Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Про затвердження Змін до Порядку подання та розгляду заяв, зупинення дії, анулювання дозволів на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 • 28.11.2012  № 1234
 • Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2012 р. за № 2081/22393

  Про затвердження Змін до Порядку подання та розгляду заяв, надання, зупинення дії, анулювання дозволів на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі

  Відповідно до статті 407 Митного кодексу України( 4495д-17 ), підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України ( 446/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 446, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Зміни до Порядку подання та розгляду заяв, надання, зупинення дії, анулювання дозволів на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі( z1080-12 ), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08 червня 2012 року № 692, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2012 року за № 1080/21392, що додаються.

  2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) та Департаменту організації митного контролю та оформлення Державної митної служби України (Сьомка С. М.) в установленому порядку забезпечити:

 • подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
 • оприлюднення цього наказу.
 • 3. Цей наказ набирає чинностi з дня його офіційного опублiкування.

  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О. М.

  Міністр

  Ю. Колобов

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 28.11.2012  № 1234

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2012 р. за № 2081/22393

  ЗМІНИ до Порядку подання та розгляду заяв, надання, зупинення дії, анулювання дозволів на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі( z1080-12 )

  1. Пункт 3( z1080-12 ) викласти в такій редакції:

  "3. З метою одержання дозволу на відкриття та експлуатацію МБТ до митного органу та органу охорони державного кордону, у зоні діяльності яких планується відкрити МБТ, підприємством подається заява на відкриття та експлуатацію МБТ( z1080-12 ) (далі — Заява) за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 08 червня 2012 року № 692 "Про затвердження Порядку подання та розгляду заяв, надання, зупинення дії, анулювання дозволів на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі та форми Заяви на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 червня 2012 року за № 1080/21392.".

  2. Абзаци п’ятий( z1080-12 ) та шостий пункту 4( z1080-12 ) викласти в такій редакції:

  "копії документів, що підтверджують право власності або користування приміщенням, у якому плануються відкриття та експлуатація МБТ;

 • згода заявника на обробку його персональних даних відповідно до законодавства України;".
 • 3. Пункти 7( z1080-12 ) та 8( z1080-12 ) викласти в такій редакції:

  "7. Подані до Держмитслужби України та Адміністрації Держприкордонслужби України документи розглядаються спільною робочою групою, створеною відповідно до наказу Держмитслужби України та Адміністрації Держприкордонслужби України. Якщо документи відповідають вимогам, установленим Митним кодексом України( 4495-17 ) та законодавством України з питань охорони державного кордону, наказом Держмитслужби України й Адміністрації Держприкордонслужби України протягом 15 робочих днів після надходження документів до Держмитслужби України заявнику надається дозвіл на відкриття та експлуатацію МБТ (далі — дозвіл).

  8. На підставі наказу Держмитслужби України й Адміністрації Держприкордонслужби України про надання дозволу на відкриття та експлуатацію МБТ підприємство включається Держмитслужбою України до реєстру МБТ. Ведення реєстру МБТ забезпечується Держмитслужбою України. Уповноважена посадова особа Держмитслужби України вносить до реєстру МБТ таку інформацію:

 • реєстраційний номер МБТ;
 • код митниці, яка здійснює контроль за МБТ;
 • код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);

 • організаційно-правова форма господарювання юридичної особи;
 • найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця;
 • місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи — підприємця;
 • адреса місця провадження діяльності підприємства або фізичної особи -підприємця;
 • назва пункту пропуску, у якому провадить діяльність МБТ;
 • площа МБТ;
 • дата припинення строку дії договору користування приміщенням, у якому розташовано МБТ (у разі якщо утримувач МБТ не є власником приміщення);

 • найменування митниці, яка здійснює контроль за діяльністю МБТ;
 • найменування митного поста, який здійснює контроль за діяльністю МБТ;
 • номер та дата наказу щодо надання дозволу;
 • дата, з якої зупиняється дія дозволу, причини такого зупинення, реквізити наказу про зупинення дії дозволу (у разі зупинення);

 • дата, до якої зупиняється дія дозволу (у разі зупинення);
 • дата анулювання дозволу, підстави для анулювання, реквізити наказу про анулювання дозволу (у разі анулювання);

 • дата виключення МБТ з реєстру МБТ (у разі виключення);
 • реквізити судового рішення щодо поновлення дозволу в реєстрі МБТ (у разі отримання такого рішення).
 • Реєстраційний номер МБТ формується за такою схемою:

  D/XXXX/AА,

 • де D — маркер, який вказує про належність цього реєстраційного номера МБТ (зазначається як "D");
 • XXXX — (символи 2-5 реєстраційного номера МБТ формуються в порядку зростання, починаючи з 0001) — порядковий номер МБТ у загальному переліку таких магазинів;

  AА — (символи 6-7) — відображають історію дозволу. Порядкові номери переоформлених дозволів присвоюються у порядку зростання, починаючи з 01. Символи 6-7 реєстраційного номера МБТ формуються таким чином: при отриманні підприємством дозволу зазначається "00", при переоформленні дозволу вперше — "01", при переоформленні дозволу вдруге — "02" і т. д.

  Дані щодо місця проживання фізичної особи — підприємця — утримувача МБТ, реєстраційний номер його облікової картки платника податків, серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) оприлюдненню не підлягають.

  Витяг з реєстру МБТ видається підприємству Держмитслужбою України протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про надання дозволу.

  Витяг з реєстру МБТ містить таку інформацію:

 • назва реєстру;
 • реєстраційний номер МБТ;
 • найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця;
 • місцезнаходження юридичної особи;
 • код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);

 • адреса місця провадження діяльності підприємства або фізичної особи -підприємця;
 • площа МБТ;
 • реквізити рішення щодо надання дозволу.".
 • Директор Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

  М. О. Чмерук


   

  Про затвердження Змін до Порядку подання та розгляду ..., автор —
  Рейтинг статьи: 99% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

  Еще новости


  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}