Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Про затвердження Порядку присвоєння спеціальних звань та подання матеріалів для їх присвоєння, Міністерство внутрішніх справ України

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 • 21.03.2012  № 218
 • Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2012 р. за № 560/20873

  Про затвердження Порядку присвоєння спеціальних звань та подання матеріалів для їх присвоєння

  Відповідно до розділу ІІІ Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ( 114-91-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 29 липня 1991 року № 114 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Порядок присвоєння спеціальних звань та подання матеріалів для їх присвоєння, що додається.

  2. Департаменту кадрового забезпечення (Дивак М. М.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра-керівника апарату Лекаря С.І.

  4. Цей наказ оголосити працівникам органів і підрозділів внутрішніх справ України.

  5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  Міністр генерал внутрішньої служби України

  В. Ю. Захарченко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МВС України 21.03.2012  № 218

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2012 р. за № 560/20873

  ПОРЯДОК присвоєння спеціальних звань та подання матеріалів для їх присвоєння

  І. Загальні вимоги щодо порядку присвоєння спеціальних звань

  1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ ( 114-91-п ), затвердженим постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 29 липня 1991 року № 114 (далі — Положення про проходження служби) та визначає умови присвоєння перших спеціальних звань особам, прийнятим на службу в органи внутрішніх справ, та чергових спеціальних звань особам начальницького складу, перелік необхідних документів та строки їх подання.

  1.2. Спеціальні звання залежно від категорії осіб, яким вони присвоюються, поділяються на перші та чергові.

  1.3. Перші спеціальні звання начальницького складу органів внутрішніх справ присвоюються особам, уперше прийнятим або переведеним на службу в органи внутрішніх справ з міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, правоохоронних органів з наявним військовим або іншим спеціальним званням у порядку переатестування, за винятком осіб, які раніше проходили службу в системі МВС України і були відряджені до міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, правоохоронних органів для подальшого проходження служби. Такі особи зараховуються в кадри МВС України у наявному військовому чи спеціальному званні з подальшим переатестуванням.

  1.4. Чергові спеціальні звання присвоюються особам начальницького складу органів внутрішніх справ, особам переведеним з міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, правоохоронних органів у штатних розписах яких передбачені посади, що заміщуються особами начальницького складу, за умови відповідності спеціального звання, до присвоєння якого подається особа, спеціальному званню, передбаченому штатним розписом, а також достроково та на один ступінь вище звання, передбаченого штатним розписом, відповідно до пункту 35 Положення про проходження служби.

  1.5. Строки вислуги в спеціальних званнях молодшого, середнього та старшого начальницького складу встановлені пунктами 29 та 34 Положення про проходження служби.

  1.6. Перші спеціальні звання рядового складу присвоюються:

  1.6.1. Уперше прийнятим на службу в органи внутрішніх справ і зарахованим на денну форму навчання вищих навчальних закладів (далі — ВНЗ) системи МВС України особам, які не мають по запасу військових звань сержантського чи старшинського складу, або спеціальних звань молодшого начальницького складу міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, правоохоронних органів — одночасно з призначенням на посаду або зарахуванням на навчання.

  1.6.2. Особам, які вперше прийняті на службу в органи внутрішніх справ з призначенням на посади молодшого начальницького складу і не мають по запасу військового звання сержантського чи старшинського складу, або спеціального звання молодшого начальницького складу міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, правоохоронних органів у яких законодавством такі звання передбачені, — до закінчення курсів початкової підготовки.

  1.7. Перше спеціальне звання молодшого начальницького складу присвоюється:

  1.7.1. Особам, яким при прийомі на службу було присвоєно звання рядового складу, — після закінчення курсів початкової підготовки.

  1.7.2. Особам, які вперше прийняті на службу в органи внутрішніх справ і призначені на посади молодшого начальницького складу чи зараховані на денну форму навчання у ВНЗ системи МВС України і мають по запасу військове звання сержантського чи старшинського складу, або раніше їм було присвоєно спеціальне звання молодшого начальницького складу міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, правоохоронних органів у яких законодавством такі звання передбачені, — одночасно з призначенням на відповідні посади або зарахуванням на денну форму навчання.

  1.7.3. Особам, які вперше прийняті на службу в органи внутрішніх справ на посади середнього та старшого начальницького складу, до закінчення проходження початкової підготовки у ВНЗ системи МВС України та училищах професійної підготовки незалежно від наявного військового або спеціального звання присвоюється спеціальне звання молодшого начальницького складу — старшина міліції.

  1.8. Особам, які раніше проходили службу в органах внутрішніх справ і мали спеціальні звання молодшого начальницького складу, у разі повторного прийому на службу в органи внутрішніх справ або зарахування на навчання до ВНЗ системи МВС України, присвоюється спеціальне звання, яке їм було присвоєно до звільнення.

  1.9. Перше спеціальне звання рядового або молодшого начальницького складу, що присвоюється особі, оголошується наказом по особовому складу, яким вона прийнята на службу та призначена на відповідну посаду або зарахована на навчання до ВНЗ системи МВС України.

  1.10. Особи, які раніше проходили службу в органах внутрішніх справ на посадах середнього, старшого начальницького складу, у разі повторного прийому на службу, зараховуються в кадри МВС України Міністром внутрішніх справ України, або особою, яка виконує його обов’язки, у спеціальних званнях, які вони мали перед звільненням, про що видається відповідний наказ.

  1.11. Особам, які раніше проходили службу в Збройних Силах України, інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, правоохоронних органах особовому складу яких відповідно до законодавства присвоюються військові чи спеціальні звання і приймаються на службу в органи внутрішніх справ, після проходження початкової підготовки присвоюються спеціальні звання, відповідні тим, які вони мали за попереднім місцем проходження служби в порядку переатестування.

  1.12. Чергові спеціальні звання особам, зазначеним у пунктах 1.10 та 1.11 цього розділу, присвоюються з урахуванням сукупності строку перебування в наявному спеціальному (військовому) званні до звільнення (переведення до МВС України) та строку перебування в цьому званні після зарахування до кадрів МВС України.

  1.13. Особам, указаним у пунктах 1.10 та 1.11 цього розділу, спеціальні звання середнього та старшого начальницького складу присвоюються Міністром внутрішніх справ України.

  1.14. Особи, які знову приймаються на службу або переведені до МВС України з міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, правоохоронних органів ураховуючи їх досвід роботи, рівень професійної підготовки, призначені на посади, за якими згідно зі штатним розписом передбачені вищі граничні звання, у разі закінчення строку перебування в наявному званні, можуть бути подані до зарахування в кадри МВС України з одночасним присвоєнням чергового спеціального звання.

  1.15. Позбавлення осіб молодшого начальницького складу органів внутрішніх справ спеціальних звань за рішенням суду здійснюється наказом начальника головного управління, управління МВС України в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві та Севастополі, на залізниці, ректором ВНЗ системи МВС України або особою, яка виконує його обов'язки, а осіб середнього та старшого начальницького складу — Міністром внутрішніх справ України.

  ІІ. Подання матеріалів для присвоєння спеціальних звань до Департаменту кадрового забезпечення МВС України

  2.1. Для присвоєння перших спеціальних звань середнього та старшого начальницького складу, чергових спеціальних звань, у тому числі за сукупністю строків перебування в спеціальному званні, у порядку переатестування, зарахування до кадрів МВС України, та звань полковника міліції, полковника внутрішньої служби до Департаменту кадрового забезпечення МВС України (далі — ДКЗ) подається подання про присвоєння спеціального звання (зарахування в кадри МВС України) (далі — подання), зразок якого наведено у додатку до цього Порядку, з дотриманням таких вимог:

  2.1.1. Відомості про зняття з військового обліку, проходження курсів початкової підготовки та результати висновку військово-лікарської комісії відображаються в поданні, підготовленому щодо особи, якій присвоюється перше спеціальне звання.

  2.1.2. У поданні про присвоєння першого спеціального звання, спеціального звання полковник міліції, полковник внутрішньої служби, спеціального звання у порядку заохочення, за сукупністю строків перебування в наявному спеціальному (військовому) званні, у порядку переатестування, а також зарахування в кадри МВС України осіб, які раніше проходили службу в органах внутрішніх справ, міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, правоохоронних органах у яких відповідно до законодавства присвоюються військові та/або спеціальні звання, визначаються всі посади з початку трудової діяльності, навчання на денних відділеннях навчальних закладів, причини перерв.

  2.1.3. Подання подається на узгодження до підрозділу внутрішньої безпеки в разі присвоєння чергового спеціального звання достроково або на один ступінь вище звання, передбаченого займаною штатною посадою, у порядку заохочення.

  2.1.4. Списки (на паперових та магнітних носіях) осіб начальницького складу, які подаються до присвоєння спеціальних звань (окремо за кожним званням, за алфавітом, прізвище, ім'я, по батькові в давальному відмінку, із зазначенням особистого номера та повної назви посади, яку обіймає працівник).

  2.1.5. До документів про присвоєння першого спеціального звання середнього і старшого начальницького складу додаються завірені працівником кадрового підрозділу копії диплома про закінчення ВНЗ та отримання відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня і додатка до нього.

  2.1.6. У документах про зарахування в кадри МВС України осіб, які знову прийняті на службу в органи внутрішніх справ, або присвоєння спеціальних звань особам, які раніше проходили службу в Збройних Силах України, інших військових формуваннях утворених відповідно до законів України, міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, правоохоронних органах особовому складу яких відповідно до законодавства присвоюється спеціальне звання, викладаються відомості про надання згоди ДКЗ МВС України на їх повторне зарахування або прийом на службу в органи внутрішніх справ.

  2.1.5. У поданні і наказі про зарахування особи в кадри МВС України у спеціальному званні, яке вона мала до звільнення, визначається дата, з якої особа прийнята на службу та зарахована в кадри МВС України.

  2.2. Матеріали для присвоєння спеціальних звань начальницького складу особам, у яких установлений строк вислуги в спеціальному званні закінчується на перше число наступного місяця, подаються до ДКЗ МВС України до 5 числа поточного місяця.

  2.3. За своєчасне подання матеріалів про присвоєння спеціальних звань начальницького складу відповідає керівник підрозділу, у якому проходить службу особа, що представляється до присвоєння спеціального звання, а контролюють — керівники підрозділів кадрового забезпечення МВС України, головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізниці, науково-дослідних установ, ВНЗ системи МВС України або особи, які виконують їх обов’язки.

  Посадові особи, з вини яких осіб рядового і начальницького складу несвоєчасно було представлено до присвоєння чергових спеціальних звань, несуть дисциплінарну відповідальність.

  2.4. У разі несвоєчасного подання матеріалів про присвоєння чергового спеціального звання особам начальницького складу до ДКЗ МВС України надсилається аргументована інформація про причини порушення термінів їх подання та заходи реагування до осіб, які це допустили.

  2.5. Подання про присвоєння спеціальних звань, які надсилаються до МВС України, подаються за підписом начальників структурних підрозділів апарату МВС України, головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізниці, науково-дослідних установ, ректорів ВНЗ системи МВС України або осіб, які виконують їх обов’язки.

  2.6. Наказ про присвоєння чергових спеціальних звань видається один раз на місяць в останній робочий день місяця.

  ІІІ. Порядок присвоєння спеціальних звань начальниками головних управлінь, управлінь МВС України, ректорами ВНЗ системи МВС України

  3.1. Присвоєння спеціальних звань, право на присвоєння яких згідно з Положенням про проходження служби( 114-91-п ) надано начальникам головних управлінь, управлінь МВС України, ректорам ВНЗ системи МВС України, здійснюється у такому порядку:

  3.1.1. Перші спеціальні звання рядового складу присвоюються відповідно до пункту 1.6 розділу І цього Порядку.

  3.1.2. Спеціальні звання молодшого начальницького складу присвоюються відповідно до пунктів 1.7 — 1.9 розділу І ( z0560-12 ) цього Порядку.

  3.1.3. Чергові спеціальні звання особам середнього та старшого начальницького складу присвоюються в порядку, визначеному пунктами 28 та 36 Положення про проходження служби.

  3.2. Подання про присвоєння перших та чергових спеціальних звань особам, які проходять службу на посадах начальницького складу органів внутрішніх справ, готуються структурними підрозділами головних управлінь, управлінь МВС України, кадровими підрозділами органів та підрозділів внутрішніх справ і подаються до кадрових підрозділів головних управлінь, управлінь МВС України для підготовки відповідних наказів.

  3.3. Подання про присвоєння перших та чергових спеціальних звань особам, які проходять службу на посадах начальницького складу ВНЗ, готуються структурними підрозділами ВНЗ і подаються до кадрових підрозділів ВНЗ для підготовки відповідних наказів.

  IV. Порядок заповнення подання про присвоєння спеціальних звань

  4.1. При підготовці подань про присвоєння перших та чергових спеціальних звань рядового та начальницького складу необхідно дотримуватися таких вимог:

  4.1.1. У пункті 1 надається інформація про граничне спеціальне звання за займаною штатною посадою, визначене відповідним наказом МВС України.

  4.1.2. У пункті 2 визначається, до якого (першого, чергового, достроково або на один ступінь вище передбаченого штатною посадою) звання подається кандидат на його присвоєння.

  4.1.3. У пункті 3 вказуються наявне спеціальне звання, прізвище, ім’я, по батькові, особистий номер кандидата на присвоєння чергового звання, займана ним посада та орган внутрішніх справ, у якому він проходить службу.

  4.1.4. Пункт 4 заповнюється при присвоєнні особистого номера особі, яка вперше зараховується в кадри МВС України.

  4.1.5. У пункті 5 вказується дата, місяць та рік народження особи, яка подається до присвоєння спеціального звання.

  4.1.6. У пункті 6 подається інформація про навчальний заклад, у якому навчався працівник та дату його закінчення. При присвоєнні першого спеціального звання цей пункт доповнюється відомостями про освітньо-кваліфікаційний рівень, спеціальність та кваліфікацію кандидата.

  4.1.7. У пункті 7 у разі наявності указується науковий ступінь, вчене звання, яке має працівник.

  4.1.8. При присвоєнні першого спеціального звання середнього та старшого начальницького складу в пункті 8 указуються в разі наявності військове звання по запасу та спеціальне звання міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, правоохоронних органів у яких до зарахування у МВС України проходив службу кандидат.

  4.1.9. При присвоєнні спеціального звання за сукупністю вислуги років у пункті 8 указуються в разі наявності військове звання по запасу та спеціальне звання міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, правоохоронних органів у яких до зарахування у МВС України проходив службу кандидат. У цьому самому пункті вказується наявне спеціальне звання органів внутрішніх справ.

  4.1.10. При наданні відомостей, зазначених у підпунктах 4.1.8 та 4.1.9 пункту 4.1 цього розділу, обов’язково зазначається, яким міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади присвоєно військове або спеціальне звання, дата та номер наказу.

  4.1.11. У пункті 9 наводяться відомості про наявність в особи, якій присвоюється перше спеціальне звання, довідки Військово-лікарської комісії про придатність до служби в органах внутрішніх справ, її обліковий номер та дата видачі.

  4.1.12. У пункті 10 викладається інформація про зняття з військового обліку, яким районним військовим комісаріатом і коли прийнято таке рішення, номер військового квитка або посвідчення про приписку до призовної дільниці, дата видачі цих документів.

  4.1.13. У пункті 11 зазначаються відомості про проходження курсів початкової підготовки (навчальний заклад, дата та номер видачі сертифіката).

  4.1.14. У пункті 12 викладається інформація, що характеризує особу, яка подається до присвоєння спеціального звання.

  4.1.15. У пункті 13 зазначається висновок старшого начальника.

  4.1.16. У пункті 14 наводяться відомості відповідно до вимог, установлених у підпункті 2.1.2 пункту 2.1 розділу ІІ цього Порядку.

  4.1.17. Узгодження подання зі службою внутрішньої безпеки, що передбачене пунктом 15, здійснюється при присвоєнні чергового спеціального звання у порядку заохочення.

  4.2. При присвоєнні першого спеціального звання у поданні заповнюються пункти 1-14, 16.

  4.3. При присвоєнні чергового спеціального звання у поданні заповнюються пункти 1-3, 5-8, 12-14, 16.

  4.4. Для присвоєння чергового спеціального звання в порядку заохочення в поданні заповнюються пункти 1-3, 5-8, 12-16.

  4.5. Подання скріплюються печаткою підрозділу кадрового забезпечення відповідного органу внутрішніх справ, а в разі потреби — підрозділу внутрішньої безпеки, який здійснює оперативне обслуговування цього органу.

  Начальник Департаменту кадрового забезпечення МВС полковник міліції

  М. М. Дивак

  Додаток до Порядку присвоєння спеціальних звань та подання матеріалів для їх присвоєння

  ПОДАННЯ  ( z0560-12 BF83.doc ) про присвоєння спеціального звання (зарахування в кадри МВС України) ( z0560-12 BF83.doc )


   

  Про затвердження Порядку присвоєння спеціальних звань ..., автор —
  Рейтинг статьи: 100% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

  Еще новости

  ЗАКОН УКРАЇНИ
  00:16, 05.10.2012

  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}