Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Інструкція щодо заповнення форми звітності № 9-НКРЕ (квартальна) «Звіт про сплату поточної плати за ліцензії на здійснення господарської діяльності в

ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики 04.10.2012  № 1257

ЗВІТ ( z1800-12 BF28.xls ) про сплату поточної плати за ліцензії на здійснення господарської діяльності в електро- та теплоенергетиці (Форма № 9-НКРЕ (квартальна))

Начальник управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності — головний бухгалтер

О. В. Шилова

ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики 04.10.2012  № 1257

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2012 р. за № 1800/22112

ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення форми звітності № 9-НКРЕ (квартальна) «Звіт про сплату поточної плати за ліцензії на здійснення господарської діяльності в електро- та теплоенергетиці»

І. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на право здійснення господарської діяльності з виробництва, передачі та постачання електричної енергії; комбінованого виробництва теплової та електричної енергії; виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії (далі — ліцензіати). Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 9-НКРЕ (квартальна) «Звіт про сплату поточної плати за ліцензії на здійснення господарської діяльності в електро- та теплоенергетиці» (далі — форма звітності № 9-НКРЕ) та термін подання її до територіального підрозділу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, у відповідному регіоні.

1.2. Ця Інструкція розроблена відповідно до:

Законів України «Про електроенергетику»( 575/97-ВР ), «Про теплопостачання»( 2633-15 ), Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059( 1059/2011 ) «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики»;

постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 1995 року № 516( 516-95-п ) «Про плату за видачу та переоформлення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ліцензій на здійснення певних видів підприємницької діяльності» (зі змінами);

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність з виробництва, передачі та постачання електричної енергії.

ІІ. Порядок та термін подання звітності

2.1. Звітним періодом є календарний квартал.

2.2. Форму звітності № 9-НКРЕ подають ліцензіати з виробництва, передачі та постачання електричної енергії, ліцензіати з виробництва електричної та теплової енергії щокварталу (на другий робочий день після встановленого терміну сплати поточної плати за відповідні ліцензії) на паперових носіях та електронною поштою до територіального підрозділу НКРЕ (далі — ТП НКРЕ) у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата.

2.3. Форма звітності № 9-НКРЕ підписується керівником та головним бухгалтером ліцензіата та скріплюється печаткою. У звіті зазначаються прізвища та ініціали осіб, які підписали звіт, прізвище виконавця та номер телефону, факс та адреса електронної пошти.

2.4. Форма звітності № 9-НКРЕ направляється електронною поштою за адресами, які визначають відповідні ТП НКРЕ у відповідному регіоні.

2.5. ТП НКРЕ у відповідному регіоні проводять аналіз правильності заповнення наданих форм, забезпечують усунення ліцензіатами виявлених недоліків, здійснюють узагальнення даних і надають зведену інформацію до НКРЕ.

ІІІ. Пояснення щодо заповнення форми звітності № 9-НКРЕ

3.1. У рядку 1 «На початок звітного періоду (борг (-) або переплата (+))» наводиться борг або переплата на початок звітного періоду з відповідним знаком, що утворилась на кінець попереднього звітного періоду (рядок 4), за ліцензію з виробництва електричної енергії (графа 1), з передачі електричної енергії (графа 3), з постачання електричної енергії (графа 5) та разом з усіх видів діяльності (графа 7).

3.2. У рядку 2 «Нараховано» наводиться сума коштів, що належить до сплати ліцензіатом за звітний квартал відповідно до постанови НКРЕ за ліцензію з виробництва електричної (електричної та теплової) енергії (графа 1), з передачі електричної (електричної та теплової) енергії (графа 3), з постачання електричної (електричної та теплової) енергії (графа 5) та разом з усіх видів діяльності (графа 7).

3.3. У рядку 3 «Сплачено» наводиться сума коштів, яка сплачена ліцензіатом за звітний квартал відповідно до зазначених у рядку 4 платіжних доручень за ліцензію з виробництва електричної (електричної та теплової) енергії (графа 1), з передачі електричної (електричної та теплової) енергії (графа 3), з постачання електричної (електричної та теплової) енергії (графа 5) та разом з усіх видів діяльності (графа 7).

3.4. У рядку 4 «На кінець звітного періоду (борг (-) або переплата (+))» наводиться різниця між сумою коштів, що належить до сплати (рядок 2), та сумою коштів, яка сплачена ліцензіатом (рядок 3) з урахуванням боргу(-) або переплати(+) на початок звітного періоду (рядок 1) за ліцензію з виробництва електричної енергії (графа 1), з передачі електричної енергії (графа 3), з постачання електричної енергії (графа 5) та разом з усіх видів діяльності (графа 7).

3.5. У рядку 5 «Дата та номер платіжних доручень» зазначаються дата та номер платіжних доручень, згідно з якими ліцензіатом сплачені кошти, наведені у рядку 2.

3.6. Усі дані наводяться накопичувальним підсумком з початку календарного року (графи 2, 4, 6, 8).

Начальник управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності — головний бухгалтер

О. В. Шилова


 

Інструкція щодо заповнення форми звітності № 9-НКРЕ ..., автор —
Рейтинг статьи: 97% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

Еще новости


Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}