Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

надія, любов, Міністерство соціальної політики України

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 • 24.09.2012  № 595
 • Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 жовтня 2012 р. за № 1681/21993

  Про затвердження Положення про Всеукраїнський центр реабілітації інвалідів "Віра, надія, любов

  Відповідно до абзацу другого пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 липня 2012 року № 453-р( 453-2012-р ) "Про утворення Всеукраїнського центру реабілітації інвалідів "Віра, надія, любов" НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Положення про Всеукраїнський центр реабілітації інвалідів "Віра, надія, любов", що додається.

  2. Департаменту соціального захисту інвалідів (О. Полякова) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра соціальної політики Л. Дроздову.

  4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  Віце-прем’єр-міністр України — Міністр

  С. Тігіпко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства соціальної політики України 24.09.2012 № 595

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 жовтня 2012 р. за № 1681/21993

  ПОЛОЖЕННЯ про Всеукраїнський центр реабілітації інвалідів "Віра, надія, любов"

  І. Загальні положення

  1.1. Всеукраїнський центр реабілітації інвалідів "Віра, надія, любов" (далі — Центр) є бюджетною установою з комплексної реабілітації, цільовим призначенням якої є забезпечення реалізації медичних, фізичних, психологічних, педагогічних, професійних та інших заходів відновлювального характеру, спрямованих на попередження прогресування патологічного процесу, усунення чи максимально можливу компенсацію обмежень життєдіяльності, відновлення здоров`я та трудових навичок інвалідів і дітей-інвалідів (далі — вихованці), корекцію психічних процесів, здобуття ними освіти, їх трудову зайнятість незалежно від категорії і причин інвалідності для постійного та тимчасового перебування вихованців.

  1.2. Центр реорганізується та ліквідується на підставі рішення Мінсоцполітики України.

  1.3. У своїй діяльності Центр керується Конституцією ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами з питань забезпечення прав та інтересів інвалідів та дітей-інвалідів, а також цим Положенням.

  1.4. Місцезнаходження Центру: с. Банчени, Герцаївський район, Чернівецька область, 60523.

  1.5. Центр у своїй діяльності може взаємодіяти з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також з іншими організаціями, підприємствами, установами, фондами, товариствами, діяльність яких спрямована на надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних і соціальних послуг.

  1.6. Центр розміщується в спеціально побудованих та пристосованих приміщеннях, що відповідають безбар`єрній архітектурі, санітарно-гігієнічним, протипожежним вимогам, техніці безпеки, мають усі види комунального благоустрою з урахуванням специфіки захворювань осіб, які перебувають у Центрі.

  ІІ. Завдання та основні напрями діяльності Центру

  2.1. Центр забезпечує:

  2.1.1 реалізацію завдань, визначених Законами України "Про реабілітацію інвалідів в Україні"( 2961-15 ), "Про соціальні послуги"( 966-15 ), "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"( 875-12 ), "Про охорону дитинства"( 2402-14 ), "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування"( 1058-15 ) та іншими нормативно-правовими актами щодо забезпечення прав інвалідів і дітей-інвалідів на отримання послуг з комплексної реабілітації;

  2.1.2 оцінку стану вихованців;

  2.1.3 пріоритетність заходів з комплексної реабілітації, а також надання комплексу реабілітаційних послуг відповідно до індивідуальної програми реабілітації інваліда та дитини-інваліда( z1197-07 ) за формою, затвердженою наказом МОЗ України від 08 жовтня 2007 року № 623 "Про затвердження форм індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда та Порядку їх складання", зареєстрованим в Мін’юсті України 19 жовтня 2007 року за № 1197/14464, становлення послідовності реабілітаційного процесу;

  2.1.4 належні умови для постійного проживання, соціально-побутового обслуговування вихованців;

  2.1.5 консультативною допомогою, стаціонарним лікуванням (у разі потреби) на базі закріплених лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я та інших, індивідуальним доглядом з числа молодшого медичного персоналу (у разі нагальної потреби);

  2.1.6 створення умов для засвоєння дітьми-інвалідами знань, умінь і навичок щодо здобуття ними дошкільної освіти з подальшим здобуттям базової та повної загальної середньої освіти, професійно-технічної та вищої освіти з урахуванням рекомендацій лікарів;

  2.1.7 здійснення соціально-педагогічного патронату: надання психолого-педагогічної допомоги батькам та/або законним представникам інвалідів або дітей-інвалідів з метою забезпечення активної участі у комплексній навчально-виховній та реабілітаційній роботі;

  2.1.8 розвиток природних здібностей і обдарувань, творчого мислення вихованців;

  2.1.9 організацію комплексної психотерапії та психокорекції, заснованих на передових досягненнях сучасної психології, фізіології та медицини;

  2.1.10 безпечні умови для здійснення заходів з комплексної реабілітації інвалідів і дітей-інвалідів;

  2.1.11 умови для співробітництва з вітчизняними та закордонними центрами, освітніми, науковими, виробничими установами та організаціями з питань комплексної реабілітації інвалідів і дітей-інвалідів;

  2.1.12 умови для організації трудової реабілітації вихованців.

  2.2. Вихованці, які перебувають в Центрі, забезпечуються:

 • одягом, взуттям, постільною білизною, м'яким і твердим інвентарем та столовим посудом;
 • харчуванням, у тому числі і дієтичним, з урахуванням віку і стану здоров'я;
 • медикаментами та життєво необхідними ліками відповідно до призначень лікарів, зокрема життєво необхідними наркотичними або психотропними препаратами відповідно до вимог чинного законодавства;

 • засобами навчання, виховання та корекції;
 • спортивним інвентарем для проведення оздоровчо-спортивної корекції фізичних вад;
 • засобами для організації працетерапії, проведення культурно-масових заходів.
 • ІІІ. Структура Центру

  3.1. Основними структурними підрозділами Центру є:

  3.1.1. Адміністрація та адміністративно-управлінський відділ.

  3.1.2. Відділення медичної реабілітації.

  3.1.3. Відділення соціальної реабілітації.

  3.1.4. Відділення психологічної та психолого-педагогічної реабілітації.

  3.1.5. Відділення фізичної реабілітації.

  3.1.6. Відділення професійної реабілітації.

  3.1.7. Відділення трудової реабілітації.

  3.1.8. Господарсько-обслуговуючий відділ.

  3.2. У Центрі можуть утворюватися інші структурні підрозділи, діяльність яких пов’язана з наданням інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційним послуг.

  3.3. Робота структурних підрозділів Центру проводиться відповідно до положень про ці підрозділи, що затверджуються директором Центру.

  3.4. У Центрі створюються приймальна та реабілітаційна комісії, склад яких та положення про їх роботу затверджуються директором Центру.

  ІV. Учасники та організація реабілітаційного процесу в Центрі

  4.1. Учасниками процесу комплексної реабілітації є інваліди, діти-інваліди та фахівці і працівники, які беруть участь у процесі комплексної реабілітації інвалідів і дітей-інвалідів, батьки та/або законні представники інвалідів або дітей-інвалідів.

  4.2. На підставі індивідуальної програми реабілітації інваліда або дитини-інваліда фахівці Центру розробляють індивідуальний план реабілітації, що включає комплекс реабілітаційних заходів та враховує діагноз інваліда або дитини-інваліда, його (її) психофізичний стан, індивідуальні особливості та можливості, стосунки між членами сім`ї.

  4.3. Індивідуальний план реабілітації затверджується директором Центру.

  4.4. Обсяг реабілітаційних заходів, що передбачаються індивідуальним планом реабілітації, не може бути меншим від передбаченого індивідуальною програмою реабілітації інваліда або дитини-інваліда.

  V. Умови зарахування, утримання та відрахування з Центру

  5.1. Зарахування вихованців здійснюється Центром відповідно до надісланих регіональним органом праці та соціального захисту населення документів відповідно до Порядку надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг( 80-2007-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 80.

  5.2. До Центру на постійне проживання приймаються діти-інваліди з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та інваліди, які потребують постійного стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги, реабілітаційних заходів тощо.

  Як виняток, за рішенням приймальної комісії до Центру приймаються на постійне або тимчасове проживання діти-інваліди та інваліди, які потребують постійного стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги та мають працездатних батьків та/або законних представників.

  5.3. Зарахування вихованців здійснюється Центром відповідно до надісланих документів регіональним органом праці та соціального захисту населення, а саме:

  заяви інваліда (у разі його дієздатності) або батьків та/або законних представників інвалідів або дітей-інвалідів;

  паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, або свідоцтва про народження для осіб, які не досягли 16-річного віку;

 • довідки про розмір призначеної пенсії або соціальної допомоги;
 • пенсійного посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги;
 • копії судових рішень про визнання особи недієздатною (обмежено дієздатною), про стягнення аліментів тощо (за наявності);

  копії рішень органів опіки та піклування про встановлення опіки (піклування) над вихованцями, які цього потребують (за наявності);

  документів, що підтверджують статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування (за наявності);

 • довідки про склад сім'ї (за наявності);
 • медичної карти та висновку лікувально-консультативної комісії (далі — ЛКК);
 • індивідуальної програми реабілітації інваліда та дитини-інваліда;

  реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

  довідки про відкриття батьками та/або законними представниками інвалідів та дітей-інвалідів поточного рахунка в банку для перерахування пенсії, державної соціальної допомоги та інших видів виплат;

 • трьох фотокарток розміром 3 х 4 см.
 • 5.4. Прийом документів для зарахування вихованців до Центру здійснюється приймальною комісією Центру.

  5.5. Вихованці зараховуються до Центру на підставі наказу директора Центру.

  5.6. На кожну особу, зараховану до Центру, формується особова справа, у якій містяться документи, визначені пунктом 5.3 цього розділу.

  5.7. Тимчасове вибуття осіб здійснюється з дозволу адміністрації Центру з урахуванням висновку лікаря Центру про можливість виїзду на підставі особистої заяви (у разі дієздатності) або заяви батьків та/або законних представників інвалідів або дітей-інвалідів. У такому випадку вихованці на підставі наказу директора Центру знімаються із забезпечення харчуванням, засобами особистої гігієни тощо з дня вибуття, але залишаються у списках вихованців.

  5.8. Відрахування вихованців з Центру здійснюється згідно з наказом директора Центру на підставі:

 • особистої заяви інваліда та за наявності висновку ЛКК;
 • за заявою батьків та/або законних представників інвалідів або дітей-інвалідів, які мають змогу їх утримувати і забезпечувати необхідний догляд, на підставі довідки про наявність у них житлової площі та за наявності висновку ЛКК.

  5.9. Після закінчення курсу реабілітації Центр видає інваліду або батькам та/або законним представникам інвалідів або дітей-інвалідів документ, у якому зазначаються найменування та реквізити Центру, прізвище, ім`я, по батькові інваліда або дитини-інваліда, перелік та обсяг наданих йому послуг, результати реабілітації та рекомендації.

  VI. Діяльність реабілітаційної комісій

  6.1. У Центрі утворюється реабілітаційна комісія, до якої входять фахівці Центру.

  6.2.Для участі на засіданні реабілітаційної комісії залучаються представники місцевих органів охорони здоров`я, освіти і науки, а також соціального захисту населення.

  6.3. Реабілітаційна комісія Центру здійснює:

  6.3.1 планування навчально-виховної та корекційно-відновлювальної роботи, контроль за її ефективністю;

  6.3.2 визначення реабілітаційних технологій, строків і тривалості проходження реабілітації інвалідом, дитиною-інвалідом відповідно до індивідуальної програми реабілітації з урахуванням реабілітаційного потенціалу інваліда та реабілітаційного прогнозу;

  6.3.3 контроль за виконанням індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда;

  6.3.4 забезпечення послідовності, комплексності і безперервності виконання реабілітаційних заходів, оцінку їх результатів та ефективності;

  6.3.5 внесення змін до індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда у разі необхідності її оперативного коригування;

  6.3.6 затвердження висновку про виконання індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда.

  VII. Організація реабілітаційних заходів у Центрі

  7.1. Заходи з соціальної реабілітації складаються з:

  7.1.1 навчання інваліда або дитини-інваліда побутовим операціям для задоволення власних фізіологічних потреб;

  7.1.2 опанування навичок захисту власних прав та інтересів;

  7.1.3 забезпечення автономного проживання у громаді з необхідною підтримкою.

  7.2. Заходи з психологічної реабілітації складаються з:

  7.2.1 проведення психологічної діагностики особистості інваліда або дитини-інваліда, визначення форм, методів, засобів, строків та процедур психологічної корекції;

  7.2.2 навчання прийомам та методам саморегуляції, самовиховання, самонавчання, формування мотивації до праці;

  7.2.3 проведення індивідуальної психокорекційної роботи.

  7.3. Заходи з психолого-педагогічної реабілітації складаються з:

  7.3.1 створення умов для всебічного розвитку, засвоєння інвалідом або дитиною-інвалідом знань, умінь і навичок з метою його адаптації у соціумі;

  7.3.2 проведення корекційно-розвиткової роботи, а саме: розвиток адекватного сприйняття інформації, корекція пізнавальної діяльності, формування навичок соціально-побутової орієнтації, розвиток комунікативної діяльності.

  7.4. Заходи з трудової реабілітації складаються з:

  7.4.1 формування професійних навичок, умінь, отримання професійного досвіду;

  7.4.2 сприяння ефективному працевлаштуванню інвалідів.

  7.5. Заходи з професійної реабілітації в Центрі здійснюються відповідно до Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах( z0711-06 ), затвердженого наказом МОН України від 30 травня 2006 року № 419, зареєстрованого в Мін`юсті України 15 червня 2006 року за № 711/12585, інших нормативно-правових актів у галузі професійно-технічної освіти з урахуванням особливостей функціонування Центру.

  Зміст навчального процесу і строки навчання визначаються робочими навчальними планами та програмами, розробленими відповідно до державних стандартів з конкретних професій, затверджених в установленому порядку.

  Професійна освіта включає професійно-теоретичну і професійно-практичну підготовку.

  7.6. Заходи з медичної реабілітації складаються з:

  7.6.1 цілодобового медичного обслуговування в Центрі.

  Визначення фізичної, соматофізіологічної, сенсорної та психічної спроможності інваліда або дитини-інваліда за даними індивідуальної програми реабілітації та результатів обстеження лікарями Центру, надання рекомендацій стосовно подальшої можливої (неможливої) комплексної реабілітації;

  7.6.2 розробки рекомендацій з дозування фізичних та психологічних навантажень, створення стереотипів поведінки, які відповідають фізичним та розумовим можливостям інваліда або дитини-інваліда;

  7.6.3 визначення адекватності та послідовності заходів лікувально-профілактичного характеру;

  7.6.4 здійснення постійного нагляду та контролю за фізичним, соматичним та психічним станом інваліда або дитини-інваліда;

  7.6.5 організації та контролю за виконанням в Центрі санітарно-гігієнічних, протиепідемічних та профілактичних заходів, здійснення санітарно-просвітницької роботи;

  7.6.6 надання відповідно до індивідуальної програми реабілітації інваліда або дитини-інваліда послуг з фізичної та фізкультурно-спортивної реабілітації.

  VIII. Управління Центром

  8.1. Центр очолює директор, який призначається і звільняється із займаної посади Мінсоцполітики України шляхом укладання контракту.

  8.2. Директор Центру:

  8.2.1 представляє Центр в установах, на підприємствах, в організаціях незалежно від форм власності;

  8.2.2 розпоряджається в установленому порядку його майном і коштами, приймає рішення про утворення структурних підрозділів без права юридичної особи;

  8.2.3 у межах своєї компетенції видає накази, затверджує функціональні обов’язки працівників, приймає і звільняє з роботи працівників Центру, вживає заходів щодо заохочення;

  8.2.4 затверджує правила внутрішнього розпорядку;

  8.2.5 здійснює координацію та контроль за реабілітаційним процесом (реабілітаційними заходами);

  8.2.6 здійснює заходи щодо поліпшення умов праці, дотримання правил техніки безпеки, вимог санітарії і пожежної безпеки;

  8.2.7 відповідає за ведення бухгалтерського та статистичного обліку, складання звітності і подання її в установлені терміни відповідним органам.

  IX. Фінансово-господарська діяльність

  9.1. Центр є бюджетною установою, може мати відокремлене майно, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства України, печатку зі своїм найменуванням та кодом за ЄДРПОУ.

  9.2. Центр користується будівлею, іншими капітальними спорудами (їх окремими частинами), земельною ділянкою, на якій вони знаходяться, а також основними засобами відповідно до глави 58 Цивільного кодексу України( 435-15 ).

  9.3. Фінансово-господарська діяльність Центру здійснюється відповідно до кошторису, штатного розпису, затверджених в установленому порядку.

  9.4. Центр має право в порядку, передбаченому законодавством, утворювати (для забезпечення професійної та/або трудової реабілітації інвалідів) структурні підрозділи без права юридичної особи (за умови наявності належного інвентарю та відповідного обладнання), а саме: підсобні господарства, багатопрофільні лікувально-виробничі (трудові) майстерні, цехи, дільниці, філії, що здійснюють свою діяльність відповідно до положення про ці підрозділи, затвердженого директором Центру.

  9.5. Фінансове забезпечення Центру здійснюється за рахунок сум, отриманих в результаті застосування адміністративно-господарських санкцій відповідно до статті 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"( 875-12 ), та інших джерел, не заборонених законодавством.

  9.6. Центр має право в установленому порядку отримувати гуманітарну та благодійну допомогу, в тому числі міжнародну, та здійснювати для потреб інвалідів та дітей-інвалідів, які перебувають в Центрі, поліпшення матеріально-технічної бази Центру.

  Директор Департаменту соціального захисту інвалідів

  О. Полякова


   

  надія, любов, Міністерство соціальної політики України, автор —
  Рейтинг статьи: 96% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

  Еще новости


  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}