Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Інструкція щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕ (місячна) «Звітні та розрахункові дані про корисний відпуск електричної енергії за групами та клас

ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики 04.10.2012  № 1257

ЗВІТНІ ТА РОЗРАХУНКОВІ ДАНІ( z1794-12 BF91.xls ) про корисний відпуск електричної енергії за групами та класами споживачів (Форма № 4-НКРЕ (місячна))

Начальник управління цінової політики в електроенергетиці

О. Осадча

ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики 04.10.2012  № 1257

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2012 р. за № 1794/22106

ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕ (місячна) «Звітні та розрахункові дані про корисний відпуск електричної енергії за групами та класами споживачів»

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на право здійснення господарської діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом (далі — ліцензіат).

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 4-НКРЕ (місячна) «Звітні та розрахункові дані про корисний відпуск електричної енергії за групами та класами споживачів» (далі — форма звітності № 4-НКРЕ) та термін її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

1.3. Ця Інструкція розроблена відповідно до:

Законів України «Про природні монополії»( 1682-14 ), «Про електроенергетику»( 575/97-ВР );

Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059( 1059/2011 ) «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики»;

Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом( z0433-96 ), затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 13 червня 1996 року № 15/1, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08 серпня 1996 року за № 433/1458 (із змінами);

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність з постачання електричної енергії за регульованим тарифом.

II. Порядок та термін подання інформації

2.1. Звітним періодом є календарний місяць.

2.2. Звіт складається щомісяця станом на останнє число звітного місяця та подається ліцензіатом до НКРЕ не пізніше 20 числа місяця, наступного після звітного.

2.3. Форма звітності № 4-НКРЕ підписується керівником та головним бухгалтером ліцензіата та скріплюється печаткою. У звіті зазначаються прізвища та ініціали осіб, які підписали звіт, прізвище виконавця, номер телефону, факс, електронна пошта.

2.4. Форма звітності № 4-НКРЕ подається до НКРЕ після відмітки керівника територіального підрозділу НКРЕ у відповідному регіоні щодо повноти і правильності її заповнення. Копія звіту залишається в територіальному підрозділі НКРЕ у відповідному регіоні.

2.5. Звіт направляється ліцензіатом до НКРЕ поштою на паперових носіях за адресою: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19, та в електронному вигляді (файл формату «xls») на адресу: nerc4ee@nerc.gov.ua, за якою можна отримати електронний шаблон звіту.

2.6. Ліцензіат забезпечує достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності № 4-НКРЕ.

2.7. У разі відсутності ліцензованої діяльності у звітному місяці ліцензіат надає форму звітності № 4-НКРЕ, при цьому робить прочерки у відповідних графах.

2.8. Звітні дані у формі звітності № 4-НКРЕ наводяться без податку на додану вартість.

III. Пояснення щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕ

3.1. Форма звітності № 4-НКРЕ використовується для аналізу обсягів споживання електричної енергії на території здійснення ліцензованої діяльності ліцензіата.

3.2. Показники заповнюються за даними первинних документів, які ведуться ліцензіатом.

3.3. Показники наводяться:

 • грошові показники — в тис. грн з точністю до трьох знаків після коми;
 • корисний відпуск електроенергії — в тис. кВт·год з точністю до трьох знаків після коми;
 • тариф — у коп. за 1 кВт·год з точністю до двох знаків після коми.
 • 3.4. У графі «Звітні (фактичні) дані за звітний місяць _______ 20__ року» зазначаються дані за календарний місяць, за який звітує ліцензіат.

  3.5. У графі «Розрахункові (прогнозовані) дані на розрахунковий місяць _______ 20__ року» зазначаються дані за місяць, наступний після місяця, у якому ліцензіат надає форму звітності № 4-НКРЕ за звітний місяць (наприклад, звіт за жовтень подається в листопаді, розрахунковим місяцем є грудень).

  3.6. Показник «корисний відпуск» графи «Звітні (фактичні) дані за звітний місяць _______ 20__ року» зазначається на підставі фактичного щомісячного балансу електроенергії, складеного та затвердженого у встановленому законодавством порядку. Цей показник включає фактичний обсяг споживання електроенергії споживачами відповідної групи та класу напруги.

  3.7. Показник «корисний відпуск» графи «Розрахункові (прогнозовані) дані на розрахунковий місяць _______ 20__ року» зазначається на підставі планового щомісячного балансу електроенергії, складеного та затвердженого у встановленому законодавством порядку. Цей показник включає прогнозований обсяг споживання електроенергії споживачами відповідної групи та класу напруги.

  3.8. Розподіл обсягів споживання електроенергії за класами напруги споживачів здійснюється відповідно до нормативно-правових актів НКРЕ.

  3.9. Показник «середній тариф» графи «Звітні (фактичні) дані за звітний місяць _______ 20__ року» розраховується шляхом ділення обсягу фактичної товарної продукції на фактичний корисний відпуск (графа 2/графа 1х100).

  3.10. Показник «середній тариф» графи «Розрахункові (прогнозовані) дані на розрахунковий місяць _______ 20__ року» розраховується шляхом ділення обсягу розрахункової товарної продукції на розрахунковий корисний відпуск (графа 5/графа 4х100).

  3.11. Показник «обсяг товарної продукції» графи «Звітні (фактичні) дані за звітний місяць _______ 20__ року» включає фактичну товарну продукцію ліцензіата.

  3.12. Показник «обсяг товарної продукції» графи «Розрахункові (прогнозовані) дані на розрахунковий місяць _______20__ року» включає планову товарну продукцію ліцензіата та розраховується з урахуванням тарифів на електроенергію, у тому числі тарифів, диференційованих за періодами часу.

  3.13. У рядку 570 «Передача електроенергії, у т. ч.:» зазначаються дані щодо електричної енергії, яку ліцензіат передає іншим ліцензіатам, яким ця електроенергія належить.

  3.14. Рядки 578 та 586 заповнюються у разі, якщо ліцензіат згідно з нормативно-правовими актами НКРЕ нараховує плату за передачу електроенергії в мережі іншого ліцензіата.

  3.15. До 2 групи споживачів належать населення, яке розраховується за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи, і споживачі, які відповідно до законодавства України розраховуються за тарифами на електроенергію, установленими для населення (крім міського електричного транспорту, дитячих центрів «Артек» і «Молода гвардія»).

  3.16. У рядку 146 зазначаються дані щодо:

  електричної енергії, що відпускається населенню на 1 класі напруги (крім працівників агропромислового комплексу), яке проживає у містах, селищах міського типу, що не розташовані у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій, за обсяг, спожитий понад 150 кВт·год до 800 кВт·год (включно);

 • електричної енергії, що відпускається споживачам, прирівняним до населення, на 1 класі напруги;
 • електричної енергії, що відпускається на комунально-побутові потреби релігійних організацій на 1 класі напруги;

  електричної енергії, яка витрачається в багатоквартирних будинках, гуртожитках, розташованих у містах, селищах міського типу, на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів та замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків на 1 класі напруги;

  електроенергії, яка витрачається в дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території на 1 класі напруги.

  3.17. У рядку 354 зазначаються дані щодо:

  електричної енергії, що відпускається населенню на 2 класі напруги (крім працівників агропромислового комплексу), яке проживає у містах, селищах міського типу, що не розташовані у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій, за обсяг, спожитий понад 150 кВт·год до 800 кВт·год (включно);

 • електричної енергії, що відпускається споживачам, прирівняним до населення, на 2 класі напруги;
 • електричної енергії, що відпускається на комунально-побутові потреби релігійних організацій на 2 класі напруги;

  електричної енергії, яка витрачається в багатоквартирних будинках, гуртожитках, розташованих у містах, селищах міського типу, на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів та замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків на 2 класі напруги;

  електроенергії, яка витрачається в дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території на 2 класі напруги.

  3.18. У рядку 156 форми звітності № 4-НКРЕ зазначаються дані щодо:

  електричної енергії, що відпускається населенню на 1 класі напруги (крім працівників агропромислового комплексу), яке проживає у сільській місцевості, що не розташована в 30-кілометровій зоні атомних електростанцій, за обсяг, спожитий понад 150 кВт·год до 800 кВт·год (включно);

  електричної енергії, яка витрачається в багатоквартирних будинках, гуртожитках, розташованих у сільській місцевості, на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів та замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків на 1 класі напруги.

  3.19. У рядку 364 форми звітності № 4-НКРЕ зазначаються дані щодо:

  електричної енергії, що відпускається населенню на 2 класі напруги (крім працівників агропромислового комплексу), яке проживає у сільській місцевості, що не розташована в 30-кілометровій зоні атомних електростанцій, за обсяг, спожитий понад 150 кВт·год до 800 кВт·год (включно);

  електричної енергії, яка витрачається в багатоквартирних будинках, гуртожитках, розташованих у сільській місцевості, на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів та замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків на 2 класі напруги.

  3.20. Для 2 групи споживачів у графі 1 відображається кількість електричної енергії, нарахованої до сплати (що підтверджується розрахунковими документами про оплату електричної енергії, інформацією про фактичну оплату побутовими споживачами електричної енергії за розрахунковими книжками, інформацією про оплату електричної енергії за придбаними картками попередньої оплати).

  3.21. У графах 3 та 6 рядків 694 та 696 зазначаються єдині роздрібні тарифи на електричну енергію, що встановлюються НКРЕ відповідно до Порядку розрахунку єдиних роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, населених пунктів та зовнішнього освітлення, на території України( v0707227-05 ), затвердженого постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 26 серпня 2005 року № 707.

  3.22. У рядках 002-666 графи 1 зазначаються фактичні дані щодо обсягу корисного відпуску електроенергії відповідним категоріям споживачів за звітний місяць.

  3.23. У рядках 002-666 графи 2 зазначаються фактичні дані щодо обсягу товарної продукції для відповідних категорій споживачів за звітний місяць.

  3.24. У рядках 002-666 графи 3 зазначається фактичний середній тариф на електроенергію для відповідних категорій споживачів за звітний місяць.

  3.25. У рядках 002-666 графи 4 зазначаються прогнозовані дані щодо обсягу корисного відпуску електроенергії відповідним категоріям споживачів на розрахунковий місяць.

  3.26. У рядках 002-666 графи 5 зазначаються прогнозовані дані щодо обсягу товарної продукції для відповідних категорій споживачів на розрахунковий місяць.

  3.27. У рядках 002-666 графи 6 зазначається прогнозований середній тариф на електроенергію для відповідних категорій споживачів на розрахунковий місяць.

  3.28. У рядку 680 графи 3 зазначається рівень прогнозованої середньої закупівельної ціни на звітний місяць.

  3.29. У рядку 680 графи 6 зазначається рівень прогнозованої середньої закупівельної ціни на розрахунковий місяць.

  3.30. У рядку 682 графи 1 зазначається фактичний загальний обсяг закупівлі електричної енергії ліцензіатом у звітному місяці.

  3.31. У рядку 682 графи 4 зазначається прогнозований загальний обсяг закупівлі електричної енергії у розрахунковому місяці.

  3.32. У рядку 684 графи 1 зазначається фактичний обсяг закупівлі електричної енергії ліцензіатом з оптового ринку електричної енергії України у звітному місяці.

  3.33. У рядку 684 графи 4 зазначається прогнозований обсяг закупівлі електричної енергії з оптового ринку електричної енергії України у розрахунковому місяці.

  3.34. Для забезпечення подання ліцензіатами форми звітності № 4-НКРЕ в електронному вигляді НКРЕ надсилає їм електронною поштою два файли: інструкцію для заповнення форми ins25.doc і таблицю-шаблон SHAB25.XLS. Ліцензіат створює на диску папку NKRE_4 і переносить до неї (шляхом копіювання) одержані файли.

  3.35. Щомісяця, перед початком роботи з підготовки звіту за формою звітності № 4-НКРЕ, необхідно копію таблиці SHAB25.XLS занести в папку NKRE_4, позначивши її новим ім'ям, яке формується так: 25_kkkkkk_mxx_рр,

 • де kkkkkk — код ліцензіата;
 • m — ознака звітності (m — місячна);

  xx — місяць;

 • рр — рік.
 • 3.36. Таблиця SHAB25.XLS залишається незмінною. Вона щомісяця використовується для роботи з підготовки електронного звіту за формою звітності № 4-НКРЕ як шаблон. Інформація заноситься до отриманої копії.

  Приклад. Для заповнення звіту ПАТ «АК Вінницяобленерго» за травень 2012 року необхідно таблицю SHAB25.XLS скопіювати в нову таблицю з ім'ям 25_000900_m05_12.xls.

  3.37. В електронному вигляді ліцензіат заповнює лише білі клітинки. Кольорові клітинки будуть розраховуватись і заповнюватись автоматично згідно з написаними формулами.

  3.38. Змінювати таблицю-шаблон форми звітності № 4-НКРЕ, додавати листи, графи або змінювати їх назви не допускається.

  3.39. Після заповнення таблиці-шаблону форми звітності № 4-НКРЕ в електронному вигляді її необхідно надіслати електронною поштою до НКРЕ з дотриманням вимог пунктів 3.34-3.38 цього розділу.

  3.40. Електронні таблиці зберігаються ліцензіатами протягом року.

  Начальник управління цінової політики в електроенергетиці

  О. Осадча


   

  Інструкція щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕ ..., автор —
  Рейтинг статьи: 95% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

  Еще новости


  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}