Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Про затвердження Вимог до оцінки стану системи обліку та контролю ядерних матеріалів, Державна інспекція ядерного регулювання України

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 • 09.04.2012  № 84
 • Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 квітня 2012 р. за № 647/20960

  Про затвердження Вимог до оцінки стану системи обліку та контролю ядерних матеріалів

  Відповідно до розділу VII Правил ведення обліку та контролю ядерних матеріалів( z0849-06 ), затверджених наказом Держатомрегулювання України від 26.06.2006 № 97, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 17.07.2006 за № 849/12723, та з метою удосконалення нормативно-правової бази у сфері обліку та контролю ядерних матеріалів НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Вимоги до оцінки стану системи обліку та контролю ядерних матеріалів, що додаються.

  2. Відділу гарантій (Лопатін С. Д.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

  3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови — Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Гашева М. Х.

  Голова

  О. Миколайчук

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної інспекції ядерного регулювання України 09.04.2012  № 84

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 квітня 2012 р. за № 647/20960

  ВИМОГИ до оцінки стану системи обліку та контролю ядерних матеріалів

  I. Загальні положення

  1.1. Ці Вимоги розроблені відповідно до Правил ведення обліку та контролю ядерних матеріалів( z0849-06 ), затверджених наказом Держатомрегулювання України від 26.06.2006 № 97, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 17.07.2006 за № 849/12723 (далі — Правила).

  1.2. Ці Вимоги визначають завдання, порядок проведення оцінки (самооцінки) стану системи обліку та контролю ядерних матеріалів (далі — СОК) та поширюються на ліцензіатів, які здійснюють діяльність на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки.

  1.3. У цих Вимогах терміни вживаються у значеннях, наведених у Положенні про державну систему обліку та контролю ядерних матеріалів( 1525-96-п ), затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.1996 № 1525, а також у Правилах( z0849-06 ).

  1.4. Проведення оцінки стану СОК здійснюється з урахуванням програми забезпечення якості, розробленої та впровадженої ліцензіатом.

  1.5. Завданнями оцінки стану СОК є:

  підтвердження спроможності ведення ліцензіатом СОК відповідно до законодавства щодо обліку та контролю ядерних матеріалів (далі — ЯМ);

  виявлення недоліків функціонування СОК, розробка та здійснення коригувальних заходів у разі необхідності.

  1.6. Періодичність проведення оцінки стану СОК визначена пунктом 7.2 розділу VII Правил( z0849-06 ).

  1.7. Стан СОК оцінюється як такий, що:

 • відповідає вимогам законодавства щодо обліку та контролю ЯМ;
 • частково не відповідає вимогам законодавства щодо обліку та контролю ЯМ;
 • не відповідає вимогам законодавства щодо обліку та контролю ЯМ.
 • Стан СОК відповідає вимогам законодавства щодо обліку та контролю ЯМ у разі, якщо забезпечене функціонування СОК відповідно до вимог законодавства щодо організації та ведення обліку та контролю ЯМ, комісією не було виявлено порушень з боку персоналу підрозділу з обліку та контролю ЯМ (далі — персонал) вимог законодавства щодо організації та ведення обліку та контролю ЯМ.

  Стан СОК частково не відповідає вимогам законодавства щодо обліку та контролю ЯМ у разі, якщо мають місце окремі невідповідності стану СОК вимогам законодавства щодо організації та ведення обліку та контролю ЯМ, які можуть бути усунені ліцензіатом протягом 3 місяців, або персоналом були допущені порушення вимог законодавства щодо організації та ведення обліку та контролю ЯМ, які не могли призвести до втрати або несанкціонованого використання ЯМ.

  Стан СОК не відповідає вимогам законодавства щодо обліку та контролю ЯМ у разі, якщо виявлені порушення вимог законодавства щодо організації й ведення обліку та контролю ЯМ, що призвели або могли призвести до втрати або несанкціонованого використання ЯМ.

  II. Проведення ліцензіатом оцінки стану системи обліку та контролю ЯМ

  2.1. Оцінку стану СОК здійснює комісія з проведення оцінки стану СОК (далі — комісія). До складу комісії входять фахівці з обліку та контролю ЯМ, фізичного захисту, ядерної та радіаційної безпеки, комп’ютерних технологій. У разі необхідності до оцінки стану СОК залучаються фахівці інших підрозділів ліцензіата, а також фахівці з обліку та контролю ЯМ інших ліцензіатів (за згодою їх керівників).

  2.2. Відповідальним за організацію здійснення оцінки стану СОК є керівник ліцензіата (далі — керівник).

  Керівник в наказі про створення комісії визначає персональний склад комісії, в тому числі її голову, обов’язки та права її членів, порядок забезпечення роботи комісії робочим приміщенням, оргтехнікою, необхідною документацією.

  2.3. Голова комісії на підставі наказу керівника про створення комісії та відповідно до пункту 7.3 розділу VII Правил( z0849-06 ) розробляє план проведення оцінки стану СОК, який містить:

 • перелік заходів, що мають бути здійснені комісією;
 • терміни виконання заходів;
 • розподіл обов’язків за виконання заходів між членами комісії;
 • порядок підготовки акта з оцінки стану СОК.
 • План проведення оцінки стану СОК затверджує керівник.

  2.4. Голова комісії перед початком роботи комісії ознайомлює членів комісії з планом проведення оцінки стану СОК, планом забезпечення обліку та контролю ЯМ, результатами попередньої оцінки стану СОК та іншою необхідною для роботи комісії інформацією.

  2.5. Комісія під час проведення оцінки стану СОК на відповідність законодавству щодо обліку та контролю ЯМ здійснює:

 • аналіз документів, пов’язаних із забезпеченням функціонування СОК;
 • аналіз виконання обов’язків персоналом;
 • аналіз результатів вимірювань ЯМ, які здійснювались ліцензіатом;
 • вибіркове вимірювання ЯМ у разі необхідності;
 • вибіркові перевірки складових частин СОК;
 • опитування персоналу щодо окремих аспектів функціонування СОК;
 • обговорення членами комісії стану складових частин СОК та СОК в цілому.
 • 2.6. Комісія здійснює свою роботу відповідно до плану проведення оцінки стану СОК.

  2.6.1. Під час проведення перевірки навчання, підтримання та підвищення кваліфікації персоналу розглядаються:

  відповідність кваліфікації персоналу вимогам, визначеним у посадових інструкціях до посад, які вони займають;

  відповідність термінів та обсягів навчання, підтримання та підвищення кваліфікації персоналу вимогам законодавства та потребам ліцензіата;

  наявність і виконання програми атестації та підвищення кваліфікації персоналу, який виконує вимірювання ЯМ;

  результати проведення періодичних перевірок кваліфікації персоналу з обліку та контролю ЯМ персоналу та вжиття заходів за результатами перевірок.

  2.6.2. Під час проведення перевірки забезпечення ліцензіатом умов для виконання персоналом своїх обов’язків розглядаються:

  забезпечення персоналу приміщеннями, комп’ютерною технікою, оргтехнікою, засобами вимірювання та зв’язку, іншими необхідними засобами;

 • наявність на робочих місцях персоналу посадових інструкцій;
 • визначення у посадових інструкціях персоналу кваліфікаційних вимог і переліку обов’язків.
 • 2.6.3. Під час проведення перевірки інструкції з обліку та контролю ЯМ розглядається наявність в інструкції:

 • визначення переліку відповідальних осіб, що здійснюють ведення СОК;
 • порядку надання інформації до Держатомрегулювання України;
 • опису і порядку заповнення облікових і звітних документів;
 • процедури одержання та відправлення ЯМ;
 • процедури проведення фізичної інвентаризації;
 • опису системи ведення та обробки інформації з обліку ЯМ;
 • порядку розслідування аномалій.
 • 2.6.4. Під час проведення перевірки ведення облікової та звітної документації розглядаються:

 • відповідність ведення облікової та звітної документації вимогам інструкції з обліку та контролю ЯМ;
 • дотримання встановлених законодавством строків проведення фізичної інвентаризації, подання звітної документації до Держатомрегулювання України.

  2.6.5. Під час проведення перевірки функціонування системи вимірювання ЯМ розглядаються:

 • наявність програми вимірювань ЯМ;
 • процедура виконання вимірювань та аналізу даних;
 • наявність атестованих методик виконання вимірювань;
 • визначення відповідних підрозділів та конкретних осіб, що безпосередньо виконують вимірювання ЯМ;
 • наявність в обліковій документації протоколів результатів вимірювань та якість оформлення результатів вимірювань;

 • процедура планування та відбору проб;
 • відповідність засобів вимірювальної техніки вимогам законодавства;
 • наявність документів, що підтверджують калібрування або повірку засобів вимірювальної техніки;
 • наявність еталонів, стандартних зразків, які використовуються при вимірюваннях;
 • забезпечення якості вимірювань.
 • 2.6.6. Під час проведення перевірки функціонування системи ведення та обробки інформації з обліку ЯМ розглядаються:

 • забезпечення зберігання попередньої інформації при внесенні нової;
 • забезпечення зберігання інформації про дату внесення зміни та прізвища особи, яка вносить зміну;
 • забезпечення зберігання інформації про кожну облікову одиницю ЯМ не менше 5 років після припинення її обліку і доступність цієї інформації у будь-який час;

  виконання комп’ютерною інформаційною системою ведення та обробки інформації з обліку ЯМ своїх функцій;

  відповідність програмного забезпечення комп’ютерної інформаційної системи ведення та обробки інформації з обліку ЯМ вимогам законодавства;

 • виконання технічного обслуговування комп’ютерної інформаційної системи.
 • 2.6.7. Під час проведення перевірки поводження з інформацією з обліку та контролю ЯМ розглядаються:

  наявність розпорядчого документа про призначення особи, відповідальної за створення та забезпечення умов, необхідних для захисту інформації;

  забезпечення захисту даних в інформаційній комп’ютерній системі від несанкціонованого втручання під час обробки, зберігання та передавання інформації;

 • захист інформації від втрати в результаті несправності технічних засобів.
 • 2.6.8. Під час проведення перевірки використання засобів індикації втручання та забезпечення їх працездатності розглядаються:

 • процедура застосування засобів індикації втручання;
 • наявність, цілісність засобів індикації втручання;
 • наявність на засобах індикації втручання унікальних номерів;
 • інформація про пошкодження, відмови або ознаки втручання в функціонування засобів індикації втручання та вжиття відповідних заходів;

 • результати проведення вибіркових перевірок засобів індикації втручання.
 • 2.6.9. Під час проведення перевірки процедур обліку та контролю ЯМ, розслідування порушень вимог обліку та контролю ЯМ, дій при підозрі, що відбувалася втрата ЯМ або несанкціонований доступ до них, дій при виявленні втрати або несанкціонованого доступу до ЯМ розглядаються:

 • дієздатність процедур обліку та контролю ЯМ;
 • організація та здійснення навчання персоналу виконанню процедур обліку та контролю ЯМ;
 • дотримування персоналом процедур при виконанні обов’язків;
 • порядок розслідування порушень процедур обліку та контролю ЯМ;
 • своєчасність внесення змін у процедури в разі необхідності.
 • 2.6.10. Під час проведення перевірки взаємодії СОК з системою фізичного захисту розглядаються дієздатність процедур контролю доступу персоналу до місць розміщення ЯМ та виконання персоналом правила двох осіб.

  2.6.11. Під час проведення перевірки здійснення оцінки вразливості СОК ЯМ I, II, III категорій і вжиття заходів за результатами оцінки розглядаються:

  захист системи ведення та обробки інформації з обліку ЯМ від несанкціонованого втручання та помилок персоналу;

 • результати вжиття заходів з усунення недоліків, виявлених при попередній оцінці СОК.
 • 2.6.12. Під час проведення перевірки організації роботи з інспекторами МАГАТЕ розглядаються:

 • наявність та виконання порядку допуску інспекторів МАГАТЕ на майданчик ядерної установки;
 • створення умов для здійснення інспекційних перевірок відповідно до вимог міжнародних договорів та чинного законодавства України.

  2.6.13. Під час проведення перевірки вжиття коригувальних заходів за результатами інспекційних перевірок розглядаються наявність, повнота, ефективність і відповідність заходів, вжитих ліцензіатом за результатами інспекційних перевірок.

  2.7. Комісія за результатами перевірки СОК оцінює її стан з урахуванням виявлених недоліків, впливу цих недоліків на здатність СОК виконувати свої завдання, а також часу, необхідного для усунення виявлених недоліків.

  2.8. На підставі рішення комісії готується проект акта з оцінки стану СОК. Акт складається в довільній формі та містить:

 • посилання на підставу для проведення оцінки стану СОК;
 • склад комісії;
 • дату проведення перевірки;
 • перелік заходів, здійснених комісією під час перевірки;
 • оцінку стану СОК та її обґрунтування;
 • рекомендації, у разі необхідності, щодо приведення стану СОК у відповідність до вимог чинного законодавства України або усунення виявлених недоліків.

  2.9. Акт підписується всіма членами комісії, які брали участь у перевірці. У випадку, коли окремі члени комісії мають іншу думку щодо оцінки стану СОК, вони при підписанні акта роблять запис «не згоден» та додають до акта письмове пояснення причини незгоди.

  III. Заходи ліцензіата за результатами оцінки стану СОК

  3.1. Акт з оцінки стану СОК надається керівнику на затвердження.

  3.2. Керівник затверджує акт і, в разі необхідності:

  організовує розробку коригувальних заходів з приведення стану СОК у відповідність до вимог законодавства щодо обліку та контролю ЯМ або усунення виявлених недоліків;

 • призначає відповідальних за виконання коригувальних заходів та встановлює терміни їх виконання;
 • здійснює контроль за ходом виконання коригувальних заходів.
 • 3.3. Керівник в місячний термін після закінчення роботи комісії інформує, залежно від підпорядкування ліцензіата, центральний орган виконавчої влади, що здійснює державне управління, або Національну академію наук України про проведення та результати оцінки стану СОК, заходи, що ним вжиті за результатами оцінки.

  У разі, якщо стан СОК оцінюється як такий, що не відповідає вимогам законодавства щодо обліку та контролю ЯМ, керівник в триденний термін після затвердження акта з оцінки стану СОК повідомляє Держатомрегулювання України та, залежно від підпорядкування ліцензіата, центральний орган виконавчої влади, що здійснює державне управління, або Національну академію наук України про результати оцінки стану СОК.

  У разі виявлення ознак аномалії керівник негайно повідомляє Держатомрегулювання України та призначає спеціальне розслідування згідно з Правилами ( z0849-06 ).

  Начальник Відділу гарантій — державний інспектор

  С. Д. Лопатін


   

  Про затвердження Вимог до оцінки стану системи обліку ..., автор —
  Рейтинг статьи: 99% из 100 возможных. Голосов всего: 5. Отзывов пользователей: 2.

  Еще новости


  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}