Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Про формування плану проведення наукових конференцій та семінарів з проблем вищої освіти і науки у 2013 році, Міністерство освіти і науки, молоді та с

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЛИСТ

 • 02.10.2012  № 1/9-701
 • Міністру освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, ректорам (директорам) вищих навчальних закладів I — IV рівнів акредитації

  Про формування плану проведення наукових конференцій та семінарів з проблем вищої освіти і науки у 2013 році

  Наукові заходи посідають важливе місце у вирішенні наукових, науково-технічних, науково-методичних проблем та сприяють узагальненню і поширенню результатів наукових досліджень, що проводяться у системі вищої освіти.

  Міністерство щорічно проводить роботу з упорядкування організації міжнародних і всеукраїнських конференцій та семінарів, сприяє зв'язку вищих навчальних закладів з науковими установами та закладами системи освіти, поширює рекомендації для використання на практиці.

  Проте у плануванні, підготовці та проведенні наукових заходів є певні недоліки. Зокрема, аналіз планів проведення наукових конференцій та семінарів попередніх років показав, що ряд заходів дублюється; конференції, які проводяться з року в рік, втрачають актуальність; частина заходів присвячена вирішенню регіональних питань, які не завжди є важливими для решти регіонів. Звітні матеріали, надіслані деякими вищими навчальними закладами, не включають ні рекомендацій, ні рішень, ні навіть матеріалів (тез). Теми окремих заходів є загальними і не відображають зміст наукових конференцій та семінарів. Вражає кількість заходів, що організовується окремими закладами протягом календарного року, та виникає питання щодо якості їх проведення.

  З метою впорядкування та усунення недоліків в організації і проведенні наукових конференцій та семінарів при підготовці пропозицій на 2013 рік пропонуємо врахувати наступні рекомендації:

  - до плану включати лише конференції і семінари з найбільш актуальних наукових, науково-технічних, науково-методичних питань, які організовуються та проводяться спільно з МОНмолодьспорту, та спрямовані на вирішення освітянських і наукових проблем загальнодержавного та міжнародного рівнів;

  - у назві заходу чітко відображати наукову проблематику, що пропонується для обговорення;

  - оптимізувати затрати на проведення заходів за рахунок планування і проведення їх спільно з іншими вітчизняними вищими навчальними закладами та установами;

  - надати обґрунтування доцільності проведення заходу із зазначенням кількості учасників (в т. ч. з інших країн для міжнародних заходів) та місця проведення;

  - захід має охоплювати значну кількість учасників (100 — 300 осіб і більше), супроводжуватись виданням матеріалів і завершуватися прийняттям відповідного рішення або рекомендацій;

  - уникати абревіатур, незрозумілих скорочень і умовних позначень, а також чітко зазначати рівень конференції (семінару), термін і місце проведення, зазначати повну назву навчального закладу чи установи зарубіжних країн та їх місцезнаходження;

  - надати інформацію про кількість запланованих і фактично проведених конференцій (семінарів) у 2012 році.

  Для висвітлення на конференціях та семінарах у 2013 році пропонуємо включити наступні пріоритетні напрями: завдання вищої освіти у сфері гуманітарного розвитку суспільства; взаємодія у системі "вища освіта — ринок праці"; модернізація структури та змісту освіти на засадах компетентнісного підходу; забезпечення доступності та неперервності освіти впродовж життя; міжнародна співпраця та інтеграція у сфері освіти; розвиток наукової та інноваційної діяльності в освіті; управління якістю освіти; удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки та ін.

  Пропозиції та обґрунтування до Плану проведення наукових конференцій і семінарів на наступний рік, звіт за минулий рік просимо надсилати до 15 листопада 2012 року за формами ( v-701736-12 ), що додаються, на адресу: 03035, м. Київ, вул. Урицького, 36, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорту, відділення науково-методичного забезпечення змісту вищої освіти, к. 304, а також на e-mail: iitzo_science@ukr.net (із зазначенням теми "Пропозиції назва вищого навчального закладу") у форматі документ Word. Телефони для довідок (з 9.00 до 13.00): (044) 248-17-43.

  Пропозиції, що не відповідають вищезазначеним рекомендаціям, розглядатися не будуть.

  Перший заступник Міністра

  Є.М. Суліма

  Додаток до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 02.10.2012 № 1/9-701

  Форма 1

  ПРОПОЗИЦІЇ до плану проведення наукових конференцій та семінарів з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту на 2013 рік

  _______________________________________________________________ (назва вищого навчального закладу)

  № з/п

  Тема конференції (семінару)

  Вищий навчальний заклад (установа), відповідальний за проведення, адреса, телефон, e-mail

  Місто та термін проведення

  Кількість учасників

  Міністерства, відомства або установи, що є співорганізаторами заходу

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  I. Міжнародні конференції

  1.1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  II. Всеукраїнські конференції

  2.1

   

   

   

   

   

  ….

   

   

   

   

   

  III. Міжвузівські конференції

  3.1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  IV. Семінари

  4.1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  V. Інтернет-конференції

  5.1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ректор (проректор з наукової роботи)

  (підпис)

  Виконавець: (П.І. Б., телефон)

  Форма 2

  ОБҐРУНТУВАННЯ доцільності проведення наукового заходу

  Назва заходу (рівень, форма проведення) _______________________________________ ______________________________________________________________________________

  Тема заходу _______________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

  Дата проведення ___________________________________________________________

  Місце проведення __________________________________________________________

  Кількість учасників (в т. ч. з інших країн для міжнародних заходів) ________________

  В обґрунтуванні потрібно зазначити наступні відомості:

  - мета проведення заходу;

  - коротка інформація про найважливіші наукові результати, отримані протягом 3 — 5 років у відповідній галузі, з зазначенням ВНЗ і наукових організацій, які залучалися до співпраці;

  - основні питання, що пропонуються для обговорення;

  - наявність у даному закладі кваліфікованих наукових кадрів відповідного профілю.

  Ректор (проректор з наукової роботи)

  (підпис)

  Форма 3

  ЗВІТ про проведення наукових конференцій та семінарів з проблем вищої освіти і науки у 2012 році

  __________________________________________________ (назва вищого навчального закладу)

  Загальна кількість запланованих наукових заходів* _______________

  Кількість фактично проведених наукових заходів _________________

  № з/п (№ за планом*)

  Тема конференції (семінару)

  Кількість учасників (в тому числі іногородніх)

  Перелік навчальних закладів та установ, які взяли участь у конференції (семінарі)

  Примітки

  1

  2

  4

  5

  6

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ректор (проректор з наукової роботи)

  (підпис)

  __________ * Згідно з планом проведення науково-методичних конференцій та науково-практичних семінарів з проблем вищої освіти і науки професорсько-викладацького складу в системі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України на 2012 рік (лист МОНмолодьспорту від 20.01.2012 № 1/9-42 ( v9-42736-12 )).

  {Текст взято з сайту МОНмолодьспорту України http://www.mon.gov.ua}


   

  Про формування плану проведення наукових конференцій ..., автор —
  Рейтинг статьи: 96% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

  Еще новости


  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}