Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. № 902, Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА

від 15 серпня 2012 р. № 768 Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. № 902

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. № 902( 902-2011-п ) "Про утворення Комісії з питань проведення інвентаризації майна загальносоюзних громадських об'єднань (організацій) колишнього Союзу РСР, яке передано їм у відання, володіння та/або користування за рішенням органів державної влади колишнього Союзу РСР та Української РСР" (Офіційний вісник України, 2011 р., № 66, ст. 2553) зміни, що додаються.

2. Голові Комісії з питань проведення інвентаризації майна загальносоюзних громадських об'єднань (організацій) колишнього Союзу РСР, яке станом на 24 серпня 1991 р. перебувало на території України, затвердити у тижневий строк персональний склад Комісії.

3. Фонду державного майна за участю Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Міністерства фінансів підготувати та подати у двадцятиденний строк в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо визначення порядку проведення інвентаризації майна загальносоюзних громадських об'єднань (організацій) колишнього Союзу РСР, яке станом на 24 серпня 1991 р. перебувало на території України.

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2012 р. № 768

ЗМІНИ, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. № 902( 902-2011-п )

1. У назві( 902-2011-п ) та пунктах 1( 902-2011-п ) і 2 ( 902-2011-п ) постанови слова "передано їм у відання, володіння та/або користування за рішенням органів державної влади колишнього Союзу РСР та Української РСР" замінити словами і цифрами "станом на 24 серпня 1991 р. перебувало на території України".

2. Додаток( 902-2011-п ) до постанови викласти у такій редакції:

"Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. № 902 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2012 р. № 768)

СКЛАД Комісії з питань проведення інвентаризації майна загальносоюзних громадських об'єднань (організацій) колишнього Союзу РСР, яке станом на 24 серпня 1991 р. перебувало на території України

Перший віце-прем'єр-міністр України, голова Комісії

Заступник Голови Фонду державного майна, заступник голови Комісії

Начальник управління з питань розпорядження об'єктами державної власності Фонду державного майна, секретар Комісії

Заступник Міністра внутрішніх справ

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі — керівник апарату

Заступник Міністра охорони здоров'я

Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Заступник Міністра соціальної політики — керівник апарату

Заступник Голови Держстату

Заступник Голови ДПС

Заступник Голови СБУ (за згодою)

Заступник Голови Укрдержархіву

Директор департаменту відносин власності Мінекономрозвитку

Начальник управління інформаційних технологій та моніторингу Фонду державного майна

Начальник Головного управління захисту прав і свобод громадян Генеральної прокуратури України (за згодою)

Заступник голови Федерації профспілок (за згодою)

Заступник голови правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" (за згодою)

Заступник голови правління ПрАТ "Укрпрофтур" (за згодою)".

3. Положення про Комісію з питань проведення інвентаризації майна загальносоюзних громадських об'єднань (організацій) колишнього Союзу РСР, яке передано їм у відання, володіння та/або користування за рішенням органів державної влади колишнього Союзу РСР та Української РСР ( 902-2011-п ), затверджене зазначеною постановою, викласти у такій редакції:

"ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. № 902 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2012 р. № 768)

ПОЛОЖЕННЯ про Комісію з питань проведення інвентаризації майна загальносоюзних громадських об'єднань (організацій) колишнього Союзу РСР, яке станом на 24 серпня 1991 р. перебувало на території України

1. Комісія з питань проведення інвентаризації майна загальносоюзних громадських об'єднань (організацій) колишнього Союзу РСР, яке станом на 24 серпня 1991 р. перебувало на території України (далі — Комісія), є тимчасовим допоміжним органом Кабінету Міністрів України, утвореним для забезпечення здійснення своїх повноважень.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з інвентаризації майна загальносоюзних громадських об'єднань (організацій) колишнього Союзу РСР, яке станом на 24 серпня 1991 р. перебувало на території України (далі — інвентаризація майна), та контролю за її проведенням;

 • підготовка пропозицій щодо:
 • - визначення механізму і способів проведення інвентаризації майна та ведення його обліку;

  - вирішення питань, що виникають під час організації і проведення інвентаризації майна;

  - удосконалення нормативно-правової бази з питань інвентаризації майна.

  4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

  сприяє забезпеченню координації дій органів виконавчої влади у процесі організації і проведення інвентаризації майна;

  бере участь у розробленні планів заходів щодо проведення інвентаризації майна, здійснює моніторинг стану їх виконання;

  проводить аналіз причин виникнення проблемних питань у процесі інвентаризації майна та визначає шляхи їх вирішення;

  визначає необхідність удосконалення нормативно-правової бази з питань інвентаризації майна та ведення його обліку;

 • подає Кабінетові Міністрів України пропозиції з питань проведення інвентаризації майна.
 • 5. Комісія має право:

  отримувати в установленому порядку від міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

  залучати до участі у своїй роботі представників міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, громадських організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

 • утворювати регіональні робочі інвентаризаційні комісії (робочі групи);
 • проводити конференції, семінари, наради та інші заходи.
 • 6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, громадськими організаціями.

  7. Посадовий склад Комісії затверджує Кабінет Міністрів України. Персональний склад Комісії затверджує голова Комісії.

  8. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться згідно з планом її роботи, а також у разі необхідності, але не рідше ніж один раз на місяць.

  9. Засідання Комісії веде її голова, а у разі його відсутності — заступник голови.

 • 10. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Комісії забезпечує її секретар.
 • 11. Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.
 • 12. На своїх засіданнях Комісія розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

  Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії.

  У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

  Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається членам Комісії та Кабінетові Міністрів України.

  Член Комісії, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

  13. Пропозиції та рекомендації Комісії можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

  14. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює Фонд державного майна.".


   

  Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України ..., автор —
  Рейтинг статьи: 98% из 100 возможных. Голосов всего: 2. Отзывов пользователей: 1.

  Еще новости


  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}