Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Про затвердження Положення про Науково-методичну раду з питань охорони культурної спадщини Міністерства культури України та Порядку роботи Експертної

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 • 04.04.2012  № 304
 • Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2012 р. за № 649/20962

  Про затвердження Положення про Науково-методичну раду з питань охорони культурної спадщини Міністерства культури України та Порядку роботи Експертної комісії з розгляду питань занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України

  Відповідно до статті 7 Закону України "Про охорону культурної спадщини" ( 1805-14 ), підпункту 71 пункту 4 Положення про Міністерство культури України( 388/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 388, та на виконання пункту 13 Порядку визначення категорій пам'яток для занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України( 1760-2001-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1760, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Положення про Науково-методичну раду з питань охорони культурної спадщини Міністерства культури України, що додається.

  2. Затвердити Порядок роботи Експертної комісії з розгляду питань занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України( z0650-12 ), що додається.

  3. Департаменту культурної спадщини та культурних цінностей (Вінграновський А. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра культури — керівника апарату Губіну О. О.

  Міністр

  М. А. Кулиняк

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства культури України 04.04.2012 № 304

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2012 р. за № 649/20962

  ПОЛОЖЕННЯ про Науково-методичну раду з питань охорони культурної спадщини Міністерства культури України

  І. Загальні положення

  1.1. Науково-методична рада з питань охорони культурної спадщини Міністерства культури України (далі — Науково-методична рада) є постійним діючим дорадчим органом та створена для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо розроблення основних напрямів розвитку охорони культурної спадщини, обговорення найважливіших програм, проектів з питань охорони культурної спадщини.

  1.2. У своїй діяльності Науково-методична рада керується законодавством України, в тому числі цим Положенням.

  1.3. До складу Науково-методичної ради входять провідні вчені і висококваліфіковані фахівці-практики сфери охорони культурної спадщини.

  Члени Науково-методичної ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

  1.4. Персональний склад Науково-методичної ради затверджується наказом Міністерства культури України.

  ІІ. Завдання Науково-методичної ради

  2.1. Основним завданням Науково-методичної ради є розгляд наукових рекомендацій та пропозицій щодо розроблення основних напрямів розвитку охорони культурної спадщини, обговорення найважливіших програм, проектів з питань охорони культурної спадщини.

  2.2. Завданнями Науково-методичної ради є також:

  розгляд програм, концепцій, проектів, пропозицій тощо, що стосуються питань збереження пам'яток культурної спадщини, а також традиційного характеру середовища та історичних ареалів населених місць;

  вирішення спірних питань науково-методичного характеру, що стосуються сфери охорони та збереження об'єктів культурної спадщини;

  затвердження висновків Експертної комісії щодо занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України,

  розгляд пропозицій щодо включення пам'яток культурної спадщини до Списку всесвітньої спадщини( 995_729 ).

  ІІІ. Функції Науково-методичної ради

  3.1. Науково-методична рада відповідно до мети і завдань своєї діяльності розглядає:

 • проекти науково-методичних документів щодо охорони та збереження культурної спадщини;
 • проекти програм, науково-дослідних, пошукових, проектних, реставраційно-ремонтних робіт щодо збереження та охорони об'єктів культурної спадщини, традиційного характеру середовища, історичних ареалів населених місць;

  пропозиції щодо занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та до Списку всесвітньої спадщини( 995_729 ), а також щодо занесення населених місць до Списку історичних населених місць України( 878-2001-п );

  концепції, проекти збереження, консервації, реабілітації, музеєфікації пам'яток культурної спадщини національного значення, їхніх територій, а також перетворень у їх безпосередньому оточенні, у зонах охорони таких пам'яток та у межах історичних ареалів населених місць;

  концепції, проекти збереження, консервації, реабілітації, музеєфікації пам'яток культурної спадщини місцевого значення, важливих з точки зору методології проектування, технології робіт, змін характеру використання тощо;

  концепції та проекти регенерації забудови історичних ареалів населених місць, занесених до Списку історичних населених місць України ( 878-2001-п );

  підготовлені до друку наукові й науково-популярні праці з питань виявлення, збереження та охорони об'єктів культурної спадщини, традиційного характеру середовища, історичних населених місць України;

  пропозиції щодо створення державних історико-культурних заповідників, історико-культурних заповідних територій, проекти планів організації територій державних історико-культурних заповідників, музеїв-заповідників, історико-культурних заповідних територій.

  3.2. Науково-методична рада відповідно до своїх завдань може брати участь в організації і проведенні:

  наукових семінарів, конференцій, нарад, «круглих столів», з питань виявлення, збереження і охорони пам'яток та об'єктів культурної спадщини;

  конкурсів проектів реставрації, реабілітації, музеєфікації пам'яток культурної спадщини, реконструкції та регенерації історичного середовища;

  конкурсів на проекти забудови (реконструкції) в зонах охорони пам'яток культурної спадщини та у межах історичних ареалів населених місць.

  IV. Права і обов'язки Науково-методичної ради

  4.1. Науково-методична рада має право:

  отримувати необхідну інформацію і документи від усіх структурних підрозділів Міністерства культури України, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства культури України, органів охорони культурної спадщини Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій, органів охорони культурної спадщини місцевого самоврядування;

  запрошувати до участі у засіданнях керівних працівників міністерств, інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ, організацій та підприємств (за згодою);

 • залучати до підготовки і розгляду конкретних питань експертів, рецензентів, інших фахівців;
 • створювати секції, експертні групи та тимчасові комісії;
 • у разі необхідності готувати й передавати до засобів масової інформації матеріали з питань, які розглядалися на засіданнях Науково-методичної ради;

  вносити пропозиції щодо обговорення на колегії Міністерства культури важливих питань сфери охорони пам'яток культурної спадщини.

  4.2. Члени Науково-методичної ради зобов'язані:

 • брати участь у засіданнях Науково-методичної ради;
 • дотримуватися принципів наукової сумлінності й об'єктивності при розв'язанні питань, що виносяться на розгляд Науково-методичної ради;

  узгоджувати з головою (заступниками голови) Науково-методичної ради всі дії, які вони здійснюють за дорученням чи від імені Науково-методичної ради;

 • вживати заходів для реалізації рішень Науково-методичної ради.
 • V. Організація роботи науково-методичної ради

  5.1. Науково-методична рада складається з голови, двох заступників голови, відповідального секретаря та членів ради.

  5.2. Відповідальним секретарем Науково-методичної ради, що має право голосу, є працівник Департаменту культурної спадщини та культурних цінностей Міністерства культури.

  5.3. Голова Науково-методичної ради розглядає і затверджує план роботи на півріччя. В плані визначаються питання, що мають розглядатися, доповідачі, рецензенти або експерти, терміни подання матеріалів на рецензування (експертизу) та терміни їх розгляду.

  5.4. Відповідальний секретар Науково-методичної ради:

 • здійснює організаційне забезпечення засідань;
 • веде протокольну, наукову та ділову документацію Науково-методичної ради;
 • готує матеріали на розгляд засідань Науково-методичної ради та її президії;
 • визначає за погодженням з керівництвом матеріали, що пропонуються до розгляду;
 • контролює своєчасність надання та комплектність документації, демонстративних матеріалів, що подаються на розгляд;

 • бере участь у підготовці планів роботи Науково-методичної ради.
 • 5.5. Для оперативного вирішення поточних питань створюється президія Науково-методичної ради у складі: голови, його заступників, відповідального секретаря та членів президії. Президія збирається на засідання у разі потреби.

  5.6. Засідання Науково-методичної ради або її президії відбуваються згідно з піврічними планами, як правило 1 раз на місяць (при необхідності).

  5.7. Науково-методична рада проводить свою діяльність шляхом:

 • пленарних засідань;
 • оперативних засідань президії.
 • 5.8. Засідання Науково-методичної ради або президії ради вважається правочинним, якщо в ньому беруть участь не менше 50 відсотків облікового складу її членів.

  У разі відсутності відповідального секретаря його обов’язки головою Науково-методичної ради (або його заступником, який буде головувати на засіданні) покладаються на іншого члена Науково-методичної ради.

  5.9. Засідання Науково-методичної ради або її президії веде голова Науково-методичної ради або один з його заступників. Головуючий визначає регламент засідання.

  5.10. Рішення Науково-методичної ради, її президії приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Науково-методичної ради.

  На вимогу членів Науково-методичної ради, її президії в протоколі засідання може зазначатися їхня особиста точка зору, що не збігається з прийнятим рішенням.

  5.11. Рішення Науково-методичної ради, її президії мають рекомендаційний характер і оформлюються протокольно за підписами головуючого та відповідального секретаря. За необхідності зазначені рішення впроваджуються наказами Міністерства культури, спільними рішеннями Міністерства культури з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади та установами.

  5.12. Матеріали до розгляду Науково-методичною радою, її президією готують і надають Департаменту культурної спадщини та культурних цінностей науково-дослідні, проектні, реставраційні організації, заповідники, музеї, заінтересовані органи виконавчої влади, громадські організації та об'єднання.

  5.13. Діяльність Науково-методичної ради, її президії забезпечує Департамент культурної спадщини та культурних цінностей.

  Директор Департаменту культурної спадщини та культурних цінностей

  А. М. Вінграновський


   

  Про затвердження Положення про Науково-методичну раду ..., автор —
  Рейтинг статьи: 97% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

  Еще новости


  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}