Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Про внесення змін до Заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2012 рік Фонду соціального страхування від

ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

 • 30.03.2012  № 18
 • Про внесення змін до Заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2012 рік Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затверджених постановою правління Фонду від 20 грудня 2011 року № 75

  Відповідно до вимог статей 1, 22, 25 та керуючись статтею 17 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"( 1105-14 ), ураховуючи звернення центральних органів виконавчої влади України, роботодавців гірничо-металургійного комплексу, хімічної промисловості, машинобудування та інших галузей, правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України ПОСТАНОВЛЯЄ:

  1. Внести зміни до Заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2012 рік( v0075583-11 ) Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затверджених постановою правління Фонду від 20 грудня 2011 року № 75 (далі — Заходи), що додаються.

  2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчу дирекцію Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

  Голова правління

  Б. Райков

  ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України 30.03.2012 № 18

  ЗМІНИ до Заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2012 рік( v0075583-11 ) Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

  1. У розділі I Заходів( v0075583-11 ) "Розробка та вдосконалення нормативно-правової бази з питань охорони праці":

  1.1. У пункті 1.1 цифру: "9738,7" замінити цифрою: "10896,7";

  1.2. У розділі I після слів "Загалом по розділу" цифру: "9738,7" замінити цифрою "10896,7".

  2. У розділі II Заходів( v0075583-11 ) "Пропаганда нешкідливих і безпечних умов праці":

  2.1. У пункті 2.2 цифру: "50,0" замінити цифрою: "100,00";

  2.2. У розділі II після слів "Загалом по розділу" цифру: "5389,7" замінити цифрою "5439,7".

  3. У розділі III Заходів( v0075583-11 ) "Аналіз стану умов та безпеки праці. Розробка та обґрунтування пропозицій, організаційно-технічних рішень щодо обмеження впливу шкідливих і небезпечних виробничих факторів":

  3.1. У пункті 3.3 цифру: "1000,0" замінити цифрою: "1850,0";

  3.2. Пункти 3.4 — 3.6 вилучити. Пункти 3.7 — 3.14 вважати відповідно пунктами 3.4 — 3.11;

  3.3. У пункті 3.4 цифру: "450,0" замінити цифрою: "1250,0";

  3.4. У розділі III( v0075583-11 ) після слів "Загалом по розділу" цифру: "16180,0" замінити цифрою: "16380,0".

  4. У Розділі V Заходів( v0075583-11 ) "Заходи щодо проблемних питань медицини та гігієни праці":

  4.1. У пункті 5.1 цифру: "590,0" замінити цифрою: "1440,0";

  4.2. У розділі V( v0075583-11 ) після слів "Загалом по розділу" цифру: "590,0" замінити цифрою: "1440,0".

  5. Розділ VII Заходів( v0075583-11 ) "Загальні обсяги фінансування заходів":

  5.1.У пункті 7.1 цифру: "35161,69" замінити цифрою: "37419,69";

  5.2. У пункті 7.2 цифру "271691,59" замінити цифрою "20180,31".

  6. Доповнити Заходи Розділом VIII у такій редакції:

  "VIII. Непроведені платежі Державною казначейською службою України щодо оплати Заходів, передбачених програмою робіт Фонду на 2011 рік

  № п. п.

  Найменування

  Сума непроведених платіжних доручень (тис. грн.)

  8.1

  Непроведені платіжні доручення Державною казначейською службою України станом на 01.01.2012 року, подані Фондом у грудні 2011 року

 • 4415,8
 • ".

  7. У пункті 7.2 Розділу VII Заходів( v0075583-11 ) "Загальні обсяги фінансування заходів" цифру "20180,31" замінити цифрою "15764,51".

  8. У додатку 1( v0075583-11 ):

  8.1. Пункт 7 виключити. Пункти 8 — 48 вважати відповідно пунктами 7 — 47.

  8.2. Пункти 9, 10 виключити. Пункти 11 — 47 вважати відповідно пунктами 9 — 45;

  8.3. Додаток 1 доповнити пунктами 46 — 81 у такій редакції:

  "

  № п. п.

  Назва нормативно-правового акта

  Вартість робіт, тис. грн.

 • 46
 • Правила охорони праці під час виробництва друкованих плат

 • 9,0
 • 47
 • Правила охорони праці під час зварювання металів

 • 9,0
 • 48
 • Правила охорони праці на автомобільному транспорті

 • 36,0
 • 49
 • Правила охорони праці під час застосування та зберігання дихлоретату

 • 20,2
 • 50
 • Правила охорони праці на ливарному виробництві

 • 33,0
 • 51
 • Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт

 • 25,0
 • 52
 • Правила охорони праці під час роботи з абразивним інструментом

 • 33,0
 • 53
 • Правила охорони праці під час гарячої і холодної прокатки алюмінієвих і магнієвих сплавів

 • 33,0
 • 54
 • Правила охорони праці під час виробництва, зберігання водню та роботи з ним

 • 13,6
 • 55
 • Правила охорони праці при транспортуванні хімічних сипких продуктів стрічковими конвеєрами

 • 13,6
 • 56
 • Правила безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення

 • 29,5
 • 57
 • Правила охорони праці під час експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах

 • 25,2
 • 58
 • Правила охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудковування руд та концентратів

 • 21,6
 • 59
 • Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва нетканих матеріалів

 • 42,0
 • 60
 • Правила охорони праці при виробництві шкіргалантерейних виробів

 • 30,0
 • 61
 • Правила охорони праці при виробництві хутра та хутряних виробів

 • 22,0
 • 62
 • Норма безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників фарфоро-фаянсового виробництва

 • 108,0
 • 63
 • Правила охорони праці на об'єктах з виробництва барвників та пігментів

 • 97,2
 • 64
 • Правила охорони праці на об'єктах з виробництва основної органічної продукції та полімерів

 • 97,2
 • 65
 • Правила охорони праці на об'єктах з виробництва неорганічних азотних сполук та мінеральних добрив

 • 97,2
 • 66
 • Правила охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях

 • 59,4
 • 67
 • Правила охорони праці на об'єктах з виробництва синтетичних миючих засобів

 • 48,6
 • 68
 • Правила охорони праці на об'єктах з переробки пластичних мас

 • 45,9
 • 69
 • Правила охорони праці для целюлозно-паперової промисловості

 • 35,6
 • 70
 • Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам окремих виробництв

 • 32,0
 • 71
 • Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам побутового обслуговування

 • 36,0
 • 72
 • Порядок проведення експертного обстеження технологічного обладнання нафтопереробних, нафтохімічних та хімічних виробництв

 • 25,0
 • 73
 • Норми безоплатної видачі спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам нафтопереробної промисловості

 • 42,0
 • 74
 • Правила охорони праці для суднобудівних та судноремонтних робіт

 • 45,0
 • 75
 • Правила охорони праці під час експлуатації теплових установок та мереж

 • 72,0
 • 76
 • Правила охорони праці під час виробництва радіо- та електронної апаратури

 • 45,0
 • 77
 • Правила охорони праці під час ковальсько-пресованих робіт

 • 48,0
 • 78
 • Правила охорони праці при нанесенні металопокриттів

 • 52,0
 • 79
 • Правила охорони праці під час експлуатації хвостових та шламових господарств гірничорудних і нерудних підприємств

 • 42,0
 • 80
 • Правила охорони праці для водних господарств в чорній металургії

 • 51,0
 • 81
 • Правила охорони праці під час експлуатації великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом

 • 66,0
 • ".

  8.4. У додатку 1 після слова "Загалом" цифру: "9128,9" замінити цифрою "10171,7".

  9. У додатку 2( v0075583-11 ):

  9.1. У пункті 7 цифру: "28,8" замінити цифрою: "144,0";

  9.2. Після слова "Загалом" цифру: "609,8" замінити цифрою: "725,0".

  10. Додаток 3( v0075583-11 ) до пункту 2.8 розділу II Заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2012 рік вважати додатком 3 до пункту 2.7.

  Начальник управління організації профілактичних заходів та страхових експертиз

  В. Бєшкарєв


   

  Про внесення змін до Заходів з профілактики нещасних ..., автор —
  Рейтинг статьи: 100% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

  Еще новости


  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}