Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

молоді та спорту України від 29.03.2012, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 • 29.03.2012  № 377
 • Про затвердження рішень атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.03.2012

  Відповідно до рішень атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.03.2012 НАКАЗУЮ:

  1. Відкрити аспірантуру та докторантуру у вищих навчальних закладах та наукових установах відповідно до списку згідно з додатком 1 ( v0377736-12 ).

  2. Розширити перелік наукових спеціальностей в аспірантурі та докторантурі вищих навчальних закладів відповідно до списку згідно з додатком 2.

  3. Відмовити у розширенні переліку наукових спеціальностей в аспірантурі та докторантурі вищих навчальних закладів відповідно до списку згідно з додатком 3.

  4. Відкласти розгляд питання щодо розширення переліку наукових спеціальностей в аспірантурі та докторантурі відповідно до списку згідно з додатком 4.

  5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

  Міністр

  Д. В. Табачник

  Додаток 1 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 29.03.2012 № 377

  СПИСОК вищих навчальних закладів та наукових установ, в яких відкрито аспірантуру та докторантуру

  1. Аспірантуру в Київському державному інституті декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука зі спеціальності:

 • 17.00.07 — Дизайн.
 • 2. Докторантуру у вищих навчальних закладах і науково-дослідних установах:

   

  Назва вищого навчального закладу та наукових установ

  Шифр та назва спеціальності

  1

  Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова" (м. Одеса)

 • 06.01.08 — Виноградарство (сільськогосподарські науки)
 • 2

  Інститут інформаційних технологій і засобів навчання (Національна академія педагогічних наук України)

 • 13.00.10 — Інформаційно-комунікаційні технології в освіті
 • 3

  Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

 • 13.00.01 — Загальна педагогіка та історія педагогіки
 • Директор департаменту роботи з персоналом та керівними кадрами

  І. А. Некрасса

  Додаток 2 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 29.03.2012 № 377

  СПИСОК вищих навчальних закладів та наукових установ, в яких розширено аспірантуру за рахунок введення нових наукових спеціальностей

  Назва вищого навчального закладу

  Шифр та назва спеціальності

  1

  Харківський національний технічний університет будівництва та архітектури

  01.04.07 — Фізика твердого тіла (технічні науки); 05.23.20 — Містобудування та територіальне планування

  2

  Одеський національний політехнічний університет

  01.05.02 — Математичне моделювання та обчислювальні методи; 08.00.11 — Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

  3

  Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

  01.05.02 — Математичне моделювання та обчислювальні методи; 21.04.02 — Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності

  4

  Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

  03.00.04 — Біохімія; 13.00.10 — Інформаційно-комунікативні технології в освіті; 23.00.01 — Теорія та історія політичної науки; 23.00.04 — Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

  5

  Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

 • 03.00.04 — Біохімія (біологічні науки); 13.00.07 — Теорія і методика виховання
 • 6

  Сумський державний університет

  03.00.07 — Мікробіологія; 12.00.07 — Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; 14.01.01 — Акушерство та гінекологія; 14.01.38 — Загальна практика — сімейна медицина

  7

  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

 • 03.00.18 — Ґрунтознавство; 05.13.05 — Комп'ютерні системи та компоненти
 • 8

  Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

 • 04.00.06 — Гідрогеологія; 23.00.02 — Політичні інститути та процеси
 • 9

  Одеська національна морська академія

  05.05.14 — Холодильна, вакуумна та компресорна техніка, системи кондиціювання; 05.09.03 — Електротехнічні комплекси та системи

 • 10
 • Київський національний університет технологій та дизайну

 • 05.09.03 — Електротехнічні комплекси та системи
 • 11
 • Київський національний університет будівництва і архітектури

 • 05.18.08 — Товарознавство непродовольчих товарів
 • 12
 • Київська державна академія водного транспорту імені Гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

 • 05.22.20 — Експлуатація та ремонт засобів транспорту
 • 13
 • Кіровоградський національний технічний університет

 • 05.23.01 — Будівельні конструкції, будівлі та споруди
 • 14
 • Бердянський університет менеджменту і бізнесу

 • 08.00.03 — Економіка та управління національним господарством
 • 15
 • Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій

 • 08.00.03 — Економіка та управління національним господарством
 • 16
 • Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій (м. Київ)

 • 08.00.04 — Економіка та управління підприємствами
 • 17
 • Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая

 • 08.00.04 — Економіка та управління підприємствами
 • 18
 • Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

 • 08.00.05 — Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
 • 19
 • Миколаївський державний аграрний університет

 • 08.00.05 — Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
 • 20
 • Запорізький національний університет

 • 08.00.06 — Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
 • 21
 • Дніпропетровська державна фінансова академія

 • 08.00.08 — Гроші, фінанси і кредит
 • 22
 • Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

 • 08.00.09 — Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
 • 23
 • Волинський національний університет імені Лесі Українки

  11.00.11 — Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів; 13.00.04 — Теорія і методика професійної освіти; 19.00.07 — Педагогічна та вікова психологія; 24.00.03 — Фізична реабілітація

 • 24
 • Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

 • 11.00.02 — Економічна та соціальна географія
 • 25
 • Класичний приватний університет

  12.00.08 — Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право; 19.00.07 — Педагогічна та вікова психологія

 • 26
 • Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

 • 13.00.01 — Загальна педагогіка та історія педагогіки
 • 27
 • Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

 • 13.00.02 — Теорія і методика навчання технологій
 • 28
 • Харківський національний економічний університет

 • 13.00.04 — Теорія і методика професійної освіти
 • 29
 • Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

 • 13.00.07 — Теорія та методика виховання
 • 30
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України

 • 13.00.10 — Інформаційно-комунікаційні технології в освіті
 • 31
 • Харківська медична академія післядипломної освіти

 • 14.01.18 — Офтальмологія
 • 32
 • Національна академія внутрішніх справ

 • 21.04.01 — Економічна безпека держави (економічні, юридичні науки)
 • 33
 • Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

 • 25.00.01 — Теорія та історія державного управління
 • 34
 • Харківська державна академія культури

 • 26.00.04 — Українська культура (культурологія, мистецтвознавство)
 • 35
 • Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука

  Дозволити здійснити у 2012 році набір у кількості прийому — 2 особи до аспірантури зі спеціальності: 17.00.06 — Декоративне і прикладне мистецтво

  СПИСОК вищих навчальних закладів та наукових установ, в яких розширено докторантуру за рахунок введення нових наукових спеціальностей

  Назва вищого навчального закладу

  Шифр та назва спеціальності

  1

  Харківський національний технічний університет будівництва та архітектури

  05.05.02 — Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій; 05.23.01 — Будівельні конструкції, будівлі та споруди

  2

  Національний авіаційний університет

 • 05.12.02 — Телекомунікаційні системи та мережі; 21.05.01 — Інформаційна безпека держави
 • 3

  Хмельницький національний університет

 • 05.12.17 — Радіотехнічні та телевізійні системи
 • 4

  Сумський державний університет

 • 05.17.08 — Процеси та обладнання хімічної технології
 • 5

  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

 • 05.27.01 — Твердотільна електроніка
 • 6

  Миколаївський державний аграрний університет

 • 06.02.01 — Розведення та селекція тварин
 • 7

  Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

  07.00.01 — Історія України; 07.00.02 — Всесвітня історія; 07.00.06 — Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

  8

  Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

 • 07.00.06 — Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
 • 9

  Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

  08.00.02 — Світове господарство та міжнародні економічні відносини; 23.00.01 — Теорія та історія політичної науки

 • 10
 • Національний університет водного господарства та природокористування

 • 08.00.06 — Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
 • 11
 • Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

 • 10.01.04 — Література зарубіжних країн
 • 12
 • Бердянський державний педагогічний університет

 • 10.01.05 — Порівняльне літературознавство
 • 13
 • Черкаський національний університет

 • 10.02.01 — Українська мова
 • 14
 • Одеський державний університет внутрішніх справ

  12.00.09 — Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

 • 15
 • Івано-Франківський національний медичний університет

 • 14.01.36 — Гастроентерологія
 • Директор департаменту роботи з персоналом та керівними кадрами

  І. А. Некрасса

  Додаток 3 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 29.03.2012 № 377

  СПИСОК вищих навчальних закладів та наукових установ, яким відмовлено у розширенні в аспірантурі нових наукових спеціальностей

  Назва вищого навчального закладу

  Шифр та назва спеціальності

  У зв'язку з невідповідністю наукового забезпечення, напрямків наукових досліджень та достатньою кількістю вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ, в яких ведеться підготовка кандидатів наук

  1

  Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

  07.00.07 — Історія науки й техніки; 12.00.08 — Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

  2

  Волинський національний університет імені Лесі Українки

 • 08.00.05 — Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
 • 3

  Міжнародний гуманітарний університет (м. Одеса)

 • 08.00.05 — Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
 • 4

  Національний університет водного господарства та природокористування

 • 08.00.11 — Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
 • СПИСОК вищих навчальних закладів та наукових установ, яким відмовлено у відкритті докторантури

  Назва вищого навчального закладу

  Шифр та назва спеціальності

  У зв'язку з достатньою кількістю вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ, в яких ведеться підготовка кандидатів наук

  1

  Міжнародний університет бізнесу і права (м. Херсон)

  08.00.04 — Економіка та управління підприємствами; 08.00.05 — Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

  СПИСОК вищих навчальних закладів, яким відмовлено у розширенні нових наукових спеціальностей в докторантурі

  Назва вищого навчального закладу

  Шифр та назва спеціальності

  У зв'язку з невідповідністю наукового забезпечення, напрямків наукових досліджень та достатньою кількістю вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ, в яких ведеться підготовка докторів наук

  1

  Донбаська державна машинобудівна академія

 • 05.02.08 — Технологія машинобудування
 • Директор департаменту роботи з персоналом та керівними кадрами

  І. А. Некрасса

  Додаток 4 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 29.03.2012 № 377

  СПИСОК вищих навчальних закладів, розгляд яких відкладено до додаткового вивчення матеріалів щодо розширення в аспірантурі нових наукових спеціальностей

  Назва вищого навчального закладу

  Шифр та назва спеціальності

  1

  Миколаївський державний аграрний університет

 • 05.02.08 — Технологія машинобудування
 • 2

  Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

 • 08.00.04 — Економіка та управління підприємствами
 • 3

  Національний університет водного господарства та природокористування

 • 08.00.07 — Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
 • 4

  Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

 • 08.00.11 — Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
 • 5

  Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

 • 23.00.04 — Політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку
 • СПИСОК вищих навчальних закладів та наукових установ, розгляд яких відкладено до додаткового вивчення матеріалів щодо розширення в докторантурі нових наукових спеціальностей

  Назва вищого навчального закладу

  Шифр та назва спеціальності

  1

  Таврійський державний агротехнологічний університет (м. Мелітополь)

 • 06.01.15 — Первинна обробка продуктів рослинництва
 • 2

  Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

 • 08.00.03 — Економіка та управління національним господарством
 • 3

  Хмельницький національний університет

 • 08.00.07 — Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
 • 4

  Класичний приватний університет (м. Запоріжжя)

 • 12.00.07 — Адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне право
 • Директор департаменту роботи з персоналом та керівними кадрами

  І. А. Некрасса


   

  молоді та спорту України від 29.03.2012, Міністерство ..., автор —
  Рейтинг статьи: 100% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

  Еще новости


  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}