 календарних днів з моменту затвердження цього плану заходів
 • діючими суб’єктами оціночної діяльності, які відповідають вимогам, встановленим правилами зовнішнього контролю якості послуг, затвердженими Фондом державного майна, та які включені до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності за спеціалізацією "оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" в межах напрямів "Оцінка об’єктів у матеріальній формі", "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності", у складі яких працюють оцінювачі, які пройшли навчання за програмою базової підготовки за зазначеною спеціалізацією, затвердженою Фондом державного майна, та успішно склали кваліфікаційний іспит;

  іншими суб’єктами господарювання, які відповідають вимогам, встановленим правилами зовнішнього контролю якості послуг, затвердженими Фондом державного майна, та які включені до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності за напрямом "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства", у складі яких працюють фізичні особи, які мають вищу освіту та здобули кваліфікацію оцінювача за зазначеним напрямом шляхом проходження навчання за програмою базової підготовки за згаданим напрямом, затвердженою Фондом державного майна, та успішного складення кваліфікаційного іспиту і отримання кваліфікаційного свідоцтва;

 • встановлення чітких критеріїв для визначення оціночної вартості
 • 3. Розроблення та видання наказу щодо проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, яким врегулювати питання щодо визначення суб’єктів оціночної діяльності, що проводитимуть оцінку для цілей оподаткування за окремою спеціалізацією "оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" в межах напрямів "Оцінка об’єктів у матеріальній формі", "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності" та напряму "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства", та закріплення зазначеного напряму (спеціалізації) оцінки для цілей оподаткування з метою забезпечення встановлення прозорого механізму набуття права на здійснення оціночної діяльності, розмежування оцінки майна, майнових прав, що належать фізичній особі, для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства

  Фонд державного майна

 • 30 календарних днів з моменту затвердження цього плану заходів
 • 4. Приведення нормативно-правових актів щодо визначення правового статусу і правових засад діяльності Наглядової ради з питань оціночної діяльності у відповідність з вимогами Законів України "Про центральні органи виконавчої влади"( 3166-17 ), "Про Фонд державного майна України"( 4107-17 )

  Фонд державного майна

 • 30 календарних днів з моменту затвердження цього плану заходів
 • 5. Видання наказу щодо затвердження правил організації системи зовнішнього контролю якості, в якому передбачити встановлення порядку зовнішнього та внутрішнього контролю за якістю оціночних послуг, вимоги щодо якості послуг оцінки для цілей оподаткування (у тому числі забезпечення автоматизації оцінки; відсутність ознак фіктивності суб’єктів оціночної діяльності, зокрема фактичне місцезнаходження, наявність програмно-апаратних комплексів, комп’ютерних програм, власного веб-сайту; актуалізація нормативної бази з питань оцінки), вимоги до керівників суб’єктів оціночної діяльності, зокрема щодо складення ними іспитів, забезпечення дотримання єдиних стандартів оцінки під час нарахування і сплати податків та інших обов’язкових платежів з урахуванням положень національних стандартів оцінки

  -"-

  -"-

  6. Затвердження порядку електронної та інформаційної взаємодії суб’єктів оціночної діяльності, замовників оцінки, нотаріусів, Фонду державного майна, Міністерства доходів і зборів, Держземагентства під час проведення оцінки для цілей оподаткування

  Фонд державного майна Мін’юст Мінфін Міністерство доходів і зборів Держземагентство

 • 30 календарних днів з моменту затвердження цього плану заходів
 • 7. Встановлення порядку запровадження ведення Єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства

  Фонд державного майна

  -"-

  8. Видання наказу стосовно внесення змін до порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України в частині використання нотаріусами оціночної вартості, визначеної суб’єктами оціночної діяльності (оцінювачами), що відповідно до законодавства мають право проводити оцінку для цілей оподаткування

  Мін’юст

  -"-

  9. Встановлення порядку обчислення та справляння державного мита, яким передбачити, що у разі відчуження фізичними особами рухомого та нерухомого майна, в інших випадках, передбачених законодавством, оціночна вартість визначається суб’єктами оціночної діяльності (оцінювачами), що відповідно до законодавства мають право проводити оцінку для цілей оподаткування

  Міністерство доходів і зборів Мінфін

  -"-

  10. Видання наказу щодо внесення змін до порядку обліку, створення та ведення реєстру підприємств, установ, організацій та інших суб’єктів господарювання, які здійснюють торгівлю транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, з метою приведення його положень у відповідність з вимогами Податкового кодексу України( 2755-17 )

  МВС

 • 30 календарних днів з моменту затвердження цього плану заходів

 •  

  Про затвердження плану заходів з нормативного врегулювання ..., автор —
  Рейтинг статьи: 98% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

  Еще новости


  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы