Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Про утворення Міжвідомчої комісії з вивчення проблемних питань, пов’язаних з діяльністю електрометалургійних підприємств, Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА

від 19 вересня 2012 р. № 877 Київ

Про утворення Міжвідомчої комісії з вивчення проблемних питань, пов’язаних з діяльністю електрометалургійних підприємств

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Міжвідомчу комісію з вивчення проблемних питань, пов’язаних з діяльністю електрометалургійних підприємств, у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію з вивчення проблемних питань, пов’язаних з діяльністю електрометалургійних підприємств ( 877-2012-п ), що додається.

3. Голові Комісії до 1 жовтня 2012 р. підготувати в установленому порядку для розгляду Кабінетом Міністрів України проект Меморандуму про порозуміння між Кабінетом Міністрів України та електрометалургійними підприємствами.

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2012 р. № 877

СКЛАД Міжвідомчої комісії з вивчення проблемних питань, пов’язаних з діяльністю електрометалургійних підприємств

Перший віце-прем’єр-міністр — голова Комісії

Голова Агентства держмайна — заступник голови Комісії

Голова НКРЕ — заступник голови Комісії (за згодою)

Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі — секретар Комісії

Заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості

Заступник Міністра фінансів

Заступник Голови Держмитслужби

Заступник Голови ДПС

Заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації

Заступник голови Запорізької облдержадміністрації

Заступник голови Луганської облдержадміністрації

Заступник голови Донецької облдержадміністрації

Голова НКЦПФР (за згодою)

Заступник Голови Антимонопольного комітету (за згодою)

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2012 р. № 877

ПОЛОЖЕННЯ про Міжвідомчу комісію з вивчення проблемних питань, пов’язаних з діяльністю електрометалургійних підприємств

1. Міжвідомча комісія з вивчення проблемних питань, пов’язаних з діяльністю електрометалургійних підприємств (далі — Комісія), є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

1) проведення аналізу та вивчення стану діяльності електрометалургійних підприємств;

2) розгляд та вивчення проблемних питань, пов’язаних з діяльністю електрометалургійних підприємств, а також підготовка рекомендацій стосовно визначення шляхів, механізмів і способів їх вирішення;

3) сприяння забезпеченню координації роботи електрометалургійних підприємств з метою недопущення скорочення обсягів виробництва продукції;

4) підготовка пропозицій щодо:

удосконалення нормативно-правової бази у сфері забезпечення діяльності електрометалургійних підприємств;

створення умов для забезпечення підвищення ефективності діяльності електрометалургійних підприємств;

 • усунення негативних факторів, що перешкоджають стабільній роботі електрометалургійних підприємств.
 • 4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

  проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у діяльності електрометалургійних підприємств;

  проводить аналіз реалізації електрометалургійними підприємствами заходів щодо зменшення собівартості продукції;

  проводить моніторинг реалізації на внутрішньому ринку продукції електрометалургійних підприємств за ціною не вище світової;

 • забезпечує проведення аналізу стану реалізації інвестиційних енергозберігаючих проектів;
 • вивчає отриману від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію про наявність на електрометалургійних підприємствах проблемних питань;

  проводить моніторинг стану справ на електрометалургійних підприємствах з метою підготовки відповідних пропозицій щодо їх сталого розвитку;

  бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються діяльності електрометалургійних підприємств;

  вносить на розгляд центральних органів виконавчої влади пропозиції з питань, що належать до її компетенції.

  5. Комісія має право:

  залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також експертів (за згодою);

  утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

  отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

 • організовувати проведення конференцій, нарад та інших заходів.
 • 6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

  7. До складу Комісії входять голова Комісії, його заступники, секретар та члени Комісії.

  Посадовий склад Комісії затверджується Кабінетом Міністрів України.

  Головою Комісії є Перший віце-прем’єр-міністр.

  Голова Комісії затверджує персональний склад Комісії та у разі потреби вносить до нього зміни.

  8. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться за рішенням її голови.

  Підготовку матеріалів для розгляду на засіданні Комісії забезпечує її секретар.

  Повідомлення про проведення засідання та його порядок денний надсилаються членам Комісії не пізніше ніж за два робочих дні до дати його проведення.

  Засідання Комісії проводить її голова, а у разі його відсутності — заступник голови Комісії.

  Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

  9. На своїх засіданнях Комісія готує пропозиції і рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

  Пропозиції і рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

  Член Комісії, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

  10. Пропозиції і рекомендації Комісії оформлюються протоколом, який підписує головуючий на засіданні.

  11. Пропозиції та рекомендації Комісії можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до компетенції.

  12. Комісія не рідше ніж один раз на два місяці подає Кабінетові Міністрів України інформацію про результати роботи.

 • 13. Комісія у роботі використовує бланк із своїм найменуванням.
 • 14. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює Мінекономрозвитку.


   

  Про утворення Міжвідомчої комісії з вивчення проблемних ..., автор —
  Рейтинг статьи: 95% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

  Еще новости


  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}