Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення загальнодержавних топографо-геодезичних та картогра

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА

від 6 серпня 2012 р. № 763 Київ

Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення загальнодержавних топографо-геодезичних та картографічних робіт і робіт з демаркації та делімітації державного кордону

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення загальнодержавних топографо-геодезичних та картографічних робіт і робіт з демаркації та делімітації державного кордону ( 218-2011-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 218 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 18, ст. 755, № 32, ст. 1355), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2012 р. № 763

ЗМІНИ, що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення загальнодержавних топографо-геодезичних та картографічних робіт і робіт з демаркації та делімітації державного кордону ( 218-2011-п )

1. Абзаци перший та другий пункту 1 викласти у такій редакції:

"1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення загальнодержавних топографо-геодезичних та картографічних робіт і робіт з демаркації та делімітації державного кордону (далі — бюджетні кошти).

Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінагрополітики, а відповідальним виконавцем — Держземагентство.".

2. Пункт 3 викласти у такій редакції:

"3. Бюджетні кошти спрямовуються на:

створення національної системи відліку, забезпечення функціонування та розвитку державної геодезичної мережі і мереж спеціального призначення (вивчення і визначення параметрів фігури Землі та гравітаційного поля; створення, розвиток і підтримка в робочому стані державної геодезичної і висотної геодезичної мережі, у тому числі гравіметричної фундаментальної і мережі першого класу; створення і розвиток національної інфраструктури геопросторових даних та системи стандартизації у сфері геодезії і картографії; створення геоінформаційних систем; проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у сфері геодезії, картографії, дистанційного зондування Землі та інших планет, метрологічне та нормативне забезпечення топографо-геодезичних і картографічних робіт);

топографічне картографування території та розвиток національної системи картографування (створення, оновлення та видання державних топографічних карт і планів у графічній, цифровій, фотографічній та інших формах, створення та оновлення кадастрових карт (планів), ведення банку даних геопросторових та геоінформаційних систем; дистанційне зондування Землі повітряними та наземними засобами, використання даних дистанційного зондування Землі з космосу, проведення геодинамічних досліджень на основі результатів геодезичних вимірювань; визначення сталих географічних об’єктів на території України; формування і ведення державного та регіональних картографо-геодезичних фондів; проектування, складення і видання загальногеографічних, політико-адміністративних, науково-довідкових та інших тематичних карт і атласів міжвідомчого значення, навчальних картографічних посібників; встановлення та унормування географічних назв, ведення державного реєстру географічних назв, найменування та перейменування географічних об’єктів; розроблення та видання нормативних документів для забезпечення провадження топографо-геодезичної і картографічної діяльності, формування і ведення актуалізованих офіційних переліків фонду таких документів, проведення робіт з технічного захисту інформації; інформаційне забезпечення топографо-геодезичної і картографічної діяльності, видання галузевих науково-технічних журналів і науково-методичної топографо-геодезичної та картографічної літератури, підготовка та проведення наукових семінарів, конгресів з питань провадження топографо-геодезичної і картографічної діяльності);

топографо-геодезичне, картографічне та гідрографічне забезпечення робіт з демаркації та делімітації державного кордону (проведення робіт з винесення та закріплення лінії державного кордону на місцевості; топографічне картографування прикордонних територій та топографо-геодезичне і картографічне забезпечення робіт з демаркації та делімітації державного кордону; проведення топографо-геодезичного і картографічного моніторингу прикордонних територій та науково-методичне супроводження робіт з демаркації та делімітації державного кордону.".

3. У пункті 4 слова "згідно з додатком" виключити.

4. Пункт 5 доповнити реченням такого змісту: "Замовником товарів, робіт і послуг є розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня, а також відповідальний виконавець бюджетної програми (далі — замовник).".

5. У пункті 6 слова "Державною казначейською службою" замінити словом "законодавством".

6. Пункт 8 викласти у такій редакції:

"8. Замовник здійснює щомісяця оплату фактично проведених робіт за їх кошторисною вартістю згідно з договорами, укладеними з виконавцями таких робіт у межах встановлених обсягів видатків, та фактично виділених бюджетних коштів.".

7. У пункті 9 слова "розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня" в усіх відмінках замінити словом "замовник" у відповідному відмінку.

8. У пункті 10:

1) в абзаці першому слова "розпоряднику бюджетних коштів нижчого рівня" замінити словом "замовнику";

2) абзац другий викласти у такій редакції:

"Відповідальний виконавець бюджетної програми подає щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, зведену інформацію Мінагрополітики і Мінфіну.".

9. Додаток до Порядку виключити.


 

Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених ..., автор —
Рейтинг статьи: 95% из 100 возможных. Голосов всего: 5. Отзывов пользователей: 3.

Еще новости


Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}