Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 р. № 59, Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА

від 7 листопада 2012 р. № 1022 Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 р. № 59

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 р. № 59( 59-2011-п ) "Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи" (Офіційний вісник України, 2011 р., № 8, ст. 372) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2012 р. № 1022

ЗМІНИ, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 р. № 59( 59-2011-п )

1. У пункті 5 постанови слова і цифри ", підпункту 3 пункту 11 та пункту 18" замінити словами і цифрами "та підпункту 4 пункту 11".

2. У Типовому положенні про бухгалтерську службу бюджетної установи( 59-2011-п ), затвердженому зазначеною постановою:

1) пункт 2 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі коли в бюджетній установі не утворюється бухгалтерська служба, вимоги до головного бухгалтера бюджетної установи, встановлені цим Типовим положенням, поширюються на спеціаліста, на якого покладається виконання обов'язків бухгалтерської служби.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

2) пункти 11 і 18 викласти в такій редакції:

"11. Головний бухгалтер (особа, що претендує на посаду головного бухгалтера) повинен відповідати таким вимогам до професійно-кваліфікаційного рівня:

1) мати повну вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом не менш як п'ять років, досвід роботи на керівних посадах не менш як три роки — для особи, що претендує на посаду головного бухгалтера бюджетної установи, якій підпорядковані інші бюджетні установи;

2) мати повну вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом не менш як три роки, досвід роботи на керівних посадах не менш як два роки — для особи, що претендує на посаду головного бухгалтера бюджетної установи, якій не підпорядковані інші бюджетні установи;

3) мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста та стаж роботи за фахом не менш як три роки або бакалавра, молодшого спеціаліста та стаж роботи за фахом не менш як п'ять років — для особи, що претендує на посаду спеціаліста, на якого покладається виконання обов'язків бухгалтерської служби бюджетної установи, в якій не утворюється бухгалтерська служба;

4) знати закони, інші акти законодавства з питань регулювання господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку, у тому числі нормативно-правові акти Національного банку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, нормативно-правові акти Мінфіну щодо порядку ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо галузевих особливостей застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також основи технології виробництва продукції, порядок оформлення операцій і організації документообігу за розділами обліку, форми та порядок проведення розрахунків, порядок приймання, передачі товарно-матеріальних та інших цінностей, зберігання і витрачання коштів, правила проведення та оформлення результатів інвентаризації активів і зобов'язань, основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.";

"18. Організація та координація діяльності головного бухгалтера, контроль за виконанням ним своїх повноважень здійснюються Казначейством шляхом погодження призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера, проведення оцінки його діяльності.";

3) у тексті Типового положення( 59-2011-п ) слова "Державна казначейська служба" у всіх відмінках замінити словом "Казначейство" у відповідному відмінку.


 

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України ..., автор —
Рейтинг статьи: 99% из 100 возможных. Голосов всего: 2. Отзывов пользователей: 1.

Еще новости


Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
Подняться вверх, к началу страницы