Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Про затвердження Інструкції про порядок приймання, реєстрації та розгляду в Службі безпеки України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопор

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ Центральне управління

НАКАЗ

 • 16.11.2012  № 515
 • Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 грудня 2012 р. за № 2022/22334

  Про затвердження Інструкції про порядок приймання, реєстрації та розгляду в Службі безпеки України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення

  Відповідно до статей 10, 13, 24 і 25 Закону України "Про Службу безпеки України"( 2229-12 ), з метою встановлення єдиного порядку приймання, реєстрації та розгляду в системі Служби безпеки України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення, прийняття за ними рішень НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Інструкцію про порядок приймання, реєстрації та розгляду в Службі безпеки України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення, що додається.

  2. Керівникам Головного слідчого управління, Управління режиму, документального забезпечення і контролю та Апарату Голови Служби безпеки України здійснювати контроль за прийманням, реєстрацією та розглядом заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення.

  3. Помічнику Голови Служби (з режиму) — начальнику Управління режиму, документального забезпечення і контролю Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  4. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Кримінальним процесуальним кодексом України( 4651-17 ), але не раніше дня офіційного опублікування.

  5. З цим наказом ознайомити особовий склад Служби безпеки України.

  Голова Служби

  І. Калінін

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Центрального управління Служби безпеки України 16.11.2012  № 515

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 грудня 2012 р. за № 2022/22334

  ІНСТРУКЦІЯ про порядок приймання, реєстрації та розгляду в Службі безпеки України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення

  І. Загальні положення

  1.1. Ця Інструкція визначає порядок приймання, реєстрації та розгляду в Службі безпеки України (далі — СБУ) заяв, повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення, контролю за їх розглядом і прийнятими рішеннями.

  1.2. У цій Інструкції терміни і скорочення вживаються у таких значеннях:

  заява про кримінальне правопорушення (далі — заява) — усна чи письмова заява або повідомлення особи, державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, рапорт слідчого про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення;

  керівник слідчого підрозділу — начальник або заступник начальника Головного слідчого управління, слідчого підрозділу регіонального органу СБУ;

  організація — державний орган, орган місцевого самоврядування, підприємство, установа, організація незалежно від форми власності;

  приймальня — підрозділ розгляду звернень громадян Управління режиму, документального забезпечення і контролю, регіонального органу СБУ;

 • слідчий підрозділ — Головне слідче управління, слідчий підрозділ регіонального органу СБУ;
 • УРДЗК — Управління режиму, документального забезпечення і контролю СБУ;

  ЦУ — Центральне управління СБУ.

  Інші терміни вживаються у значеннях, визначених Кримінальним процесуальним кодексом України( 4651-17 ) (далі — КПК).

  ІІ. Порядок приймання та реєстрації заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення

  2.1. У ЦУ та регіональних органах СБУ на особистому прийомі заяви приймаються:

  у робочий час — слідчим, уповноваженим на те керівником слідчого підрозділу, в приміщенні приймальні або у приміщенні слідчого підрозділу;

 • у неробочий час — співробітником чергової частини у приміщенні ЦУ або регіонального органу СБУ.
 • У міжрайонних, районних та міських підрозділах регіональних органів та органах військової контррозвідки СБУ заяви приймаються службовою особою, уповноваженою на те керівником відповідного підрозділу або органу військової контррозвідки.

  Після реєстрації у режимно-секретному підрозділі (далі — РСП) відповідного підрозділу або органу заява про кримінальне правопорушення невідкладно передається або надсилається начальнику слідчого підрозділу, під юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення.

  2.2. Заява повинна містити такі відомості:

  прізвище, ім’я та по батькові заявника, адресу місця проживання, підпис. У разі подання заяви працівником (службовою або посадовою особою) організації зазначаються також посада, найменування та адреса місцезнаходження організації;

 • короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.
 • 2.3. Перед прийманням заяви на особистому прийомі заявнику роз’яснюються положення статті 383 Кримінального кодексу України( 2341-14 ) про відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, що засвідчується особистим підписом заявника на заяві чи в протоколі прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, форма якого наведена у додатку до цієї Інструкції (далі — протокол).

  Про отримання такої заяви робиться запис у журналі прийому відвідувачів, що ведеться в порядку, визначеному Інструкцією про порядок розгляду в Службі безпеки України звернень громадян( z0240-05 ), затвердженою наказом Служби безпеки України від 27 січня 2005 року № 44, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2005 року за № 240/10520. Заявник має право отримати від особи, яка прийняла заяву, документ, що підтверджує її прийняття і реєстрацію. Потерпілому вручається пам’ятка, передбачена частиною другою статті 55 КПК( 4651а-17 ).

  У разі подання заявником усної заяви складається протокол усної заяви з дотриманням вимог статей 60( 4651а-17 ), 104( 4651а-17 ) та 214 КПК( 4651в-17 ). Заявнику роз’яснюється положення статті 383 Кримінального кодексу України( 2341-14 ) про відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, про що робиться запис у протоколі, який скріплюється особистим підписом заявника.

  Протокол реєструється як підготовлений документ у встановленому СБУ порядку.

  Отримана заява після її реєстрації в РСП слідчого підрозділу невідкладно доповідається керівнику слідчого підрозділу.

  2.4. Заява, що надійшла до ЦУ, регіонального органу або органу військової контррозвідки СБУ засобами поштового, телеграфного або факсимільного зв’язку, реєструється:

 • приймальнею як звернення громадянина, якщо заявником є фізична особа;
 • УРДЗК або РСП як вхідний документ, якщо заявником є юридична особа.

  Після реєстрації заява передається до РСП слідчого підрозділу для невідкладної доповіді керівнику слідчого підрозділу.

  2.5. У разі самостійного виявлення слідчим обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, складається рапорт про виявлене кримінальне правопорушення. Рапорт реєструється як підготовлений документ у встановленому СБУ порядку. Після реєстрації рапорт невідкладно доповідається керівнику слідчого підрозділу. До рапорту додаються матеріали, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення.

  2.6. Усні заяви, що надходять засобами телефонного зв’язку, приймаються співробітниками підрозділів чергування (далі — оперативний черговий).

  Під час приймання заяви засобами телефонного зв’язку заявнику пропонується особисто прибути до ЦУ або регіонального органу СБУ для подання письмової заяви.

  Якщо заява, що надійшла телефонним зв’язком, містить короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а особа, яка про це повідомила, відмовилася з’явитися для оформлення письмової заяви, оперативний черговий ЦУ або регіонального органу СБУ, який прийняв таку заяву, фіксує її зміст у рапорті, реєструє як підготовлений документ і невідкладно у робочий час передає до РСП слідчого підрозділу для доповіді керівнику слідчого підрозділу, а у вихідні, святкові дні та неробочий час інформує відповідальну особу слідчого підрозділу щодо поданої заяви.

  2.7. Після реєстрації заява невідкладно доповідається керівнику слідчого підрозділу або уповноваженому ним слідчому.

  ІІІ. Порядок розгляду та прийняття рішень за заявами і повідомленнями про вчинені кримінальні правопорушення

  3.1. Керівник слідчого підрозділу або слідчий за результатами розгляду заяви приймає рішення і діє в порядку, визначеному КПК ( 4651-17 ).

  Якщо керівником слідчого підрозділу або слідчим за результатами розгляду заяви не встановлено обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, така заява невідкладно передається до РСП або приймальні з відповідним обґрунтуванням.

  3.2. Контроль за прийманням, реєстрацією та розглядом заяв організовується і здійснюється керівниками слідчих підрозділів, УРДЗК, приймалень та РСП відповідно до їх компетенції.

  Начальник Головного слідчого управління Служби безпеки України

  І. Дерев’янко

  Помічник Голови Служби (з режиму) — начальник Управління режиму, документального забезпечення і контролю Служби безпеки України

  В. Федірко

  Начальник Апарату Голови Служби безпеки України

  С. Литвиненко

  Додаток до Інструкції про порядок приймання, реєстрації та розгляду в Службі безпеки України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення

  ПРОТОКОЛ ( z2022-12 BF62.doc ) прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення


   

  Про затвердження Інструкції про порядок приймання, ..., автор —
  Рейтинг статьи: 96% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

  Еще новости


  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}