Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Про затвердження плану заходів на період до 2014 року щодо реалізації Концепції реформування системи підвищення кваліфікації державних службовців, пос

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 18 липня 2012 р. № 480-р Київ

Про затвердження плану заходів на період до 2014 року щодо реалізації Концепції реформування системи підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад

1. Затвердити план заходів на період до 2014 року щодо реалізації Концепції реформування системи підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад (далі — план заходів), що додається.

2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, іншим суб’єктам, відповідальним за виконання плану заходів, подавати щороку до 15 лютого Національному агентству з питань державної служби інформацію про стан виконання плану заходів.

3. Національному агентству з питань державної служби подавати щороку до 15 березня Кабінетові Міністрів України узагальнені дані про виконання плану заходів.

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 19

ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 р. № 480-р

ПЛАН ЗАХОДІВ на період до 2014 року щодо реалізації Концепції реформування системи підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад( 1198-2011-р )

1. Удосконалити з урахуванням вимог законодавства про державну службу нормативно-правову базу з питань підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад.

Нацдержслужба, МОНмолодьспорт, Мін’юст.

 • 2012-2014 роки.
 • 2. Оновити програми підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад відповідно до пріоритетів державної політики щодо визначення перспектив розвитку людських ресурсів та основних напрямів Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" ( n0004100-10 ) із залученням викладачів навчальних закладів, що належать до системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад (далі — навчальні заклади системи підвищення кваліфікації) та провести їх випробування у таких закладах.

  Нацдержслужба, МОНмолодьспорт, Національна академія державного управління при Президентові України, навчальні заклади системи підвищення кваліфікації.

 • 2012-2013 роки.
 • 3. Забезпечити впровадження новітніх інтерактивних методів навчання у процес підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад.

  Нацдержслужба, Національна академія державного управління при Президентові України, навчальні заклади системи підвищення кваліфікації.

 • 2012-2014 роки.
 • 4. Передбачити включення до професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, до програм тематичних постійно діючих та короткострокових семінарів модуля з питань електронного урядування з метою підготовки слухачів до роботи в інформаційно-телекомунікаційній системі органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

  Нацдержслужба, Національна академія державного управління при Президентові України, навчальні заклади системи підвищення кваліфікації.

 • 2012 рік.
 • 5. Забезпечити організацію підвищення кваліфікації державних службовців за профілями компетентності посад із запровадженням дисциплін прикладного характеру, зокрема формування лідерства, мистецтво ведення переговорів, технології публічного виступу, взаємодія з громадськістю тощо.

  Нацдержслужба, МОНмолодьспорт, Національна академія державного управління при Президентові України, навчальні заклади системи підвищення кваліфікації.

 • 2013 рік.
 • 6. Розробити та здійснити заходи щодо упорядкування мережі навчальних закладів системи підвищення кваліфікації з урахуванням поліпшення їх освітньої і наукової діяльності, кадрового та методичного потенціалу.

  Нацдержслужба, Мінрегіон, МОНмолодьспорт, Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні (за згодою).

 • 2013-2014 роки.
 • 7. Затвердити вимоги до змісту програм підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад та обсягу навчальних годин.

  Нацдержслужба, МОНмолодьспорт, Національна академія державного управління при Президентові України.

 • 2013 рік.
 • 8. Створити веб-портал Нацдержслужби з питань підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад за дистанційною формою навчання за рахунок міжнародної технічної допомоги.

  Нацдержслужба, Держінформнауки, Національна академія державного управління при Президентові України.

 • 2014 рік.
 • 9. Розробити порядок та забезпечити проведення державного моніторингу якості процесу підвищення кваліфікації навчальними закладами системи підвищення кваліфікації, а також забезпечити його методичне та аналітичне супроводження.

  Нацдержслужба, Мінрегіон, МОНмолодьспорт, Національна академія державного управління при Президентові України, навчальні заклади системи підвищення кваліфікації.

 • 2014 рік.
 • 10. Розробити та здійснити заходи щодо удосконалення інформаційного та науково-методичного забезпечення навчального процесу підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад.

  Нацдержслужба, МОНмолодьспорт, Національна академія державного управління при Президентові України, центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, навчальні заклади системи підвищення кваліфікації, за згодою — органи місцевого самоврядування, Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні, асоціації органів місцевого самоврядування.

 • 2012-2014 роки.
 • 11. Забезпечити щорічне вивчення та визначення потреб у підвищенні кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад з урахуванням планування їх кар’єри та результатів роботи на відповідних посадах.

  Нацдержслужба, Мінекономрозвитку, центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, Національна академія державного управління при Президентові України, навчальні заклади системи підвищення кваліфікації, за згодою — органи місцевого самоврядування, Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні, асоціації органів місцевого самоврядування.

 • 2012-2014 роки.
 • 12. Створити належні умови:
 • для розвитку конкурентного середовища на ринку надання освітніх послуг навчальними закладами системи підвищення кваліфікації, забезпечити підвищення ефективності їх діяльності.

  Нацдержслужба, МОНмолодьспорт, Мінекономрозвитку.

 • 2012-2014 роки.
 • для залучення науково-педагогічних і наукових працівників, працівників державних органів та органів місцевого самоврядування до роботи в навчальних закладах системи підвищення кваліфікації.

  Нацдержслужба, Національна академія державного управління при Президентові України, центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування (за згодою), навчальні заклади системи підвищення кваліфікації.

 • 2012-2014 роки.
 • 13. Запровадити інноваційні методи оцінювання результатів підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад.

  Нацдержслужба, Національна академія державного управління при Президентові України, навчальні заклади системи підвищення кваліфікації.

 • 2012-2014 роки.
 • 14. Забезпечити:
 • організацію та координацію проведення наукових досліджень з питань підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, з вивчення зарубіжного досвіду та кращих практик підвищення кваліфікації.

  Нацдержслужба, МОНмолодьспорт, Мінрегіон, Національна академія державного управління при Президентові України, Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні (за згодою).

 • 2012-2014 роки;
 • проведення науково-методичних та науково-практичних конференцій, засідань за круглим столом, симпозіумів, семінарів з питань підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад.

  Нацдержслужба, МОНмолодьспорт, Мінрегіон, Національна академія державного управління при Президентові України, навчальні заклади системи підвищення кваліфікації.

 • 2012-2014 роки;
 • підвищення кваліфікації та стажування керівників і науково-педагогічних працівників навчальних закладів системи підвищення кваліфікації.

  Нацдержслужба, Національна академія державного управління при Президентові України, навчальні заклади системи підвищення кваліфікації.

 • 2012-2014 роки;
 • підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад шляхом стажування в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

  Нацдержслужба, Національна академія державного управління при Президентові України, центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування (за згодою), навчальні заклади системи підвищення кваліфікації.

 • 2012-2014 роки;
 • зміцнення взаємозв’язку між органами державної влади, органами місцевого самоврядування та навчальними закладами системи підвищення кваліфікації.

  Нацдержслужба, Національна академія державного управління при Президентові України, центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування (за згодою), навчальні заклади системи підвищення кваліфікації.

 • 2012-2014 роки.

 •  

  Про затвердження плану заходів на період до 2014 року ..., автор —
  Рейтинг статьи: 100% из 100 возможных. Голосов всего: 2. Отзывов пользователей: 1.

  Еще новости


  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы