Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Інструкція по заповненню Акта огляду площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризик

ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 30.10.2012  № 1968, Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 30.10.2012 № 660

АКТ огляду площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі (страховий продукт 2)

Акт № ______

Дата огляду "___" ________ 20 __ року

Аркуш №

Культура (назва)

Найменування Страховика

Найменування Страхувальника

Загальна застрахована площа, га

№ Договору

Місцезнаходження

Не подана на страхування площа культури, га

Страхова сума, грн.

Телефон/факс

Не прийнята на страхування площа культури, га

e-mail:

Розділ І. Результати огляду

Номер поля

Площа, га

Назва/ код сорту

Назва/код фази розвитку

Кадастровий номер або координати меж територій глобальної системи позиціонування (GPS — супутникової системи навігації) та/або меж територій в Світовій геодезичній системі координат WGS-84

Кількість рослин, шт./1 м-2 (за пробами)

Разом рослин, шт./м-2 (за пробами)

Середня кількість рослин, шт./м-2

N

E

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІІ. Коментарі виконавця огляду

Від імені Страховика:

М. П.

______/___________/  (підпис)          (П.І. Б.)

Від імені Страхувальника:

М. П.

_______/_______/  (підпис)       (П.І. Б.)

Директор департаменту методології, стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами Нацкомфінпослуг

В. Г. Логвіновський

Директор Департаменту фінансово-кредитної політики Мінагрополітики України

Б. Р. Ахіджанов

ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 30.10.2012  № 1968, Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 30.10.2012  № 660

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 листопада 2012 р. за № 1973/22285

ІНСТРУКЦІЯ по заповненню Акта огляду площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі (страховий продукт 2)

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення Акта огляду площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі (страховий продукт 2) (далі — Акт).

1.2. Акт оформляється страховиком або уповноваженою ним особою безпосередньо перед укладенням Стандартного договору страхування площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі (страховий продукт 2) (далі — Договір).

1.3. Акт оформлюється після проведення огляду озимої зернової сільськогосподарської культури в полі, і в нього заносяться всі отримані в результаті такого огляду дані.

II. Порядок заповнення реквізитної частини Акта

2.1. При заповненні Акта необхідно дотримуватися таких правил:

2.1.1. У графі "Акт № ___" зазначається порядковий номер Акта. Порядок присвоєння номера Акта повинен бути встановлений страховиком, виходячи із страхового продукту в рамках програми загального або субсидованого страхування озимих зернових сільськогосподарських культур.

Нумерація повинна забезпечувати чітку ідентифікацію Акта в інформаційних базах Страховика.

2.1.2. У графі "Дата огляду" повинна бути вписана дата огляду у форматі: дд. мм. рррр, де дд — число огляду цифрами, мм — місяць огляду цифрами, рррр — рік огляду цифрами.

2.1.3. У графі "Найменування Страховика" зазначається повне найменування Страховика, який має намір укласти Договір з конкретним виробником сільськогосподарської продукції.

2.1.4. У графі "№ Договору" проставляється номер Договору відповідно до встановлених у Страховика чи в Аграрному страховому пулі України порядку нумерації договорів.

Якщо огляд проводився до укладення Договору, то в зазначеній графі вписується реєстраційний номер заяви страхувальника на страхування.

2.1.5. У графі "Страхова сума, грн." вказується загальна страхова сума за Договором, якщо Договір укладений на момент огляду. Якщо огляд проводиться до укладення Договору, то в даній графі ставиться прочерк.

2.1.6. У графі "Культура (назва)" вписується код озимої зернової сільськогосподарської культури, що страхується (має бути застрахована):

1) озима пшениця — код 101;

2) озиме жито — код 102;

3) озимий ячмінь — код 103.

2.1.7. У графі "Найменування Страхувальника" вказується повне найменування виробника сільськогосподарської продукції, майновий інтерес якого щодо конкретного поля застрахований/буде застрахований згідно з Договором.

2.1.8. У графах "Місцезнаходження", "Телефон/факс", "е-mail:" вказується контактна інформація виробника сільськогосподарської продукції.

III. Зазначення в Акті результатів огляду

3.1. У графі "Номер поля" вказується ідентифікаційний номер поля, який є номером (назвою) поля (ділянки) згідно з прийнятим у виробника сільськогосподарської продукції обліком земель. У разі відсутності номера поля поле ідентифікується як "б/н", тобто без номера. Якщо на полі вирощуються кілька сортів або частина поля не приймається на страхування, поле ділиться на відповідні частини і номер визначається в такий спосіб: для кожної частини поля в чисельнику вказується номер поля за внутрішньогосподарським обліком, а в знаменнику, через косу риску — розмір ділянки (наприклад: 4/34). У формі "Карта поля", яка додається до Акта, схематично позначається контур поля (полів), межа його поділу й ідентифікуються ділянки.

3.2. У графі "Площа, га" вказується площа поля (у гектарах).

3.3. У графі "Назва/код сорту" вказується код або назва сорту, який відповідає номеру заявки на реєстрацію Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні.

3.4. У графі "Назва/код фази розвитку" вказується код фази розвитку озимої зернової сільськогосподарської культури на момент огляду. Код фази розвитку залежить від виду обстежуваних рослин. У графі зазначається код, який відповідає фазі розвитку більш ніж 80 відсотків рослин на обстежуваному полі. В іншому разі вказуються через тире дві фази, тобто так званий умовний перехід рослин з однієї фази розвитку в іншу.

Фаза розвитку рослин

Код фази

Сходи

 • 01
 • Кущіння

 • 02
 • 3.5. У графі "Кадастровий номер або координати меж територій глобальної системи позиціонування (GPS — супутникової системи навігації) та/або меж територій в Світовій геодезичній системі координат WGS-84" вказуються координати поля (ділянки). При цьому у графах "N" та "E" зазначається, що це кадастровий номер або в якій системі (GPS або WGS-84) визначені координати поля. У формі "Карта поля", яка є додатком до Акта, у контурі поля позначається точка, де проводилася зйомка координат, і зазначаються відстані до найближчих меж поля.

  3.6. У графі "Кількість рослин, шт./1м-2 (за пробами)" вказується отриманий після обстеження поля результат підрахунку кількості рослин на метр квадратний.

  3.7. У графі "Разом рослин, шт./м-2 (за пробами)" зазначається (на підставі результатів обстеження проб) сума кількості рослин на одному квадратному метрі.

  3.8. У графі "Середня кількість рослин, шт./м-2" зазначається (на підставі результатів обстеження проб) середня кількість рослин на одному квадратному метрі.

  3.9. У розділі "Коментарі виконавця огляду" за потреби може бути наведено опис загальної ситуації на полях, відзначено наявність бур’янів, шкідників або ознак ушкодження рослин шкідниками. У цьому розділі надаються рекомендації експерта щодо ліквідації виявлених недоліків та інше. Якщо експерт дійшов висновку, що посіви не можна приймати на страхування або залишати на страхуванні за результатами огляду навесні, він повинен навести причини такої рекомендації.

  IV. Додаткова інформація

  4.1. При необхідності до Акта складається форма "Карта поля", про що у формі "Карта поля" робиться відповідна помітка про його віднесення до одного із зазначених актів (опція вибору — "V").

  4.2. У формі "Карта поля" схематично зображується контур обстежуваного поля. На цьому контурі можуть бути вказані дані, які мають значення при ідентифікації поля (лінії електропередач, яри, поодинокі дерева тощо). В обов’язковому порядку вказується точка, де проводилася зйомка географічних координат, із зазначенням відстані до найближчих меж поля. Повинні бути зроблені позначки, де проводився забір проб, та їх черговість. Якщо поле прийняте на страхування частково, то на схемі вказується умовна лінійна межа поділу із позначенням точок координат перетинання із межею поля та позначається, яка із частин поля прийнята на страхування, а яка не прийнята.

  Директор департаменту методології, стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами Нацкомфінпослуг

  В. Г. Логвіновський

  Директор Департаменту фінансово-кредитної політики Мінагрополітики України

  Б. Р. Ахіджанов

  ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 30.10.2012  № 1968, Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 30.10.2012  № 660

  ВИСНОВОК страховика ___________________________ за результатами огляду сільськогосподарської культури

  Я, __________________________________________________________________________,                                            (посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка склала висновок)

  провівши оцінку ризику, опис якого зробив _______________________________________                                                                                                               (по факсу, поштою, електронною поштою)

  _____________________________________________________________________________                                                                   (посада, прізвище, ім’я, по батькові)

  "____" ______________ 20__ року, а також вивчивши результати огляду, проведеного експертом ________________________________________________________                                                                                                  (посада, прізвище, ім’я, по батькові)

  "____" ______________ 20__ року, дійшов висновку про:

  неможливість/можливість укладення Стандартного договору страхування площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі (страховий продукт 2) (далі — Договір). Виходячи з результатів оцінки ризику та стану посівів озимої зернової сільськогосподарської культури, Договір страхування може бути укладений на таких умовах:

  1. Найменування страхувальника ________________________________________________ ____________________________________________________________________________;

  2. Період страхування _________________________________________________________;

  3. Назва сільськогосподарської культури __________________________________________;

  4. Площа посівів ____________________ га;

  5. Страхова вартість ____________ грн./га;

  6. Рівень страхового покриття ________ відсотків;

  7. Страхова сума _______________ грн./га;

  8. Загальна страхова сума __________ грн.;

  9. Страховий тариф _______________ грн./га;

 • 10. Страховий платіж _____________ грн.;
 • 11. Строк дії Договору з "___" _______ 20__ року до "___" _______ 20 __ року;
 • 12. Територія дії Договору ______________________________________________________;
 • Додаткова інформація: __________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________

  Додаток: Акт огляду площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі (страховий продукт 2) від "___" ____________ 20__ року.

  Відправлено "____" ______________ 20 __ року о __ годині __ хвилин

 • електронною поштою/факсом/поштою                (необхідне підкреслити)
 • Уповноважена особа страховика, яка склала висновок ______________________________ ____________________________________________________________________________                                                               (посада, прізвище, ім’я, по батькові)

  Директор департаменту методології, стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами Нацкомфінпослуг

  В. Г. Логвіновський

  Директор Департаменту фінансово-кредитної політики Мінагрополітики України

  Б. Р. Ахіджанов


   

  Інструкція по заповненню Акта огляду площ посівів озимих ..., автор —
  Рейтинг статьи: 99% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

  Еще новости


  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}