Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Про затвердження Порядку надання соціальних послуг із встановленням диференційованої плати та внесення змін до переліку соціальних послуг, умов та пор

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА

від 19 грудня 2012 р. № 1184 Київ

Про затвердження Порядку надання соціальних послуг із встановленням диференційованої плати та внесення змін до переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Відповідно до частини шостої статті 7 Закону України "Про соціальні послуги"( 966-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок надання соціальних послуг із встановленням диференційованої плати, що додається.

2. Внести до переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)( 1417-2009-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 р. № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" (Офіційний вісник України, 2010 р., № 1, ст. 10, № 43, ст. 1407; 2011 р., № 94, ст. 3427; 2012 р., № 7, ст. 249, № 85, ст. 3460), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2012 р. № 1184

ПОРЯДОК надання соціальних послуг із встановленням диференційованої плати

1. Цей Порядок визначає механізм надання соціальних послуг із встановленням диференційованої плати (далі — соціальні послуги).

2. Соціальні послуги в обсягах, визначених державними стандартами соціальних послуг, надаються підприємствами, установами, організаціями та закладами незалежно від форми власності та господарювання, фізичними особами — підприємцями, які відповідають критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги, із залученням бюджетних коштів (далі — суб’єкти).

3. Соціальні послуги надаються особам, які мають право на їх отримання відповідно до Закону України "Про соціальні послуги"( 966-15 ), крім осіб, які мають право отримувати такі послуги безоплатно.

4. Диференційована плата за надання соціальних послуг установлюється в розмірі 12 відсотків середньомісячного сукупного доходу особи, яка потребує їх надання, за останні шість місяців.

Розмір щомісячної диференційованої плати за надання соціальних послуг не може перевищувати вартості послуг, що надаються протягом місяця.

Розмір диференційованої плати за надання соціальних послуг розраховується на підставі тарифів на платні соціальні послуги, що обчислені відповідно до Порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги ( 268-2005-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2005 р. № 268 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 15, ст. 759).

5. Різниця між розміром диференційованої плати та вартістю соціальної послуги відшкодовується відповідно до законодавства.

6. Для отримання соціальних послуг особа, яка потребує їх надання, подає структурному підрозділу з питань соціального захисту населення місцевої державної адміністрації або структурному підрозділу з питань соціального захисту населення виконавчого комітету відповідної ради:

 • заяву із зазначенням згоди на оброблення персональних даних;
 • копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу (за наявності);
 • довідку про доходи за останні шість місяців;
 • у випадках, передбачених законодавством — медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в постійній сторонній допомозі або виписку з медичної карти амбулаторного стаціонарного хворого;

 • копію довідки про встановлення групи інвалідності (за наявності).
 • Для отримання соціальних послуг, що надаються недержавним суб’єктом, особа, яка потребує їх надання, подає зазначені документи такому суб’єктові.

  У разі коли особа, яка потребує надання соціальних послуг, за віком або станом здоров’я неспроможна самостійно прийняти рішення про необхідність їх надання, таке рішення може прийняти опікун чи піклувальник, органи опіки та піклування відповідно до законодавства.

  Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення місцевої державної адміністрації, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення виконавчого комітету відповідної ради або недержавний суб’єкт, до якого звернулась особа щодо надання соціальних послуг, складає протягом трьох днів акт обстеження матеріально-побутових умов проживання такої особи (за згодою) за формою, встановленою Мінсоцполітики, який разом із зазначеними документами подається місцевому органові виконавчої влади або органові місцевого самоврядування для прийняття відповідного рішення.

  7. Рішення щодо надання соціальних послуг приймається в установленому порядку місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування протягом 15 днів з дати подання документів, зазначених у пункті 6 цього Порядку, та акта обстеження матеріально-побутових умов проживання особи, яка потребує їх надання (за наявності).

  Про прийняте рішення місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування письмово повідомляє протягом трьох робочих днів структурному підрозділу з питань соціального захисту населення місцевої державної адміністрації, структурному підрозділу з питань соціального захисту населення виконавчого комітету відповідної ради або недержавному суб’єкту, до якого звернулась особа щодо надання соціальних послуг.

  Після прийняття рішення про надання соціальних послуг суб’єктом укладається відповідний договір з отримувачем таких послуг, примірна форма якого затверджується Мінсоцполітики.

  8. Соціальні послуги надаються з дня укладення відповідного договору між суб’єктом та отримувачем соціальних послуг.

  9. Диференційована плата за надання соціальних послуг встановлюється на календарний рік.

  10. Соціальні послуги понад обсяги, визначені державними стандартами соціальних послуг, надаються за плату.

  ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2012 р. № 1184

  ЗМІНИ, до переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) ( 1417-2009-п )

  1. Пункт 7 доповнити абзацами такого змісту:

  "Територіальний центр (у межах наявних можливостей) може надавати соціальні послуги в обсягах, визначених державними стандартами соціальних послуг, із встановленням диференційованої плати відповідно до законодавства.

  Соціальні послуги понад обсяги, визначені державними стандартами соціальних послуг, надаються за плату.".

  2. Пункт 26 доповнити підпунктом 10 такого змісту:

  "10) довідка про доходи за останні шість місяців, що передують місяцю звернення за встановленням диференційованої плати за надання соціальних послуг.".

  3. Пункт 30 доповнити підпунктом 7 такого змісту:

  "7) довідка про доходи за останні шість місяців, що передують місяцю звернення за встановленням диференційованої плати за надання соціальних послуг.".

  4. Пункт 35 доповнити підпунктом 6 такого змісту:

  "6) довідка про доходи за останні шість місяців, що передують місяцю звернення за встановленням диференційованої плати за надання соціальних послуг.".

  5. Пункт 46 доповнити підпунктом 11 такого змісту:

  "11) довідка про доходи за останні шість місяців, що передують місяцю звернення за встановленням диференційованої плати за надання соціальних послуг.".

  6. Підпункт 3 пункту 60 після слів "членів сім’ї" доповнити словами "або довідка про доходи за останні шість місяців, що передують місяцю звернення за встановленням диференційованої плати за надання соціальних послуг".


   

  Про затвердження Порядку надання соціальних послуг ..., автор —
  Рейтинг статьи: 98% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

  Еще новости


  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}