Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені криміна

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МВС України 19.11.2012 № 1050 ( z2095-12 )

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2012 р. за № 2097/22409

ПОЛОЖЕННЯ про комісію районних, районних у містах, міських управлінь (відділів), лінійних управлінь (відділів) внутрішніх справ головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті з контролю за станом прийняття та реєстрації в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події

I. Загальні положення

1.1. Комісія районних, районних у містах, міських управлінь (відділів), лінійних управлінь (відділів) внутрішніх справ з контролю за станом прийняття та реєстрації в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події (далі — комісія) створюється для здійснення контролю за станом приймання, реєстрацією в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.

1.2. Склад комісії і функціональні обов'язки її членів затверджуються наказом начальника районного, районного у містах, міського управлінь (відділів), лінійних управлінь (відділів) внутрішніх справ.

1.3. У своїй діяльності комісія керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також нормативно-правовими актами МВС України.

1.4. Головою комісії призначається керівник слідчого підрозділу районного, районного у містах, міського управлінь (відділів), лінійних управлінь (відділів) внутрішніх справ. Заступниками голови комісії призначаються заступник начальника — начальник кримінальної міліції та начальник штабу районного, районного у містах, міського управлінь (відділів), лінійних управлінь (відділів) внутрішніх справ. Секретарем комісії призначається працівник штабного підрозділу або підрозділу інформаційно-аналітичного забезпечення.

1.5. До складу комісії входять керівники структурних підрозділів та інші працівники районного, районного у містах, міського управлінь (відділів), лінійних управлінь (відділів) внутрішніх справ, які мають відповідний досвід роботи.

1.6. Комісією ведеться справа, де накопичуються такі документи:

 • копія наказу про створення комісії і функціональні обов'язки її членів;
 • відомість про прийняття заліків від працівників міліції зі знання нормативно-правових актів, що регламентують обліково-реєстраційну роботу;

 • акти перевірок;
 • плани роботи комісії;
 • журнал реєстрації прослуховувань цифрових записів;
 • копії матеріалів службових перевірок, наказів, протоколів оперативних нарад та інших матеріалів, що стосуються питань контролю за повнотою ведення єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.

  II. Організація роботи комісії

  2.1. Комісія працює згідно з планом роботи, що затверджується виключно її головою щокварталу.

  2.2. Засідання комісії проводяться один раз на місяць.

  2.3. Комісія щокварталу звіряє повноту обліку інформації, зареєстрованої в журналі єдиного обліку, з повідомленнями, що містяться в інших джерелах. Про результати звірення складається акт внутрішньої звірки стану єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, який підписується головою та членами комісії і затверджується начальником районного, районного у містах, міського управлінь (відділів), лінійних управлінь (відділів) внутрішніх справ.

  2.4. Цифрові записи повідомлень, які надійшли за телефоном "102" чи іншими видами зв'язку, щотижня прослуховуються головою або одним із членів комісії (за його дорученням), про що в журналі реєстрації прослуховувань магнітних записів робиться відповідний запис.

  2.5. Рішення комісії є правомочним, якщо в її роботі бере участь не менше двох третин її складу.

  2.6. Рішення, висновки і рекомендації комісії оформляються протоколом, який затверджується головою комісії й підписується секретарем.

  2.7. У разі потреби рішення або витяг з протоколу засідання комісії надається заінтересованим структурним підрозділам органів внутрішніх справ.

  III. Права комісії

  3.1. Комісія в межах своєї компетенції має право заслуховувати на засіданнях керівників структурних підрозділів, окремих працівників районного, районного у містах, міського управлінь (відділів), лінійних управлінь (відділів) внутрішніх справ, давати їм роз'яснення, вносити пропозиції начальнику районного, районного у містах, міського управлінь (відділів), лінійних управлінь (відділів) внутрішніх справ щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб, які допустили порушення стану прийняття та реєстрації заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.

  3.2. Комісія в необхідних випадках має право клопотати перед начальником районного, районного у містах, міського управлінь (відділів), лінійного управління (відділу) внутрішніх справ про призначення проведення службових розслідувань, а також отримувати письмові висновки, пояснення, звітні дані та інші документи.

  3.3. Рішення, висновки, рекомендації, прийняті на засіданні комісії, обов'язкові для виконання працівниками структурних підрозділів міського, районного, лінійного органів внутрішніх справ.

  IV. Голова комісії (заступники голови комісії)

  4.1. Організовує роботу комісії і особисто контролює виконання членами комісії їх обов'язків.

  4.2. Вирішує питання про участь у роботі комісії керівників структурних підрозділів міського, районного, лінійного органів внутрішніх справ.

  4.3. Проводить засідання комісії.

  4.4. Організовує роботу щодо виконання рішень комісії.

  4.5. Відповідає за стан прийняття та реєстрації заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події в міському, районному, лінійному органі внутрішніх справ.

  V. Секретар комісії

  5.1. Розробляє проекти планів роботи комісії.

  5.2. Інформує членів комісії та осіб, запрошених до участі в її роботі, про місце і час проведення засідання.

  5.3. Здійснює контроль за своєчасним поданням матеріалів на розгляд комісії.

  5.4. Доводить рішення комісії до виконавців, забезпечує розмноження цих рішень та їх розсилання заінтересованим посадовим особам.

  5.5. Забезпечує ведення діловодства комісії, для чого формує окрему справу, яка реєструється в підрозділі документального забезпечення міського, районного, лінійного органу внутрішніх справ.

  Перший заступник начальника Головного штабу МВС України полковник міліції

  В. З. Дитюк


   

  Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного ..., автор —
  Рейтинг статьи: 99% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

  Еще новости


  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}