Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Про утворення Організаційного комітету з питань створення і забезпечення функціонування Національного військового меморіального кладовища, Кабінет Мін

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА

від 5 квітня 2012 р. № 348 Київ

Про утворення Організаційного комітету з питань створення і забезпечення функціонування Національного військового меморіального кладовища

Кабінет Міністрів України  постановляє:

1. Утворити Організаційний комітет з питань створення і забезпечення функціонування Національного військового меморіального кладовища у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Організаційний комітет з питань створення і забезпечення функціонування Національного військового меморіального кладовища, що додається.

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 348

СКЛАД Організаційного комітету з питань створення і забезпечення функціонування Національного військового меморіального кладовища

Віце-прем’єр-міністр України — Міністр соціальної політики, голова Оргкомітету

Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, заступник голови Оргкомітету

Міністр оборони, заступник голови Оргкомітету

Народний депутат України, заступник голови Оргкомітету (за згодою)

Голова Спілки об’єднань громадян "Рада організацій військовослужбовців, правоохоронців і ветеранів", секретар Оргкомітету (за згодою)

Народний депутат України (за згодою)

Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Заступник Міністра внутрішніх справ — керівник апарату

Заступник Міністра соціальної політики

Голова Державної служби з питань інвалідів та ветеранів

Директор департаменту місцевих бюджетів та інвестицій Мінфіну

Заступник директора департаменту соціальної та гуманітарної політики Міноборони

Директор департаменту благоустрою територій та комунального обслуговування Мінрегіону

Провідний науковий співробітник Українського інституту національної пам’яті (за згодою)

Заступник голови Київської облдержадміністрації

Начальник Головного управління Держкомзему у Київській області

Начальник управління з питань внутрішньої політики Київської облдержадміністрації

Начальник управління містобудування і архітектури та розвитку інфраструктури Київської облдержадміністрації

Заступник начальника Головного управління містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськдержадміністрації)

Перший заступник начальника управління ритуальних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськдержадміністрації)

Відповідальний секретар Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій (за згодою)

Президент Міжнародної громадської організації "Вимпел України" (за згодою)

Президент Федерації авіаційного спорту (за згодою)

Голова Ради Героїв Радянського Союзу м. Києва (за згодою)

Голова Ради учасників Параду Перемоги у Москві 24 червня 1945 року (за згодою)

Голова Всеукраїнської громадської організації "Правозахисна організація "Спільна Мета" (за згодою)

Голова Спілки воїнів-інтернаціоналістів — кубинців (за згодою)

Голова Всеукраїнської спілки учасників війни (за згодою)

Голова ради Організації ветеранів України (за згодою)

Голова комітету ветеранів військової служби ради Організації ветеранів України (за згодою)

Радник голови Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) (за згодою)

Представник Громадської ради при Міноборони (за згодою)

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 348

ПОЛОЖЕННЯ про Організаційний комітет з питань створення і забезпечення функціонування Національного військового меморіального кладовища

1. Організаційний комітет з питань створення і забезпечення функціонування Національного військового меморіального кладовища (далі — Оргкомітет) є допоміжним органом, утвореним Кабінетом Міністрів України з метою врегулювання питань, пов’язаних із створенням, визначенням відомчої належності, затвердженням місця розташування і забезпеченням функціонування Національного військового меморіального кладовища.

2. Оргкомітет у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, а також актами Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Оргкомітету є:

 • сприяння координації дій органів виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції;
 • підготовка пропозицій щодо створення і забезпечення функціонування Національного військового меморіального кладовища;

  визначення шляхів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час створення і забезпечення функціонування Національного військового меморіального кладовища;

 • удосконалення нормативно-правової бази з відповідних питань.
 • 4. Оргкомітет відповідно до покладених на нього завдань:

  1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі створення і забезпечення функціонування Національного військового меморіального кладовища;

  2) проводить моніторинг виконання органами виконавчої влади покладених на них завдань;

  3) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;

  4) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи пропозиції та рекомендації.

  5. Оргкомітет має право:

  1) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

  2) залучати до участі у своїй роботі представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

  3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на нього завдань тимчасові робочі групи;

  4) проводити конференції, семінари, наради та інші заходи.

  6. Оргкомітет під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

  7. Посадовий склад Оргкомітету затверджує Кабінет Міністрів України.

  Очолює Оргкомітет голова, який є Віце-прем’єр-міністром України.

  Голова Оргкомітету затверджує його персональний склад та у разі потреби вносить до нього зміни.

  Голова Оргкомітету має заступників.

  8. Організаційною формою роботи Оргкомітету є засідання, що проводяться за рішенням його голови.

  Засідання Оргкомітету веде голова, а у разі його відсутності — один з його заступників.

  Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Оргкомітету забезпечує його секретар.

  Засідання Оргкомітету вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина його членів.

  9. На своїх засіданнях Оргкомітет розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до його компетенції.

  Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Оргкомітету.

  У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

  Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Оргкомітету та Кабінетові Міністрів України.

  Член Оргкомітету, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

  10. Пропозиції та рекомендації Оргкомітету можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

 • 11. Оргкомітет використовує у роботі бланк із своїм найменуванням.
 • 12. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Оргкомітету здійснює Мінрегіон.


   

  Про утворення Організаційного комітету з питань створення ..., автор —
  Рейтинг статьи: 96% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

  Еще новости


  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}