Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Про накладення штрафу на ПАТ «Запоріжгаз» та попередження про необхідність усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з п

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА

 • 05.04.2012  № 381
 • Про накладення штрафу на ПАТ «Запоріжгаз» та попередження про необхідність усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ

  Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, у результаті розгляду 05.04.2012 на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, акта планової перевірки Публічного акціонерного товариства «Запоріжгаз» від 30.03.2012 № 1, проведеної відділом НКРЕ у Запорізькій області, установлено, що ПАТ «Запоріжгаз» (69035, м. Запоріжжя, вул. Заводська, 7, код ЄДРПОУ 03345716, в. о. Голови правління — Нікіфоров Д. О., р/р № 26009201164001 у ПАТ КБ «Надра» м. Київ, МФО 380764, ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом та на розподіл природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ) порушило:

  підпункт 2.1.1 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ( z0029-10 ), затверджених постановою НКРЕ від 13.01.2010 № 12 (далі — Ліцензійні умови з розподілу), та підпункт 2.1.1 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом( z0028-10 ), затверджених постановою НКРЕ від 13.01.2010 № 11 (далі — Ліцензійні умови з постачання), у частині провадження господарської діяльності за наявності у ліцензіата мереж, що перебувають у його власності чи користуванні;

  підпункт 2.1.2 Ліцензійних умов з постачання в частині відповідності обсягів газу, зазначеного у договорах купівлі-продажу газу (контрактах) та договорах про постачання газу, обсягу, що зазначається в договорах на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами;

  підпункт 2.1.4 Ліцензійних умов з розподілу в частині провадження господарської діяльності з розподілу газу за принципом економічної доцільності, забезпечення надійності транспортування та безаварійності експлуатації газорозподільних мереж;

  пункт 2.3 Ліцензійних умов з постачання щодо виконання в повному обсязі фінансових зобов’язань перед НАК «Нафтогаз України» за отримані обсяги газу відповідно до умов укладених договорів за 2011 рік;

  підпункт 3.1.1 Ліцензійних умов з постачання( z0028-10 ) та підпункт 3.1.1 Ліцензійних умов з розподілу( z0029-10 ) в частині надання НКРЕ звітності щодо провадження господарської діяльності з постачання газу за регульованим тарифом та розподілу газу в установленому НКРЕ порядку;

  підпункт 3.4.7 Ліцензійних умов з розподілу в частині передбачення в договорах на транспортування газу розподільними трубопроводами, укладених із замовником або газопостачальним підприємством, величини тиску, параметрів якості газу та умов, за яких ліцензіат має право обмежити або припинити надання послуг з транспортування газу розподільними трубопроводами;

  підпункт 3.4.15 Ліцензійних умов з розподілу в частині погодження Плану перспективного розвитку газорозподільних мереж Міненерговугілля України та НКРЕ;

  підпункт 3.7.2 Ліцензійних умов з постачання в частині використання коштів, отриманих за рахунок установленого НКРЕ тарифу на постачання природного газу, за цільовим призначенням та підпункт «б» підпункту 3.8.2 Ліцензійних умов з розподілу в частині використання коштів, отриманих за рахунок надання послуг з транспортування газу розподільними трубопроводами, за цільовим призначенням;

  підпункт 3.7.2 Ліцензійних умов з розподілу в частині дотримання терміну видачі технічних умов з дня отримання ліцензіатом заповненого замовником опитувального листа з урахуванням частини другої статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»( 3038-17 );

  пункт 3.8 Ліцензійних умов з постачання в частині дотримання вимог законодавства України, зокрема абзацу шостого пункту 2.1 Порядку відшкодування збитків, завданих споживачеві природного газу внаслідок порушення газопостачальним або газорозподільним підприємством Правил надання населенню послуг з газопостачання( v0476227-03 ), затвердженого постановою НКРЕ від 29.05.2003 № 476 (із змінами), щодо опублікування протягом п`яти днів в засобах масової інформації з дня здійснення щомісячної перевірки параметрів якості газу детальної інформації про результати цієї перевірки;

  пункт 3.8 Ліцензійних умов з постачання та пункт 3.9 Ліцензійних умов з розподілу в частині дотримання законодавства України, нормативно-технічних документів щодо якості надання послуг, а саме пунктів 4.1, 4.5 та 5.2 Порядку формування інвестиційних програм газопостачальних, газорозподільних, газотранспортних та газозберігаючих підприємств( z1502-11 ), затвердженого постановою НКРЕ від 28.11.2011 № 2255, у частині виконання в повному обсязі інвестиційної програми за 2011 рік, складання актів про прийняття закуплених товарів (робіт, послуг) відповідно до законодавства та оформлення звітної інформації щодо виконання інвестиційної програми згідно з додатками.

  Відповідно до Законів України «Про засади функціонування ринку природного газу» ( 2467-17 ) та «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»( 1775-14 ), Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики( 1059/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1059, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

  1. Накласти штраф у розмірі 100 тис. грн на ПАТ «Запоріжгаз» (69035, м. Запоріжжя, вул. Заводська, 7, код ЄДРПОУ 03345716, р/р № 26009201164001 у ПАТ КБ «Надра» м. Київ, МФО 380764, в. о. Голови правління — Нікіфоров Д. О.) за порушення підпункту 3.7.2 Ліцензійних умов з постачання( z0028-10 ) в частині використання коштів, отриманих за рахунок установленого НКРЕ тарифу на постачання природного газу, за цільовим призначенням та підпункту «б» підпункту 3.8.2 Ліцензійних умов з розподілу( z0029-10 ) в частині використання коштів, отриманих за рахунок надання послуг з транспортування газу розподільними трубопроводами, за цільовим призначенням.

  Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України( 4282-17 ) протягом 30 днів із дня прийняття постанови (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»( v0011201-11 )).

  2. Попередити ПАТ «Запоріжгаз» про необхідність усунення до 02.07.2012 порушення пункту 3.8 Ліцензійних умов з постачання( z0028-10 ) та пункту 3.9 Ліцензійних умов з розподілу( z0029-10 ) в частині дотримання законодавства України, нормативно-технічних документів щодо якості надання послуг, а саме пункту 4.1 Порядку формування інвестиційних програм газопостачальних, газорозподільних, газотранспортних та газозберігаючих підприємств( z1502-11 ), затвердженого постановою НКРЕ від 28.11.2011 № 2255, у частині виконання в повному обсязі інвестиційної програми за 2011 рік, про що письмово повідомити НКРЕ до 25.07.2012.

  3. Попередити ПАТ «Запоріжгаз» про необхідність усунення до 01.10.2012 порушення пункту 2.3 Ліцензійних умов з постачання( z0028-10 ) в частині виконання в повному обсязі фінансових зобов’язань щодо своєчасної оплати обсягів газу перед НАК «Нафтогаз України» відповідно до умов укладених договорів у 2011 році.

  4. Попередити ПАТ «Запоріжгаз» про необхідність усунення до 31.12.2012 порушення підпункту 2.1.1 Ліцензійних( z0029-10 ) умов з розподілу ( z0029-10 ) та підпункту 2.1.1 Ліцензійних умов з постачання( z0028-10 ) в частині провадження господарської діяльності за наявності у ліцензіата мереж, що перебувають у його власності чи користуванні.

  5. ПАТ «Запоріжгаз» не допускати надалі вищевказані порушення Ліцензійних умов з постачання( z0028-10 ) та Ліцензійних умов з розподілу( z0029-10 ).

  Голова Комісії

  С. Тітенко


   

  Про накладення штрафу на ПАТ «Запоріжгаз» та попередження ..., автор —
  Рейтинг статьи: 100% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

  Еще новости


  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}