Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Стандарт надання послуги з призначення та виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян, Міністерств

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства соціальної( z0525-12 ) політики України( z0525-12 ) 23.03.2012 № 158( z0525-12 )

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2012 р. за № 536/20849

СТАНДАРТ надання послуги з призначення та виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян

І. Загальні положення

1.1. Цей Стандарт розроблений відповідно до Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"( 3551-12 ), "Про жертви нацистських переслідувань"( 1584-14 ), "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні"( 3721-12 ), постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2004 року № 785 "Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян"( 785-2004-п ).

1.2. Цей Стандарт визначає механізм виплати грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування (далі — компенсація) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2004 року № 785 "Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян"( 785-2004-п ).

1.3. Адміністративний орган, що надає послугу, — управління праці та соціального захисту населення районних, районних у містах Києві і Севастополі державних адміністрацій, структурні підрозділи з питань праці та соціального захисту населення виконавчих органів міських, районних у містах (крім міст Києва і Севастополя) рад за місцем реєстрації (далі — уповноважений орган).

1.4. Реквізити уповноваженого органу: місцезнаходження, поштова, електронна адреси, адреса веб-сторінки в Інтернеті уповноваженого органу.

ІІ. Перелік категорій одержувачів послуги

2.1. Одержувачами компенсації є інваліди війни та інваліди, зазначені у статті 6-2 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань"( 1584-14 ).

2.2. Одержувачем компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування є учасники бойових дій, учасники війни, особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"( 3551-12 ), особи, зазначені у статтях 6-1, 6-3 і 6-4 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань"( 1584-14 ), та ветерани праці відповідно до Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні"( 3721-12 ).

ІІІ. Перелік документів, необхідних для виплати грошової компенсації

3.1. Для призначення компенсації особи, зазначені у пункті 2.1 розділу ІІ цього Стандарту, подають заяву за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 22 лютого 2012 року № 96 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг»( z0418-12 ), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 березня 2012 року за № 418/20731.

До заяви додаються:

 • посвідчення особи, що підтверджує її належність до пільгової категорії громадян;
 • облікові дані про одержання путівок та грошової компенсації долучаються уповноваженим органом;
 • довідка з місця роботи, навчання, служби про те, що протягом двох років особа не одержувала безоплатну санаторно-курортну путівку.

  3.2. Для призначення компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування особи, зазначені у пункті 2.2 розділу ІІ цього Стандарту, подають заяву за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 22 лютого 2012 року № 96 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг»( z0418-12 ), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 березня 2012 року за № 418/20731.

  До заяви додаються:

 • документ про сплату повної вартості санаторно-курортної путівки;
 • документ про підтвердження проходження санаторно-курортного лікування або зворотний талон санаторно-курортної путівки;

  посвідчення особи, що підтверджує її належність до пільгової категорії громадян, зазначених у пункті 2.2 розділу ІІ цього Стандарту;

  довідка з місця роботи, навчання, служби про те, що протягом двох років особа не одержувала безоплатну санаторно-курортну путівку.

  ІV. Місце та порядок подання запиту на одержання послуги

  4.1. Для призначення компенсації особи звертаються до уповноважених органів за принципом "єдиного вікна" або до виїзного "мобільного соціального офісу".

  4.2. Час подання запиту на одержання послуги: згідно із затвердженим графіком роботи уповноваженого органу або "мобільного соціального офісу".

  4.3. Черговість подання запиту на одержання послуги: у години прийому згідно з графіком роботи уповноваженого органу або "мобільного соціального офісу".

  V. Склад і послідовність дій одержувача та уповноваженого органу, опис етапів надання послуги

  5.1. Особа подає заяву з документами до неї, визначені розділом ІІІ цього Стандарту, в порядку, встановленому розділом ІV цього Стандарту.

  5.2. Прийом документів здійснює спеціаліст з прийому за принципом "єдиного вікна" уповноваженого органу або "мобільного соціального офісу".

  5.3. Спеціаліст з прийому проводить співбесіду із заявником та приймає від нього необхідний пакет документів та заяву, яку реєструє у журналі реєстрації заяв.

  5.4. Спеціаліст з прийому під час прийому документів:

  перевіряє правильність заповнення бланка заяви та повноту документів, необхідних для призначення компенсації;

 • видає заявникові повідомлення (відривний талон, розписку) про прийняття заяви та документів.
 • 5.5. У випадку коли до заяви надано не всі необхідні документи, спеціаліст з прийому надає роз’яснення, які документи повинні бути подані до заяви.

  5.6. Умови виплати компенсації за путівку:

  5.6.1. Компенсація виплачується особам, зазначеним у пункті 2.1 розділу ІІ цього Стандарту, через два роки після звернення із заявою про виділення путівки або виплату компенсації, якщо вони протягом цього періоду не одержували безоплатної санаторно-курортної путівки.

  5.6.2. У разі зміни статусу особи період перебування її на обліку для одержання компенсації обчислюється з дня набуття нового статусу.

  5.7. Умови виплати компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування.

  Право на компенсацію вартості самостійного санаторно-курортного лікування особам, зазначеним у пункті 2.2 розділу ІІ цього Стандарту, настає з дня звернення із заявою про її виплату один раз на два роки (з урахуванням року проходження самостійного санаторно-курортного лікування).

  VI. Вимоги до строку надання послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання послуги

  Опрацювання документів уповноваженим органом відбувається у міру надходжень заяв.

  VIІ. Перелік підстав для відмови у наданні послуги та її припинення

  7.1. Подання встановленого переліку документів не в повному обсязі.

  7.2. У разі смерті особи, яка мала право на компенсацію або компенсацію вартості самостійного санаторно-курортного лікування.

  VIІІ. Опис результату, який повинен отримати одержувач

  Одержання компенсації.

  ІХ. Інформація про платність або безоплатність надання послуги

 • та розмір плати за її надання
 • Послуга щодо виплати компенсації надається безоплатно.

  Х. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та під час надання послуги

  На веб-сайті уповноважених органів розміщуються нормативно-правові акти, що регламентують порядок та умови надання послуги з призначення компенсації.

  ХІ. Порядок подання, реєстрації і розгляду скарг на недотримання Стандарту

  Порядок подання, реєстрації і розгляду скарг на недотримання Стандарту здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

  ХІІ. Порядок виправлення можливих недоліків наданої послуги одержувачу

  Недоліки наданої послуги одержувачам виправляються шляхом подання письмового звернення у порядку, визначеному розділом IV ( z0536-12 ) цього Стандарту.

  ХІІІ. Нормативно-правові акти, що регулюють порядок виплати грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування

  13.1. Закони України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"( 3551-12 );, "Про жертви нацистських переслідувань"( 1584-14 ), "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні"( 3721-12 ).

  13.2. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 червня 2004 року № 785 "Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян"( 785-2004-п ).

  Директор Департаменту соціальних послуг

  І. Тарабукіна


   

  Стандарт надання послуги з призначення та виплати грошової ..., автор —
  Рейтинг статьи: 100% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

  Еще новости


  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}